Fraud and deceit – deception techniques used in nature are copied in cyberspace

Entrapment, fraud and deceit happen everywhere – plants and animals have the required abilities. Lying and deceit are everyday events and occur in an infinite number of forms. The techniques used by various species can be used to deceive attackers in cyberspace.

Defensive mimicry [Huheey] occurs among plants and insects in particular. A familiar example from the natural world would be hoverflies, whose colouring mimics bees, wasps or hornets. In the natural sciences, this is known as Bates’ mimicry, which involves a mimic and a mimicry model. Through evolution, a harmless and defenceless species develops warning signals resembling those of another species, and are aimed at the enemies of both the mimic and model. Alternatively, similarity can attract pollinators that normally pollinate other species with a certain appearance. In the case of Müller’s mimicry, dangerous species such as wasps and hornets appear to mimic each other. Other, similar examples can be found. Around 300 spider species have been identified around the world which, to predators, resemble bad-tasting ants found in the same environment. In addition, some cricket species, such as Macroxiphus, resemble ants.

Camouflaging is another form of deception found in nature. This involves a species evolving over time to resemble its normal environment, or evolution enabling a species to change its appearance to blend in with its surroundings. Good examples of the first group are the mossy leaf-tailed gecko (Uroplatus sikorae) which resembles a tree trunk and Ctenomorphodes chronus which looks like a eucalyptus twig. The chameleon is an example of the second group. Some species, such as the Burmeister’s leaf frog (Phyllomedusa burmeisteri), can play dead when threatened while others, like the viviparous lizard (Zootoca vivipara), can break off a piece of their tail.

Over millions of years, many organisms have evolved to mimic the appearance, sound, or other features of other species, or are able to fool predators in other ways, such as by playing dead. However, they do not practice deception voluntarily: their fraud and deception are the results of evolution. This is because looking for example more dangerous than they really are has helped their ancestors to survive and therefore reproduce.

Some animals also deceive and mislead others voluntarily. Cats arch their backs to look bigger when they feel threatened and fork-tailed drongos (Dicrurus adsimilis) can make a range of noises . This species can mimic the warning sounds of over 45 other species in order to drive them away from their food, before taking the food themselves. Gorillas can use unfair tactics to fool others in children’s games. Tufted capuchins (Cebus apella) have a strict hierarchy, based on which those with the highest status eat first. These intelligent monkeys use calls to warn fellow tufted capuchins that danger is approaching.

Forms of deception are unlimited

How do these issues relate to computers and the digital world? In his dissertation, James Yuill [Yuill] has defined cyber deception as follows: planned actions taken to mislead attackers and to thereby cause them to take (or not take) specific actions that aid computer-security defences. You can hear and see more about these topics in our webinar (on VTT’s website) and in our following blog posts on the subject.

Lying and cheating are commonplace among people. This takes an unlimited number of forms. On first dates, people often try to create the best possible impression, by omitting certain matters or telling small, white lies. When travelling, we may use fake wallets in case of pickpockets . Advertising and marketing are continuously used to deceive people. Think about how great products look on television, magazines, or online. Your image of the product may change completely when you buy it and start actually using it. In practice, deception have always been a part of war, even if the forms this takes and techniques used have changed somewhat over time. Everyone is sure to remember the Trojan horse, but what about the inflatable tanks used to deceive the enemy in the Ghost Army during the Second World War ? Armies continue to use inflatable vehicles for the same purpose.

In cyberspace, the same techniques from the animal world or other walks of life can be used to deceive opponents or, more accurately, attackers. We can manipulate the system we are defending to look other than it is, draw attackers into various traps, make our system appear vulnerable or broken, or even try to scare attackers off in various ways.

