Robot cars – a future mode of transport

When your car moves without a driver, it suddenly begins to feel like a human and you even start talking to it. Will self-driving vehicles soon become part of everyday life? Will we be hopping into robot cars in the near future?

In May, VTT organised a customer event, where people had a genuine opportunity to find out how it feels to travel in a driverless car. A ‘safety person’ was present during the demo situation, but his only task was to monitor how the robot car behaves and enjoy amazing engineering work. However, humans are still needed to decide on the functionality of the vehicle but it has been pre-programmed as kind of a law book telling the car how to act in each situation. Time has passed since the spring day event; in the intervening period more laws have been inscribed in the book programmed into the cars, Marilyn & Martti. The next milestone was reached on 27th of June, when the silence between the engaged couple ended and the cars began exchanging data on their relative positions and avoiding each other with using the ITS G5 communication channel. Kisses are strictly forbidden, since each one would cost more than EUR 15,000.

Matti Kutila VTT

The robot cars Marilyn & Martti have provided tangible proof that motoring for future generations could and will be totally different to what we are used to. Young people use information technology, tablets, mobile phones and social media differently to those of us whose first computer was the legendary Commodore 64, acquired mainly for playing games. Cars may be here to stay, but they will be used differently – they are an efficient mode of transport that will be integrated into the transport system by the IT skills of young people, their adventurous spirit, and the availability of the ICT ecosystems. Automation will also allow drivers to become passengers which people are ordering using their mobile apps and IT clouds.

Matti Kutila VTT

Full automation is still some way off

When driving my first car (a Skoda 120 LS) in 1992, I could not imagine that, just 20 years later, my car might automatically park itself as my current car (a Volkswagen Touran) does. Similarly, in 20–30 years’ time my sons will reminisce about how their dad even drove his car in a city bustling with pedestrians, and had to do his own braking at red lights – making them to wonder how inefficient and unsafe was that era!

When I turned 18, it was obvious that I needed a driver’s licence and a car of my own. My sons may not think in the same way, since for them renting or sharing a car will also be an option, as long as they can get around – mobility will trump ownership. They are likely to obtain a driving licence of some kind, but their driving school will probably be different from mine, where the biggest challenges were memorising road signs and remembering to give way at hospital intersection in small city called Forssa. When switching on their car’s automated mode, my sons will probably need to learn how to supervise safety of the automation system and handle status messages of the in-vehicle computer units.

Matti Kutila VTT

Although I strongly believe that the future of road transport lies in automation, the transport system is unlikely to change overnight. This will occur through normal technical evolution, in which automation is introduced step-by-step one aspect, function and area at a time. Full, 24/7 automation everywhere, in any weather conditions and available for all is still 20–30 years ahead, but that is where development is taking us – I have no doubt about that. It is great to be part of the group that is moving this revolution forward and especially, be in the driver’s seat with my world-class colleagues, the VTT RobotCar Crew.

Matti Kutila_Citroen_01072016

Matti Kutila
Automated Vehicles, Research Team Leader
Twitter: @matti_kutila

Robottiautot tulevaisuuden liikkumismuoto

Se fiilis, kun auto liikkuu ilman kuljettajaa, autosta tulee inhimillinen ja sille alkaa jopa jutella. Tuleeko itsestään liikkuvista ajoneuvoista piankin arkipäivää, hyppäämmekö jo lähitulevaisuudessa robottiauton kyytiin?

