Etätodennus lisää luottamusta kriittisiin infrastruktuureihin

Kun keräät esimerkiksi lämpötilamittauksia esineiden internetistä (engl. Internet of Things, IoT), haluat olla varma siitä että kyseiset mittaukset ovat tuoreita. Lisäksi niiden tulee olla lähtöisin kalibroiduista ja peukaloimattomista sensoreista. Sensorien eheyden varmistaminen muodostuu entistä tärkeämmäksi IoT-laitteita vastaan suunnattujen hyökkäysten yleistyessä. IoT-laitteita myös hyödynnetään bottiverkkojen solmuina, kuten kävi Mirai-tapauksessa. Etätodennus (engl. remote attestation) on mekanismi systeemin sisäisen tilan mittaamiseen. Se raportoi tuoreen tilatiedon etävarmentajalle eheyden todentamiseksi.

Koko yhteiskunta on tulossa entistä riippuvaisemmaksi erilaisista hajautetuista järjestelmistä. Etätodennusta voidaan soveltaa kriittisten infrastruktuurien eheyden suojaamiseksi. Mitä kriittisempi järjestelmä, sitä tärkeämpää etätodennus on. Esimerkiksi energiantuotanto ja –jakelu, maksujärjestelmät sekä sotilaalliset verkostot ovat erittäin kriittisiä ja asianmukaisten todennusjärjestelmien tulisi olla kunnossa. Tällaisten hajautettujen järjestelmien laitteet voivat sijaita laajalla maantieteellisellä alueella, jolloin niitä tulee suojata hyökkäyksiltä sekä verkosta, että fyysisestä maailmasta. Tämä ei aina ole helppoa.

Sovelluksia ja teknologioita

Etätodennusta käytetään tyypillisesti lisätarkistuksena ennen pääsyä tarjottavaan palveluun. Esimerkiksi yritykset voivat pakottaa kannettavan tietokoneen vastaanottamaan ohjelmistopäivityksiä karanteeniverkossa ennen päästämistä ensisijaiseen langattomaan verkkoonsa. Pilvipalveluissa voi hyödyntää etätodennusta todistamaan, että virtuaalikone on asennettu asianmukaisesti ja luottamuksellisia laskentatehtäviä ajetaan asiaan tarkoitetulla erityisalueella (engl. enclave). Lisäksi etätodennusta voi käyttää kuten virus­skannausta verkon laitteiden eheyden tarkastamiseen. Kaikki nämä rutiinit luovat turvallisempia toimintaympäristöjä.

Tyypillisiä todennusmekanismeja, -protokollia ja -arkkitehtuureja ovat esimerkiksi:

  • Eristetyt ajonaikaiset ympäristöt mittausten turvaamiseksi ja allekirjoitetun eheysraportin tarjoamiseksi, kuten Trusted Platform Module (TPM), Intel Software Guard Extensions (SGX) ja ARM TrustZone
  • Mittausmekanismit – käynnistysvaihe ja käyttäjätila, kuten Integrity Measurement Architecture (IMA)
  • Etätodennusprotokolla, kuten Open Cloud Integrity Technology (OpenCIT)

Ongelmia ja rajoituksia

Kuten mikään paradigma, etätodennuskaan ei ole täydellinen ratkaisu. Sillä on omat haasteensa kuten ajantasaiset valkoiset listat. Listojen ylläpitäminen on mahdollista sulautetuissa järjestelmissä kuten IoT-laitteissa, jotka on suunniteltu toteuttamaan vain rajallisen määrän tehtäviä. Täysveristen tietokoneiden tapauksessa puolestaan valkoisten listojen ylläpitäminen tulee erittäin haastavaksi, koska asennettuja ohjelmistoja ja ohjelmistopäivityksiä on paljon.

Toinen haittapuoli etätodennuksessa on keskittyminen pääasiassa suoritettaviin tiedostoihin niiden latausvaiheessa. Etätodennus ei auta enää hyökkäyksissä, jotka hyödyntävät ajonaikaisia haavoittuvuuksia kuten puskurin ylivuotovirheitä. Onneksi hyökkääjät kuitenkin jättävät haittaohjelmia asennellessaan jälkiä ja etätodennusmenetelmillä niitä voidaan myöhemmin seurata.

VTT_Cybersecurity

Kuva 1. Etätodennusprotokolla välittää eheysvarmistetut mittaustiedot verifioijalle.