 

Teemu Väisänen VTT
Teemu Väisänen

Research Scientist, Cyber Security VTT
teemu.vaisanen(a)vtt.fi
http://.vtt.fi/cybersecurity

 

[Huheey] James E. Huheey, “Studies in Warning Coloration and Mimicry. VII. Evolutionary Consequences of a Batesian-Müllerian Spectrum: A Model for Müllerian Mimicry”, Evolution, Vol. 30, No. 1 (Mat., 1976), sivut 86-93.
[Kettunen] Niko Kettunen, ” Sieppodrongon kielitaito ei rajoitu pakkomangustiin”, HS Tiede, https://www.hs.fi/tiede/art-2000005010185.html
[Väisänen] Teemu Väisänen, ”Kyberansojen ja -harhautuksien 101 (lyhyt versio)”, VTT blog, https://vttblog.com/2017/11/16/kyberansojen-ja-harhautuksien-101-lyhyt-versio/
[Suikkanen] Päivi Suikkanen, ”Historia: Haamuarmeija”, 25.09.2014, https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/09/25/historia-haamuarmeija  
[Yuill] James Joseph Yuill, ” Defensive Computer-Security Deception Operations: Processes, Principles and Techniques”, PhD väitöskirja, Pohjois-Karoliinan yliopisto, https://repository.lib.ncsu.edu/bitstream/handle/1840.16/5648/etd.pdf  

Huiputusta ja harhautusta – kybermaailmassa toistuvat eläinten käyttämät huijaustekniikat

Ansoittamista, huijaamista ja harhauttamista tapahtuu kaikkialla – tämän osaavat niin kasvit, eläimet kuin ihmiset. Valehtelu ja huiputus ovat arkipäivää, ja niiden ilmenemismuotoja on rajattomasti. Myös kybermaailmassa hyökkääjien huijaamiseen voidaan soveltaa eläinmaailmassa nähtäviä tekniikoita.

Voimme muokata järjestelmämme näyttämään joltakin muulta, tehdä siitä haavoittuvan näköisen tai houkutella hyökkääjät syöteillä ansoihin. Suojaavaa yhdennäköisyyttä [Huheey] esiintyy etenkin kasveilla ja hyönteisillä. Eläinmaailmasta mieleen saattavat tulla kukkakärpäset, jotka näyttävät väritykseltään ampiaisen, mehiläisen tai herhiläisen kaltaisilta. Tällaista kutsutaan luonnontieteissä Batesin mimikryksi, mimiikaksi (engl. mimicry) ja matkimismalliksi. Siinä puolustuskyvytön laji on kehittynyt evoluution myötä siten, että sen varoitussignaalit muistuttavat toisen lajin varoitussignaaleja, jotka kohdistuvat molempien lajien vihollisiin. Toisaalta yhdennäköisyys voi houkutella vaikkapa pölyttäjiä, jotka normaalisti pölyttävät toisia tietyn näköisiä lajeja. Vastaavia esimerkkejä on muitakin.

Toinen luonnosta löytyvä harhauttamistapa on naamioituminen (engl. camouflaging). Siinä laji on kehittynyt ajan myötä esimerkiksi näyttämään normaalilta ympäristöltään, tai evoluutio on mahdollistanut jopa ulkonäön muuttamisen ympäristöön sopivaksi. Miljoonien vuosien aikana monet organismit ovat kehittyneet siten, että ne näyttävät matkivan muiden lajien ulkonäköä, ääntelyä tai muita ominaisuuksia tai osaavan huijata petoja. Ne eivät kuitenkaan huijaa vapaaehtoisesti, vaan huijaamiselta tai harhauttamiselta vaikuttavat keinot ovat evoluution tuloksia. Syy tähän on se, että esimerkiksi itseään vaarallisemmalta näyttäminen on auttanut pysymään hengissä ja siten myös lisääntymään.

Jotkut eläimet huijaavat ja harhauttavat myös vapaaehtoisesti. Kissat nostavat selkäänsä näyttääkseen suuremmilta tuntiessaan itsensä uhatuiksi, ja sieppodrongoilla (Dicrurus adsimilis) on monipuoliset ääntelytaidot [Kettunen]. Ne voivat matkia yli 45 muun lajin varoitusääniä ajaakseen muut pois ruuan äärestä ja saadakseen ravinnon itselleen. Gorillat osaavat huijata käyttämällä epäreiluja taktiikoita lasten peleissä. Kapusiiniapinoilla (Cebus apella) on tiukka arvojärjestys, jossa korkea-arvoiset saavat syödä aina ensin. Nämä älykkäät apinat osaavat varoittaa lajitovereitaan vaaroista huudoilla. Alempiarvoiset kapusiiniapinat tekevät myös valehälytyksiä, joilla ne ajavat ylempiarvoiset karkuun ruoan ääreltä. Toisinaan ne valehtelevat piilotetun ruoan sijainnista viittomalla väärään paikkaan tai jättävät kokonaan kertomatta asiasta. Tšeladapaviaanit (Theropithecus gelada) taas saattavat pettää partnereitaan ja pyrkiä piilottamaan asian niiltä.