VTT järjesti toukokuussa asiakastilaisuuden, jossa pääsi kokemaan aidosti, miltä tulevaisuuden liikkuminen tuntuu, kun autolla ei ole kuljettajaa. Demotilanteessa mukana oli ”turvamies”, mutta hänen tehtäväkseen jäi vain seurata robottiauton toimintaa. Ihmistä tarvitaan kuitenkin tekemään päätökset ajoneuvon toiminnasta, mutta ne päätökset on ennalta ohjelmoitu ajoneuvon sisään ikään kuin lakikirjaksi siihen, miten kussakin tilanteessa tulee toimia. Tuosta kevätpäivästä on kulunut jo tovi ja myös lakitekstin määrä parivaljakon Marilynin & Martin sisällä on kasvanut. Kesäkuun 27. päivä saavutettiin seuraava virstanpylväs, kun kihlaparin mykkäkoulu päättyi ja autot alkoivat vaihtaa ITS G5 -kommunikointikanavan kautta tietoja keskinäisestä sijainnistaan ja väistellä toisiaan. Pariskunnan väliset pusut ovatkin kiellettyjä, sillä niiden hinta olisi aina yli 15 000 euroa.

Matti Kutila VTT

Marilyn- & Martti-robottiautot ovat meille konkreettisesti osoittaneet, että tulevien sukupolviemme autoilu voi olla ja tuleekin olemaan erilaista kuin se, mihin me olemme tottuneet. Nykyajan nuoriso käyttää tietotekniikkaa toisella tavalla hyödykseen kuin me, joilla ensimmäinen tietokone oli lähinnä pelaamista varten hankittu legendaarinen Commodore 64. Autoja on nyt ja tulevaisuudessa, mutta niitä käytetään eri tavalla – ne ovat tehokas liikkumismuoto, jonka nuorison tietotekniset taidot, rohkeus ja saatavilla olevat ICT-palvelut integroivat osaksi liikennejärjestelmää. Automaatio sallii myös sen, että kuljettajasta tulee matkustaja.

Matti Kutila VTT

Täysautomaatiota saamme vielä odottaa

Eipä vuonna 1992 ensimmäistä autoa (Skoda 120 LS) ajaessani tullut edes mieleen, että ehkäpä 20 vuotta myöhemmin autoni myös parkkeeraa automaattisesti, kuten nykyinen autoni (Volkswagen Touran) tekee. Samoin poikani tulevat muistelemaan 20 – 30 vuoden kuluttua, että iskä joskus ajoi autoa jopa kaupungissa, jossa vilisti jalankulkijoita ja jolloin piti itse huolehtia jarruttamisesta punaiseen valoon – voi miten tehotonta ja turvatonta.

Kun itse tulin 18 vuoden ikään, oli itsestään selvää, että pitää ajaa ajokortti ja saada oma auto. Pojillani ei ehkä ole samaa käsitystä, vaan auton voi myös vuokrata tai jakaa, kunhan pääsee liikkumaan – liikkuminen on siis tärkeämpää kuin itse omistaminen. Ajoluvan he varmaankin suorittavat, mutta todennäköisesti autokoulu on toisenlainen kuin minulla, jolloin suurin haaste oli Forssan sairaalan tasa-arvoisen risteyksen muistaminen ja liikennemerkkien ulkoa opettelu. Pojat joutunevat ihmettelemään, miten varotoimenpiteitä pitää ottaa huomioon, kun automaatiojärjestelmä autossa käynnistetään ja mitä tietotekniset statusviestit tarkoittavat.

Matti Kutila VTT

Vaikka vahvasti uskon automaation tulemiseen liikenteessä, niin en usko, että se yhtenä kauniina vuonna muuttaa liikennejärjestelmät. Tämä tapahtuu normaalin tekniikan evoluutiopolun kautta, jossa osa-alue, funktio ja alue kerrallaan automaatio murtautuu osaksi ajamista – paino sanalla osaksi. Täysautomaatiota 24/7 kaikkialla, kaikissa keliolosuhteissa ja kaikkien saatavilla, on vielä 20 – 30 vuoden päässä tulevaisuudessa, mutta siihen kehitys menee – sitä en lainkaan epäile. On kiva olla osa sitä joukkoa, joka on tätä muutosta viemässä eteenpäin ja vieläpä kuskin penkillä yhdessä maailmanluokan kollegojen – VTT RobotCar Crew’n – kanssa.

 

Matti Kutila_Citroen_01072016

Matti Kutila
Automaattiset ajoneuvot -tutkimustiimin vetäjä
Twitter: @matti_kutila