QR Code Reveals Meat’s Freshness – Without Having to Open the Package

The best before date alone is not enough for consumers anymore. People want to be aware of the authenticity and ethicality of the products they buy. That is why production and logistics of food items is becoming more and more transparent. Best before stamp is not the whole truth. For example milk is often perfectly fine to drink even after the date has passed. On the other hand, if the milk carton is damaged, its contents can be undrinkable even if the date is valid. The TagItSmart project tackles this problem.

One central requirement in meat industry is that the cold chain remains intact. However, verifying this has been difficult until these days. The only way to make sure has been to inspect the product itself and determine whether it is in good or bad condition. Consumers do not have the equipment nor know-how to do this. If the meat did not reveal its rotten condition via smell or looks, the consumer learned about it the hard way. I have personally complained several times either to the producer or the grocery store about a bad product with a valid date.

QR codes and other 2D code technologies have been among us for over 20 years. These two-dimensional barcodes have found their way to several applications, both in B2C and B2B. Now they are being taken to the next level. As a consequence it will be easier to resolve whether or not the cold chain has remained intact. Consumers are already used to read 2D codes with their smartphones e.g. for accessing a web page of a company. Now reading the code will also capture things like sensor data, location, and other information needed for personalizing a service. All this without the consumer having to understand the colors of the sensor, for example. The code reading application deals with understanding the context and provides a direct link to the customized service.

VTT has participated in the TagitSmart project and developed functional inks, which enable a new kind of 2D code. Such code can alter its appearance according to the conditions in its surroundings. For example a change in lighting conditions or oxygen level can execute a change in the code. Also a raise or decline in temperature can do the same.

If a temperature surrounding a meat package has at some point risen over a preset limit, a code glued on it will change. A chef, storekeeper or even a shopper can realize this as long as they have smartphones equipped with the needed app. They don’t have to inspect the product itself which makes it easier for everyone.

There are also several other application areas for these new and improved 2D codes. The TagitSmart project has identified the following cases, for example:

  • You can resolve the authenticity and origin of wine by lighting the 2D code on it with the smartphone’s flashlight.
  • You can reward and guide a consumer on recycling based on 2D codes on the package and recycling containers.
  • You can predict the need for fixing a household appliance based on excess heat or contact with water.
  • You can give a brewery feedback via a code printed on a beer bottle for advancing customer loyalty. If a customer is planning a party, for example, she can even order an extra batch of certain products directly from the brewery. At the same time the brewery finds out that this particular customer likes this particular batch and can tune its production conditions accordingly.

There is one thing in common with all use cases based on the TagitSmart innovation: all codes have been implemented cost-effectively by utilizing printing technologies. Using such technologies does not substantially increase the packaging costs, and the industry can therefore apply it to very cheap consumer products. We have certainly yet to discover several application areas. The TagitSmart project has already applied VTT’s Owela innovation platform for identifying new use cases. We will keep on involving people in these innovations for years to come!

liisa_hakola
Liisa Hakola

Principal Scientist, VTT
liisa.hakola(a)vtt.fi

 

 

For more information:
www.vttresearch.com
iot-epi.eu/project/tagitsmart/

QR-koodi paljastaa lihan tuoreuden – pakkausta avaamatta

Pelkkä parasta ennen -päivämäärä ei enää riitä. Kuluttajat haluavat olla tietoisia ostamiensa tuotteiden alkuperästä ja eettisyydestä. Siksi elintarvikkeiden tuotanto- ja logistiikkaketjujen läpinäkyvyys kasvaa koko ajan. Parasta ennen -päivämäärä ei ole ainoa totuus. Esimerkiksi maito on monesti vielä ihan juomakelpoista tai monet kuivatuotteet käytettävissä parasta ennen -päivämäärän jälkeenkin. Vastaavasti pakkaus on voinut vuotaa, ja tuote on päässyt pilaantumaan käyttökelvottomaksi jo aiemmin. TagItSmart-projekti tarjoaa ongelmaan ratkaisun.

