VTT tarjoaa tutkimuspalveluita myös Kiinassa – miksi?

timo_j_hakala

Matkaan paljon Kiinassa ja tapaan siellä usein suomalaisten yrityksien edustajia. Näin VTT:läisenä toimintani Kiinassa herättää paljon kiinnostusta, ja usein minulta kysytään, mitä VTT tekee Kiinassa. Kysymykseen on selkeä vastaus: VTT on Kiinassa tarjoamassa tutkimuspalveluja. Teemme näin globaalisti, ja tavoitteenamme on lisätä kansainvälisten toimeksiantojen määrää. Niiden avulla pystymme kehittämään omaa osaamistamme, pysymään tutkimuksessa maailman huipulla ja rahoittamaan Suomessa sijaitsevan tutkimusinfran ylläpitoa ja kehittämistä sekä toimintaa, jolla lopulta mahdollistetaan meidän palvelut myös suomalaisille asiakkaille.

VTT on vuosien saatossa myös valmistellut ja johtanut yritysryhmähankkeita, joiden tarkoituksena on ollut luoda verkostoa kiinalaisten kanssa ja auttaa suomalaisia yrityksiä luomaan avauksia Kiinan markkinoille. Tällaisia hankkeita on ollut esimerkiksi materiaalitekniikkaan ja älykkäisiin ekokaupunkeihin liittyen. VTT pystyy esimerkiksi verifioimaan teknologioita ja niiden soveltuvuutta Kiinan markkinoille ja tuomaan pienemmille yrityksille uskottavuutta suurilla ja kilpailuilla markkinoilla. Tällaiset hankkeet kuitenkin vaativat rahoitusinstrumentin, josta VTT voi saada rahoitusta toiminnalleen. Esimerkkinä tällaisesta ovat Tekesin ja Kiinan tiede- ja teknologiaministeriön väliset rahoitukset, jotka on kuitenkin viime vuosina kohdistettu suoraan PK-yrityksille.

Mitä sitten on VTT:n toiminta Kiinassa? Meillä ei ole siellä omaa toimistoa eikä tutkimuslaboratoriota. Kiina-toimintomme ovat projektipohjaisia, ja työt tehdään käytännössä Suomessa tai mahdollisesti kiinalaisen partnerin avustuksella Kiinassa. Ilman näkyvää Kiina-toimintaa meidän on kuitenkin mahdotonta päästä kontakteihin kiinalaisten kanssa, houkutella delegaatioita Suomeen jne. Näin syntyvät lopulta ne kontaktit, jotka johtavat toimeksiantoprojekteihin sekä luovat mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.

Miltä Kiinan markkinat näyttävät? Sanoisin, että ne ovat tällä hetkellä vielä erittäin haasteelliset, sillä yrityksien oma T&K on tarkoin varjeltu salaisuus. Mahdotonta markkinoille pääsy ei kuitenkaan ole, ja meillä on ollut muutamia merkittäviä toimeksiantoja suoraan Kiinasta. Yhdessä asiassa Kiina ei poikkea esimerkiksi Suomesta millään tavalla: Kiinaankaan on aivan turha tarjota perustutkimusta tai tekemistä, joka siellä pystytään tekemään itse. Eli pärjätäksemme Kiinassakin meidän täytyy olla parhaita siinä, mitä teemme.

Odotan mielenkiinnolla sitä hetkeä, kun kiinalainen innovaatiokulttuuri kehittyy ja markkinat todella aukeavat T&K-palveluille. Silloin meillä on käsissämme maailman suurimmat T&K-markkinat. Sitä odottaessa pitää olla näkyvästi esillä Kiinassa ja lisätä siellä VTT:n tunnettuutta luotettavana ja osaavana tutkimuspartnerina.

Timo J. Hakala, TkT
Country Manager, China

VTT also provides research services in China – why?

timo_j_hakala

I travel a lot in China, where I often meet representatives of Finnish companies. As a VTT employee, my work in China raises a great deal of interest and I am often asked what VTT does in China. The answer to this question is clear: VTT provides research services in China. We do this globally, with the aim of increasing our number of international commercial projects. They enable us to develop our own expertise, remain a world leader in research and fund the maintenance and development of the research infrastructure and activities in Finland. These ultimately form the basis of our services for Finnish customers.

Over the years, VTT has also prepared and led multi-company projects, with the purpose of creating a network with the Chinese and helping Finnish companies to enter the Chinese markets. These projects have been related to areas such as materials technology and smart eco-cities. For example, VTT can verify technologies and their suitability for the Chinese markets, while providing smaller companies with credibility in large and competitive sectors. However, such projects need a funding instrument, from which VTT can source funds for its activities. An example of this lies in the joint funding by Tekes – the Finnish Funding Agency for Innovation and the Chinese Ministry of Science and Technology; this funding has been directly allocated to SMEs in recent years.

So what, then, does VTT do in China? We do not have our own offices or research laboratories there. Our activities in China are project-based, with the practical work being done in Finland or, possibly, in China with the help of a Chinese partner. Without a visible Chinese operation, we cannot make contact with Chinese players, attract delegations to Finland and so on. These actions ultimately generate the contacts that lead to commercial projects and create opportunities for Finnish companies.

How do the Chinese markets look? I would say that they are still very challenging, since companies’ own R&D is a carefully guarded secret. However, market entry is not impossible and some major commercial projects have been ordered directly from China. However, China is no different to countries like Finland in one regard: It is pointless to offer the Chinese basic research or work which they can do themselves. In other words, to do well in China we need to be the best at what we do.

I look forward to the day when the Chinese innovation culture matures and the markets truly open up to R&D services. We will then have access to the world’s largest R&D markets. Until then, we need to be highly visible in China, enhancing recognition of VTT as a reliable and expert research partner.

Timo J. Hakala, D.Sc.
Country Manager, China