Huijaamisen muotoja rajattomasti

Miten nämä asiat liittyvät tietokoneisiin ja digitaaliseen maailmaan? James Yuill [Yuill] on määritellyt kyberhuijaamisen väitöskirjassaan seuraavasti: se on järjestelmien suojaamiseksi suunniteltuja toimia, joilla johdetaan hyökkääjiä harhaan siten, että he tekevät tai jättävät tekemättä tiettyjä toimenpiteitä.

Kybermaailmassa vastustajien tai ehkä oikeammin hyökkääjien huijaamiseen voidaan käyttää samoja eläinmaailmassa tai muualla nähtäviä tekniikoita. Voimme muokata puolustettavan järjestelmämme näyttämään joltakin muulta kuin se on, houkutella hyökkääjiä erilaisiin ansoihin, tehdä järjestelmästämme haavoittuvan tai rikkinäisen näköisen tai vaikka yrittää pelottaa hyökkääjiä eri tavoilla.

Mitä tulee meihin ihmisiin, valehtelu ja huijaaminen ovat arkipäiväisiä. Muotoja on rajaton määrä. Yritämme antaa mahdollisimman hyvän kuvan itsestämme ensitreffeillä jättämällä asioita kertomatta tai matkustaessamme saatamme käyttää valerahapusseja taskuvarkaiden varalta [Väisänen].  Kun ostat tuotteen ja pääset käyttämään sitä, kuva tuotteesta voi muuttua täysin siitä miltä se näytti televisiossa, mainoslehdessä tai netissä.  Sodissa huijaamista ja harhauttamista on käytetty käytännössä aina – muodot ja tekniikat ovat vain hieman kehittyneet ajan myötä. Kaikille tulee varmasti mieleen Troijan hevonen, mutta esimerkiksi toisessa maailmansodassa haamuarmeijan (Ghost Army) [Suikkanen] puhallettavilla tankeilla pyrittiin huijaamaan vihollisia. Armeijat käyttävät puhallettavia kuljetusvälineitä edelleenkin huijaamiseen.

Kybertuvallisuudesta voit kuulla lisää webinaariesityksessämme  sekä seuraavissa aiheeseen liittyvissä blogiteksteissämme.

Teemu Väisänen VTT
Teemu Väisänen

Research Scientist, Cyber Security VTT
teemu.vaisanen(a)vtt.fi
http://.vtt.fi/cybersecurity

 

[Huheey] James E. Huheey, “Studies in Warning Coloration and Mimicry. VII. Evolutionary Consequences of a Batesian-Müllerian Spectrum: A Model for Müllerian Mimicry”, Evolution, Vol. 30, No. 1 (Mat., 1976), sivut 86-93.
[Kettunen] Niko Kettunen, ” Sieppodrongon kielitaito ei rajoitu pakkomangustiin”, HS Tiede, https://www.hs.fi/tiede/art-2000005010185.html
[Väisänen] Teemu Väisänen, ”Kyberansojen ja -harhautuksien 101 (lyhyt versio)”, VTT blog, https://vttblog.com/2017/11/16/kyberansojen-ja-harhautuksien-101-lyhyt-versio/
[Suikkanen] Päivi Suikkanen, ”Historia: Haamuarmeija”, 25.09.2014, https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/09/25/historia-haamuarmeija  
[Yuill] James Joseph Yuill, ” Defensive Computer-Security Deception Operations: Processes, Principles and Techniques”, PhD väitöskirja, Pohjois-Karoliinan yliopisto, https://repository.lib.ncsu.edu/bitstream/handle/1840.16/5648/etd.pdf  

Onko Suomi kyberturvallisuusosaamisen edelläkävijä?

Kyberturvallisuuden merkitys korostuu väistämättä lähitulevaisuudessa mm. digitalisaation voimistumisen ja esineiden internetin kehittymisen myötä. Tietoliikenteen ja tietoverkkojen turvallisuus tulee olemaan yhteiskuntien toiminnan kannalta keskeisen tärkeää. Onkin olennaista tietää, mikä on kyberturvallisuuteen liittyvän osaamisen tilanne Suomessa. Olemmeko edelläkävijöitä, perässähiihtäjiä vai ehkä nousemassa maailman huipulle? Vai olemmeko ehkä olleet huipulla, mutta nyt kenties putoamassa?