Lihateollisuudessa eräs keskeinen vaatimus on katkeamaton kylmäketju. Sen todentaminen on kuitenkin näihin päiviin asti ollut vaikeaa. Ainoa tapa varmistua asiasta on ollut tutkia tuotetta ja todeta, onko se kunnossa vai pilalla. Kuluttajilla ei ole välineitä eikä tietotaitoa asian varmentamiseen. Jos liha ei hajunsa tai ulkonäkönsä puolesta viesti pilaantuneisuudestaan, on kuluttaja saanut todeta sen ”kantapään kautta”. Olen useammankin kerran reklamoinut tuotteesta valmistajalle tai kaupalle, kun juuri ostettu tuote onkin kotona osoittautunut pilaantuneeksi, vaikka pakkauksen päiväys väittää toista.

QR-koodit ja muut 2D-kooditeknologiat ovat olleet käytössämme jo yli 20 vuotta. Nuo 2-ulotteiset viivakoodit ovat löytäneet tiensä useisiin sovelluksiin, niin kuluttajapuolella kuin teollisuudessakin. Nyt niitä ollaan viemässä uudelle tasolle. Samalla myös kylmäketjun eheyden selvittäminen helpottuu merkittävästi. Kuluttajat ovat jo tottuneet 2D-koodien lukemiseen kännykällä ja pääsemään esim. yrityksen www-sivuille. Nyt samalla lukukerralla tarjotaan myös mahdollisuus saada sensoritietoa, paikkatietoa ja muuta palvelun personointiin tarvittavaa informaatiota ilman, että kuluttajan tarvitsee esimerkiksi ymmärtää sensorin värejä. Lukuohjelma hoitaa olosuhteiden tulkinnan ja tarjoaa suoran linkin räätälöityyn palveluun tulkintojen pohjalta.

VTT on ollut mukana TagitSmart-projektissa kehittämässä toiminnallisia painovärejä, jotka mahdollistavat uudenlaisen 2D-koodin. Tällainen koodi vaihtaa ulkomuotoaan sitä ympäröivien olosuhteiden muuttuessa. Esimerkiksi vaihtelu valoisuudessa tai happipitoisuudessa voi laukaista muutoksen koodissa. Saman voi tehdä myös lämpötilan nouseminen tai laskeminen yli sallittujen raja-arvojen.

Jos lihapakkausta ympäröivä lämpötila on jossain vaiheessa noussut yli määritellyn rajan, muuttuu sen kylkeen lätkäisty koodi. Ravintoloitsija, kauppias tai jopa kaupan asiakas voi todeta tämän, kunhan hänellä on älypuhelin ja siinä koodeja lukeva sovellus. Itse tuotetta ei tarvitse tutkia, mikä helpottaa kaikkien elämää.

Vaihtuville 2D-koodeille on useita muitakin sovelluskohteita. TagItSmart-projektissa on löytynyt mm. seuraavia:

  • Selvittää viinin alkuperän ja aitouden valaisemalla sen kyljessä olevaa 2D-koodia kännykän salamavalolla.
  • Palkita ja opastaa kierrättävää kuluttajaa perustuen pakkauksessa ja asianmukaisissa kierrätyspisteissä oleviin 2D-koodeihin.
  • Ennustaa kodinkonehuollon tarvetta perustuen laitteen liialliseen lämpöön tai kosteuteen.
  • Antaa panimolle palautetta olutpullon etikettiin painetun koodin avulla ja siten lisätä asiakaslojaalisuutta. Asiakas voi jopa tilata suuremman erän tietynlaisia tuotteita suoraan valmistajalta esimerkiksi juhlia varten. Samalla valmistaja saa tiedon, että asiakas on pitänyt juuri tämän erän tuotteista, ja voi pyrkiä ohjaamaan tuotantoaan vastaamaan paremmin juuri tuon erän tuotanto-olosuhteita.

TagitSmart-innovaation kaikkia hyötyjä ja käyttömahdollisuuksia yhdistää se, että koodit on toteutettu kustannustehokkaasti painotekniikoita hyödyntämällä. Teknologian hyödyntäminen ei lisää pakkauskustannuksia merkittävästi, jolloin se soveltuu jopa edullisten tuotteiden kuluttajapakkauksiin. Sovellusmahdollisuuksia, joita emme vielä ole keksineet, on varmasti vielä vaikka millä mitalla. TagItSmart-projektissa on jo hyödynnetty VTT:n Owela-innovointialustaa uusien käyttötapausten tunnistamiseksi. Tarkoituksemme on jatkaa tätä osallistavaa ideointia vastedeskin.

liisa_hakola

Liisa Hakola
Senior Scientist
liisa.hakola(a)vtt.fi

 

Lisätietoa:
VTT ja UpCode tuovat älysensorit ja toiminnalliset painovärit kuluttajatuotteisiin 
Toiminnalliset painovärit tuovat lisäinfoa ja viihteen

Laadukasta sisältöä ja lisäarvoa älykoodeilla

Oletko nähnyt 2D-koodeja, kuten QR-koodeja? Oletko lukenut niitä omalla älypuhelimellasi? Luetko koodeja säännöllisesti? Oletko koodeja lukemalla löytänyt kiinnostavaa sisältöä?