Lopuksi

Etätodennusta voidaan hyödyntää verkon laitteiden eheyden varmistamiseksi. Sitä tulisi soveltaa verkoissa, jotka tarvitsevat normaalia parempaa tietoturvaa, erityisesti kriittisissä infrastruktuureissa.

Lataa ilmainen raporttimme kyberturvallisuudesta ja opi turvaamaan oma organisaatiosi ja varautumaan tietoturvaongelmia vastaan.

MarkkuKylanpaa

 

Markku Kylänpää
Senior Scientist, VTT
markku.kylanpaa(a)vtt.fi

 

Lisätietoja

Lee-Thorp A., “Attestation in Trusted Computing: Challenges and Potential Solutions”, Royal Holloway Series, http://cdn.ttgtmedia.com/searchSecurityUK/downloads/RHUL_Thorp_­v2­.­pdf .

Kylänpää M., Rantala A., “Remote Attestation for Embedded Systems”, In: Security of Industrial Control Systems and Cyber Physical Systems. CyberICS

Remote attestation adds trust to critical infrastructures

When collecting measurements (e.g. temperature) from the Internet of Things (IoT), you want to make sure that those measurements are fresh and originate from calibrated and untampered sensor nodes. Integrity verification of sensor nodes is becoming more critical as attacks against IoT devices have become more common and also utilized in large botnets (e.g. the Mirai case). Remote attestation is a mechanism of measuring internal state of the system. It reports fresh state information to a remote verifier that can use this information to verify the node’s integrity.

The whole society is becoming more and more dependent on various distributed networked systems. Remote attestation could be applied to protect integrity of critical infrastructures. The more critical the infrastructure, the more important remote attestation becomes. For example energy systems, payment networks, and the military domain are very critical and proper attestation mechanisms should be in place. Such systems contain many networked nodes that are distributed to large geographic area. Guaranteeing both online and physical security of the networked nodes can be challenging.

Applications and technologies

Remote attestation is typically used as an additional check before permitting access to the provided service. Companies may request attestation before allowing laptops to their wireless networks, forcing software updates in a quarantine network. Cloud-based services can utilize attestation to prove that the virtual machine has been set up correctly and there may be dedicated enclave that is used to run confidential computing tasks. Attestation mechanisms can also be used like virus scanners to perform local health check for network nodes. All these routines create more secure environment to operate in.

Common attestation technologies, protocols, and architectures include:

  • Isolated execution environment to protect measurements and to provide signed integrity report (e.g. Trusted Platform Module (TPM), Intel Software Guard Extensions (SGX), ARM TrustZone).
  • Measurement mechanisms – boot phase and userspace (e.g. Integrity Measurement Architecture (IMA)).
  • Remote attestation protocol (e.g. Open Cloud Integrity Technology (OpenCIT))

Problems and limitations

Like any other paradigm, remote attestation is no silver bullet either. It has its drawbacks such as keeping an up to date whitelist. It is somewhat doable in embedded systems such as IoT devices, which are aimed to perform a limited amount of operations. In the case of full-fledged computers, instead, maintaining a whitelist of all relevant configurations becomes very complex, because of large number of installed applications and software updates.

Another downside of remote attestation is that it concentrates mainly on the executable files, not on the runtime vulnerabilities such as buffer overflows. However, even though remote attestation is not able to identify runtime attacks, attackers often leave behind traces when installing malware components and attestation measuring mechanisms are capable of tracking those.

VTT_Cybersecurity
Figure 1. Remote attestation protocol transfers integrity protected measurements to the verifier

Conclusions

Remote attestation can be used to provide integrity verification for network endpoints. The concept should be used in networks that require additional security, like systems that are part of critical infrastructures.

Download our free report on cyber security and learn how to protect your organization and defend against security incidents.

MarkkuKylanpaa
Markku Kylänpää
Senior Scientist, VTT
markku.kylanpaa(a)vtt.fi
Tel +358 207 226035

More information:

Lee-Thorp A., “Attestation in Trusted Computing: Challenges and Potential Solutions”, Royal Holloway Series, http://cdn.ttgtmedia.com/searchSecurityUK/downloads/RHUL_Thorp_­v2­.­pdf .

Kylänpää M., Rantala A., “Remote Attestation for Embedded Systems”, In: Security of Industrial Control Systems and Cyber Physical Systems. CyberICS 2015, WOS-CPS 2015. Lecture Notes in Computer Science, vol 9588. Springer, 2016.