Climate action gains further momentum in Marrakech

The Paris climate agreement came into force several years earlier than originally expected. At the Climate Change Conference held in Marrakech, Morocco, on 7 to 18 November 2016, the details and implementation of the Paris Agreement were negotiated. The Finnish delegation included Senior Scientist Tommi Ekholm and Research Scientist Tomi J. Lindroos from VTT. Progress was made, even if it was slow and often technical and bureaucratic. In many cases, the most interesting things happened outside the meeting rooms.

lindroos_ekholm

The negotiations focused on the implementation of the Paris Agreement – detailed rules that ensure the attainment of the Paris Agreement in practice. Key issues included the rules for international emissions trading, funding and capacity-building for developing countries, and the reporting of emissions by such nations. As is customary at climate change summits, rapid progress was made on some fronts, while negotiations almost stalled on other issues. The most difficult topic seemed to be the so-called ‘global stocktake’ process. This will consist of a five-yearly assessment of whether the countries’ emission reduction targets will suffice to hold global warming under two degrees.

The election of Donald Trump as US president was confirmed during the first week of the summit. This led to a reaction of disbelief and uncertainty at the climate conference, since he had promised to begin his term in office by withdrawing the US from the Paris climate agreement. Correspondingly, many developing countries had indicated that their participation depended on that of the US. However, the Marrakesh summit retained its positive spirit, with the participants deciding that one country or president should not be allowed to block promising developments. China, for example, promised to take a more leading role if the United States stays on the sidelines. In just over a week, Trump had already reconsidered and was giving thought to sticking by the Paris Agreement.

wp_20161109_11_55_49_pro

USA side-event in Marrakech.

Many countries published new climate objectives or strategies before, during or after the climate meeting. In addition to nation states, over 7,000 municipalities and cities have adopted voluntary climate goals; while hundreds of companies have made their own climate pledges and set emission reduction targets. We have clearly entered a new era of climate policy.

The speed of technology development surprises every year

The price of many low-carbon technologies, such as solar and wind power, have fallen faster than expected over the last few years. Around 300 billion dollars were invested globally in renewable energy production in 2015, and the cost of renewable electricity has clearly fallen below that of fossil power in many auctions. The next, corresponding transformation may occur in traffic.

Global CO2 emissions have almost marked time over the last three years. This development has been much more positive than countries’ emission reduction commitments suggest. On the other hand, the matter is urgent since many observations and measurements indicate faster-than-expected global warming, and more dramatic effects than predicted.

Tomi J. Lindroos, Research Scientist

Tommi Ekholm, Senior Scientist

Marrakechissä annettiin lisävauhtia ilmastotoimille

Pariisin ilmastosopimus astui voimaan useita vuosia aiemmin kuin alun perin odotettiin. Marrakechin ilmastokokouksessa Marokossa neuvoteltiin 7.-18.11.2016 Pariisin sopimuksen yksityiskohdista ja toimeenpanosta.  VTT:ltä Suomen delegaatioon osallistuivat erikoistutkija Tommi Ekholm ja tutkija Tomi J. Lindroos. Edistyminen oli hidasta ja monesti byrokraattisen teknistä, mutta asiat edistyivät. Kiinnostavimmat asiat tapahtuivat usein kokoussalien ulkopuolella.

lindroos_ekholm

Neuvotteluissa pöydällä oli Pariisin sopimuksen toimeenpano, toisin sanoen yksityiskohtaisten sääntöjen laatiminen, joilla taataan Parisiin sopimuksen tavoitteisiin pääseminen käytännössä. Tärkeimpiin aiheisiin kuuluivat kansainvälisen päästökaupan säännöistä sopiminen, rahoitus ja muu tuki kehittyville maille sekä kehittyvien maiden päästöraportointi. Kuten yleensä ilmastokokouksissa, edistystä tapahtui joillakin rintamilla nopeasti, kun taas joissain aiheissa neuvottelut junnasivat lähes paikallaan. Vaikein aihe tuntui olevan ns. ”global stocktake” -prosessi, jossa tullaan arvioimaan viiden vuoden välein, riittävätkö maiden antamat päästövähennystavoitteet yhdessä hillitsemään ilmaston lämpenemistä alle kahden asteen.

Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi selvisi keskellä kokouksen ensimmäistä viikkoa. Ilmastokokouksessa Trumpin vaalimenestys aiheutti epäuskoa ja epävarmuutta, olihan hän luvannut ensitöikseen repiä USA:n irti Pariisin sopimuksesta. Vastaavasti moni kehitysmaa oli ilmoittanut, että niiden osallistumisen ehtona on USA:n osallistuminen. Marrakechin kokouksen positiivinen henki kuitenkin voitti, ja ilmastokokouksessa vallitsi näkemys, ettei yksi maa tai yksi presidentti saa pysäyttää hyvää kehitystä. Esimerkiksi Kiina vakuutti ottavansa johtavamman aseman, jos Yhdysvallat jättäytyy pois. Reilussa viikossa Trump ehti pyörtää kantansa ja harkitseekin Pariisin sopimukseen jäämistä.

wp_20161109_11_55_49_pro

Kuva USA:n side-eventistä ilmastokokouksessa.

Moni maa julkaisi uusia ilmastotavoitteita tai -strategioita ennen ilmastokokousta, kokouksen aikana tai sen jälkeen. Valtioiden lisäksi yli 7 000 kuntaa ja kaupunkia on ottanut vapaaehtoisen ilmastotavoitteen; myös sadoilla yrityksillä on omat ilmastolupauksensa ja päästövähennystavoitteensa. Ilmastopolitiikassa on selvästi alkanut uusi aikakausi.

Teknologiakehityksen nopeus yllättää joka vuosi

Monen vähäpäästöisen teknologian, kuten aurinko- ja tuulivoiman, hinta on halventunut viime vuosina nopeammin kuin vain muutamia vuosia sitten arvioitiin. Uusiutuvaan sähköntuotantoon investoitiin globaalisti noin 300 miljardia dollaria vuonna 2015, ja uusimmissa tarjoushuutokaupoissa uusiutuvan sähkön hinta on pudonnut selvästi alle fossiilisen sähkön tarjousten. Seuraava vastaava murros saattaa tapahtua liikenteessä.

Maailman CO2-päästöt ovat pysyneet nyt kolme vuotta likimain samalla tasolla. Kehitys on ollut paljon positiivisempaa kuin maiden antamissa päästövähennyslupauksissa. Toisaalta päästövähennyksillä onkin kiire, sillä moni havainto ja mittaustulos kertovat ennakoitua nopeammasta lämpenemisestä ja nykyisen lämpenemisen arvioitua voimakkaammista vaikutuksista.

Tomi J. Lindroos, tutkija

Tommi Ekholm, erikoistutkija