Smart codes

Nämä ovat joitakin esimerkkejä kysymyksistä, joita esitimme suomalaisille kuluttajille. Tulokset eivät yllättäneet: 2D-koodit ovat jo hyvin tuttuja suomalaisille. Kaikki vastaajat olivat nähneet niitä esimerkiksi pakkauksissa, mainoksissa ja pääsylipuissa. Vastaajista 75 % oli lukenut koodeja älypuhelimilla, mutta vain 17 % sanoi lukevansa niitä säännöllisesti. He kokivat, että koodien kautta löytyvät tiedot eivät olleet kovinkaan kiinnostavia: tarjolla oli usein vain linkki valmistajan tai palveluntarjoajan verkkosivulle.

Uutta sisältöä koodeille

Eurooppalainen TagItSmart-hanke aikoo muuttaa tilanteen. Hanke on osa tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmaa ja siihen osallistuu 15 kumppania Suomesta, Serbiasta, Isosta-Britanniasta, Ranskasta, Ruotsista, Romaniasta, Hollannista, Italiasta, Itävallasta ja Espanjasta.

TagItSmart-hankkeessa kehitetään toiminnallisia painovärejä massatuotantotuotteisiin, joita ei yleensä nähdä esineiden internetin (IoT) osana. Uudet, entistä älykkäämmät esineet reagoivat dynaamisesti erilaisiin muutoksiin, ja niiden tilaa on mahdollista seurata jatkuvasti niiden elinkaaren aikana. Tämä muuttaa käyttäjien ja esineiden vuorovaikutusta.

Kun toiminnallisia painovärejä käytetään yhdessä digitaalisten ja sähköisten tunnisteiden, kuten QR-koodien ja NFC-tunnisteiden, kanssa, lukemattomiin tuotteisiin on mahdollista upottaa edullisesti ominaisuuksia, joilla voidaan kerätä kontekstuaalista tietoa. Toiminnallisella painovärillä painetut 2D-koodit voivat kadota, tulla näkyviin tai muuttaa väriä esimerkiksi tietyn ajan kuluttua tai tietyssä lämpötilassa. Koodin lukeminen antaa kuhunkin tilanteeseen liittyvää lisätietoa.

Älypuhelinten yleistymisen myötä valtaosa kuluttajista voi käyttää kameraa ja lukea NFC-tunnisteita, mikä mahdollistaa uudenlaisen yhteyden tuotteiden ja kuluttajien välillä. Näin syntyy uudenlaisia, kuluttajavoimin kerättyjä tietovirtoja. Käyttäjätietoihin yhdistettynä tietovirrat luovat mahdollisuuden aivan uudenlaisille palveluille.

Missä älykoodeja voi käyttää?

TagItSmart-hanke on havainnollistanut älykoodien käyttöä konseptitarinoiden avulla. Niistä ensimmäinen käsittelee digituotteita ja kierrätystä ja käyttää esimerkkinä paikallispanimon olutpulloja. Tarina kertoo kuluttajasta, joka on ostanut pullon paikallisen pienpanimon valmistamaa olutta ja lukee puhelimellaan pullon etiketissä olevan yksilöllisen koodin. Kuluttaja saa viihdyttävää ja hyödyllistä tietoa esimerkiksi raaka-aineiden alkuperästä ja viljelijästä sekä pakkauksen kierrätyksestä. Koodi voi myös osoittaa, milloin juoma on sopivan lämpöistä nautittavaksi. Koodin lukeminen mahdollistaa myös vuorovaikutuksen paikallisen tuottajan kanssa. Tuottaja voi tarjota kuluttajalle esimerkiksi mahdollisuuden suunnitella omia juomia tai tilata tuotteita digipalvelusta.