Tammikuussa 2013 julkaistu Suomen kyberturvallisuusstrategia linjasi, että vuonna 2016 Suomi on kyberturvallisuuden kärkimaa ja ”maailmanlaajuinen edelläkävijä kyberuhkiin varautumisessa ja niiden aiheuttamien häiriötilanteiden hallinnassa”. Strategiassa Suomen vahvuuksiksi katsotaan mm. vahva osaamisperusta ja hyvä yhteistyö sekä yksityisen ja julkisen sektorin välillä että eri hallinnon alojen kesken.

Julkista keskustelua seuraamalla voi asiasta saada ehkä ristiriitaisenkin vaikutelman. Yhtäältä vallalla tuntuu olevan näkemys, että Suomi todella on maailman huipulla: Suomi on menestynyt hyvin useissa kansainvälisissä ICT-vertailuissa, joissa on vertailtu esimerkiksi tietoverkkojen puhtautta. Vuonna 2014 julkaistussa Global Cyber Security Indexissä Suomi sijoittui 194 maan vertailussa jaetulle 8. sijalle. Edellä on kuitenkin 22 maata, sillä monilla mailla on jaettu sija. Myös muutamien suomalaisten yritysten kansainvälinen menestys on luonut alalle mainetta ja Suomen perinteisesti vahva osaaminen ICT-alueella on myös heijastunut tietoturva-alalle.

Toisaalta lähiaikoina julkisuudessa on esillä useita tapahtumia, jotka ovat kyseenalaistaneet osaamistamme, esimerkiksi ulkoministeriön tietovuoto ja viime vuodenvaihteen pankkien palvelunestohyökkäykset. On myös esitetty, että on vain ajan kysymys, milloin Suomessa tapahtuu merkittävä yhteiskunnalliseen infrastruktuuriin kohdistuva onnistunut kyberhyökkäys.

Kyberturvallisuuteen liittyykin vahvasti kansallinen intressi eli huoltovarmuuden ja kansallisen turvallisuuden näkökulma. Toisaalta siihen liittyy vahvasti liiketaloudellinen näkökulma, sillä ala on globaalisti kasvuala ja siitä toivotaan myös Suomessa entistä merkittävämpää liiketoiminta-aluetta.  Kysymys Suomen osaamisen tasosta onkin yhä merkittävämpi, kun se asetetaan kansainväliseen kontekstiin. Monet maat panostavat hyvin vahvasti sekä kyberturvallisuuteen ja siihen perustuvan liiketoiminnan kehitysedellytyksiin. Esimerkiksi Hollantiin perustettiin äskettäin Hague Security Delta, josta on tullut Euroopan suurin turvallisuusalan klusteri ja merkittävä kyberturvallisuuskeskittymä. Myös Viro on viime aikoina vahvasti profiloitunut kyberturvallisuuden alueella. Onkin tärkeää tietää, mikä on Suomen tilanne kansainvälisesti tarkastellen.

VTT:n ja Cyberlab Oy:n toteuttama Kyberosaaminen Suomessa: Nykytila ja tiekartta mahdollisuuksien tulevaisuuteen -hanke tarkastelee näitä kysymyksiä. Hankkeessa tehdään ensimmäistä kertaa Suomessa laaja-alainen tutkimus kyberturvallisuuden osaamisen tasosta. Tarkastelun kohteena on erityisesti kyberturvallisuuteen liittyvän tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tila sekä alan osaamiskapeikot ja -puutteet.

Kyberturvallisuuteen liittyvää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa tehdään Suomessa yrityksissä, yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa sekä tutkimuslaitoksissa. Väestöpohjaan nähden Suomessa on kyberturvallisuusalan yrityksiä varsin runsaasti.