Toinen konseptitarina esittelee elintarvikkeita ja niiden dynaamista hinnoittelua. Esimerkkinä on tilanne, jossa kuluttaja näkee helposti, onko tuotteen parasta ennen -päiväys niin lähellä, että tuotteen voi ostaa alennettuun hintaan. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää esimerkiksi LED-valoja, jotka syttyvät automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Asiakas saa hyödyllistä tietoa, ja toteutus on tehokas myös kauppiaan kannalta. Kauppias voi lukea koodeja ja tarkistaa, että saapuvat tuotteet ovat hyvässä kunnossa kuljetuksen jälkeen. Lisäksi hän voi tarkistaa tuotteen alkuperätiedot. Tarinassa käytetään esimerkkinä lihatuotteita, joiden katkeamaton kylmäketju on kaikille sidosryhmille tärkeä tieto.

Kolmannessa tarinassa, joka käsittelee tuotteiden aitoutta, perhe lomailee ulkomailla. Perhe ostaa loman aikana lääkkeitä ja aurinkolaseja, ja tarkistaa tuotteiden aitouden lukemalla niiden kaksiulotteiset koodit, jotka reagoivat tiettyihin valaistusolosuhteisiin. Samanlainen aitoustarkistus on mahdollista tehdä myös esimerkiksi internetistä ostetuille tuotteille.

Kuluttajat odottavat lisäarvoa ja vuorovaikutusta

Suomalaisilla kuluttajilla oli mahdollisuus osallistua konseptien kehitystyöhön ja arviointiin Owelassa, VTT:n avoimessa innovaatiotilassa (http://owela.fi/). Tutkimus osoitti, että kaikki yllä mainitut konseptit kiinnostivat kuluttajia. Osallistujista 79 % oli kiinnostunut mahdollisuudesta lukea paikallisten tuottajien tuotteiden koodeja ja olla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Koodien käyttö pakattujen lihatuotteiden ja muiden nopeasti pilaantuvien elintarvikkeiden pakkauksissa kiinnosti 55 % vastaajista. Suomalaiset kuluttajat eivät nähneet koodien käyttämistä halpatuotteissa kovinkaan hyödyllisenä, eivätkä olleet kiinnostuneita niiden alkuperästä tai turvallisuudesta. Vastaukset olisivat saattaneet tältä osin olla erilaisia jossakin toisessa maassa.

Saimme lisäksi paljon tietoa TagItSmart-konseptien hyödyistä sekä siitä, mitä kuluttajat pitävät arveluttavana. Vaikuttaa siltä, että vaikka kuluttajat ovat tottuneet näkemään ja käyttämään kaksiulotteisia koodeja, niitä lukemalla saatavat tiedot ovat usein olleet pettymys. Kuluttajat odottavat enemmän – he haluavat laadukasta sisältöä ja lisäarvoa. Myös vuorovaikutteisuus kiinnosti kuluttajia. Eniten potentiaalia on koodien käyttämiselle tuotteiden räätälöintiin, elintarvikkeiden turvallisuuden ja tuotteiden aitouden varmistamiseen sekä vuorovaikutuskanavana valmistajien kanssa.

Tutkimustulosten perusteella kuluttajilla oli epäilyksiä siitä, että koodeja saattaa olla helppo väärentää. Myös tunnisteiden kierrättäminen ja IoT-palveluiden tietoturva arveluttivat. Kuluttajien on ehdottomasti voitava luottaa palveluun ja palveluntarjoajaan. Tietoturvalla onkin keskeinen rooli TagItSmart-hankkeessa.

TagItSmart-hanke on käynnissä toista vuotta. Odotan, että ratkaisut tulevat kuluttajien käyttöön projektin päätyttyä. Saat lisätietoja seuraamalla meitä internetissä (http://tagitsmart.eu/), Twitterissä (@TagItSmart) ja LinkedInissä (TagItSmart).

Kaisa Vehmas VTT

Kaisa Vehmas
erikoistutkija

Smart codes for future services

Have you seen 2D codes in the market? Have you read them by your mobile phone? Do you read the codes regularly? Have you been interested in the content you are able to find behind the codes?

Smart codes

These are some of the questions we asked from Finnish consumers. And actually, we were not surprised about the answers we got. It was clear that people in Finland are familiar with 2D codes. All the participants had seen the codes for example in the packages, advertisements and tickets. Three out of four had read 2D codes with their smart phones but only 17% said that they read the codes regularly. They had found out that the information behind the codes is boring, usually only a link to the manufacturer’s or service provider’s web page.

New content for the codes

But this is not the case after TagItSmart project! TagItSmart project is part of Horizon 2020 program. In the project, we have altogether 15 partners from Finland, Serbia, United Kingdom, France, Sweden, Romania, Netherlands, Italia, Austria and Spain.

TagItSmart project sets out to redefine the way we think of everyday mass-market objects not normally considered as part of an IoT ecosystem. These new smarter objects will dynamically change their status in response to a variety of factors and be seamlessly tracked during their lifecycle. This will change the way users-to-things interactions are viewed.

Combining the power of functional inks with the pervasiveness of digital (e.g. QR-codes) and electronic (e.g. NFC tags) markers, billions of objects will embed cheap sensing capabilities thus being able to capture new contextual information. Functional inks make it possible for parts of the 2D code to disappear, to appear, or to change colour e.g. after certain time or at certain temperature. These changes in codes enable changing the information content achievable through reading the codes. Beside this, the ubiquitous presence of smartphones with their cameras and NFC readers will create the perfect bridge between everyday users and their objects. This will create a completely new flow of crowdsourced information, which extracted from the objects and enriched with user data, can be exploited by new services.

Where to utilize these smart codes?

In the TagItSmart project, the use of these smart codes has been explained with some concept stories. In the first story, Digital product and recycling, the idea is described by using beer bottles from a local brewery as an example. The consumer in this story has bought a bottle of beer from a local producer and read a unique code from the label on the bottle. The consumer receive useful and entertaining information e.g. about the origin of ingredients, the producer, recycling of the package, and also information if the temperature of the beer is optimal for drinking. By reading the code the consumer is also able to create an interactive connection with the local producer, that makes it possible e.g. to personalize an own drink together with the producer and order the drinks via a digital service.

The second story, Fast moving consumer goods and dynamic pricing, describes a situation in a retail store, where the consumer can easily get information if the best before date of the product is close enough to get a discount. This can be done by LED lights that automatically turn on after a certain time period. While being informative towards the consumer, it also makes the work of the retailer more effective. The retailer can also by reading the codes ensure that the products that arrive to the store, are in good condition after transportation and also the origin of the products. In this story meat products are used as an example, so for example ensuring that the temperature has been correct during transportation is very important for all the stakeholders.

In the third story, Authenticity of the products, a family is on holiday abroad. There, they were able to ensure the authenticity of the medicine and sun classes they purchased by reading the 2D codes from the products in certain lighting conditions. Similar authenticity check could also be done with other products purchased from the internet.

Consumers expect additional value and interactivity

Finnish consumers had a possibility to participate the development work in VTT’s Owela platform (http://owela.fi/) and evaluate and co-develop the concepts. In the study, consumers found all of these concepts interesting. Seventy-nine percent of the participants evaluated it to be interesting to read the codes from local producers’ products and to create an interactive relationship. To utilize the codes in fast moving consumer goods, like meat packages, was in the interest of 55% of the participants. Finnish consumers did not see so much potential in using the codes in cheap products and they were not concerned about the origin and safety of the products. This could have been different in some other country.

In addition, we got lots of information about the advantages of the TagItSmart concepts, and also about consumers’ consernes related to them. First, even if consumers are used to seeing and using 2D codes, they have often been disappointed with the content they can receive by reading the codes. They expect something more – high quality content that offers them additional value. In addition, consumers were also interested in the possibility of interactivity. There were most potential in using codes in unique and/or personalized products, ensuring food safety of the authenticity of the products and also in creationg interactive connection with producers.

Based on this study, consumers were suspicious about if it is too easy to counterfeit the codes, recycling of the tags and also privacy issues related to the novel IoT services. It is essential that the consumers can trust the service and service provider. This issue has a significant role also in TagItSmart project.

This is now our second year in the TagItSmart project. I expect that we are able to have these solutions available in the market after the project. You can follow us in the internet (http://tagitsmart.eu/), on Twitter (@TagItSmart) and LinkedIn (TagItSmart).

Kaisa Vehmas VTT

Kaisa Vehmas
Senior Scientist