Suomen tutkimuskentässä kyberturvallisuustutkimuksen kokonaisvolyymi on kuitenkin varsin pieni. Pienessä maassa myös kärki on varsin kapea. Alan tutkimustoiminnan näkökulmasta merkityksellistä on myös, että kyberturvallisuustutkimus ei ole oma tieteenalansa vaan monitieteinen tutkimusalue. Kyberturvallisuuteen liittyvää tutkimusta tehdään monien tieteenalojen piirissä kuten tietotekniikan, matematiikan, tietojärjestelmätieteen, kognitiotieteen, management-tutkimuksen ja käyttäytymistieteiden alueella. Tutkimusalan kehityksen kannalta tärkeää onkin suhde taustalla oleviin perustieteenaloihin, eli se, miten kyberturvallisuuteen liittyvä tutkimus asemoituu suhteessa perustieteenaloihin. Silmiinpistävää on myös se, ettei alalla tunnu olevan strategista kokoavaa näkemystä alan koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä. Ilmeistä myös on, että aidosti monitieteinen kyberturvallisuutta tarkasteleva tutkimus on Suomessa vähäistä.

Jotta kyberturvallisuusstrategian tavoite toteutuisi, on selvää, että yhteistyötä tarvitaan laajasti alan edistämiseksi. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa yhteistyön merkitys korostuu, ja erityisen tärkeää se on pienessä maassa, jossa toiminnan volyymilla ja resurssien määrällä ei voida kilpailla. Yhteistyötä tarvitaan erityisesti yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kesken. Toisaalta kansallisen turvallisuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta on tärkeää, että myös julkisella hallinnolla on tiiviit yhteydet tutkimus- ja yritysmaailmaan. Vuoropuhelun kautta kansalliset tarpeet kanavoituvat tutkimus- ja koulutusmaailmaan ja toisaalta tutkimusmaailman näkemykset ja ajankohtainen tieto välittyvät hallintoon.

Perinteisesti monilla aloilla hyvää yhteistyötä eri toimijoiden välillä on pidetty Suomen vahvuutena. Kyberturvallisuusalalla organisaatioiden välistä yhteistyötä on viime vuosina edistetty mm. SHOK-toiminnan ja alan yritysten perustaman Finnish Information Security Clusterin (FISC) piirissä. Yhteistyön näkökulmasta pienen maan etuna myös on, että piirit ovat pienet ja ihmiset tuntevat toisensa. Kyberosaaminen Suomessa -hankkeessa tehdyn kyberturvallisuusyrityksille suunnatun kyselyn mukaan tutkimustoimijat eivät kuitenkaan näyttäydy erityisen vahvoina yhteistyötahoina yritysten innovaatiotoiminnassa. Selvästi tärkeimpiä innovaatiotoiminnan yhteistyökumppaneita yrityksille ovat yksityisen sektorin ja julkisen sektorin asiakkaat, kun taas yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten merkitys on huomattavasti vähäisempi. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten vähäistä merkitystä yritysten innovaatiokumppaneina voi selittää se, että alan yritykset ovat valtaosin palveluyrityksiä, joille yhteistyö tutkimusmaailman kanssa ei välttämättä ole niin relevanttia. Toisaalta se voi myös kertoa siitä, etteivät yhteistyömuodot ole kehittyneet.

Myöskään vuorovaikutus julkisen hallinnon ja tutkimusmaailman välillä kyberturvallisuusalueella ei havaintojemme perusteella ole systemaattista. Olisikin syytä harkita, tarvittaisiinko jokin foorumi, joka välittäisi tietoa ja vahvistaisi vuorovaikutusta tutkimus- ja viranomaistoimijoiden välillä.

Merkillepantavaa on myös julkisen sektorin asiakkaiden tärkeä rooli yritysten innovaatiotoiminnan yhteistyötahoina. Julkisen sektorin rooli korostuukin kyberturvallisuusalalla tuotteiden ja palveluiden ostajana. Tässä suhteessa herää kysymys siitä, missä määrin julkisia hankintoja on hyödynnetty alan kehityksen ja erityisesti sen innovaatiotoiminnan edistämisessä tai tukemisessa? Voidaan esittää näkemys, että hankintatoiminnassa ja sen kehittämisessä olisi paljon potentiaalia kyberturvallisuusalan kehittämiseksi.

Yhteistyön vahvistaminen ja alan kehitystä tukevien julkisten hankintojen edistäminen ovat keinoja kyberturvallisuusstrategian tavoitteen saavuttamiseksi!

Antti Pelkonen

Erikoistutkija