Invisible electronics to lift Finland’s innovativeness on a new level

The electronics industry has disappeared to Asia with gathering speed over recent years – even the products themselves have begun to vanish. By utilising this turn point in technology, Finland’s electronics sector has the chance to re-materialise following its downturn.

LED bulbs are disappearing into thin, flexible illuminating surfaces that merge with the decor and give off a pleasant light. This offers totally new possibilities to interior design.

Kalvo

Flexible solar cells are disappearing among various design elements, generating energy in either outdoor or indoor spaces.

Aurinkokennotaulu

Watch the video to see how flexible solar cells are printed at VTT using roll-to-roll technique.

Surface-embedded switches are disappearing within structures, just as game controls are disappearing into tables and boards. The surfaces can be planned based on design as the electronic parts are hidden.

A range of wirelessly readable sensors, such as temperature and moisture sensors, are also disappearing inside structures. The data received from large amount of sensors gives the opportunity to improve the temperature convenience and energy efficiency simultaneously. Wirelessly readable sensors can also be dug into the ground to measure, say, growing conditions or dangerous substances, after which they disappear through decomposition.

painettu elektroniikka

 

Wearable electronics are disappearing from wrist straps and other accessories, first onto fabrics and then stickers on – and eventually being inserted under –the skin. The development of wellbeing and healthcare services will change radically.

Kauneuslaastari

Displays are disappearing from in front of the glasses inside the glasses offering a user interface which merges unnoticeably in to the user’s visual field. Wireless sensors are disappearing inside sports gear and are communicating with cloud services, which analyse data to improve sports performance. Finland has a chance to return to the winners’ podium!

Lasit

All these technologies exist and they are developed at VTT. We create ‘disappearing’ electronics in the Printocent pilot plant in Oulu, Finland. Due to the large volumes needed, production is based on an extremely efficient roll-to-roll technique, inspired by the disappearing paper industry.

Printocent

VTT is one of the founding members of the Printocent community, which has brought several ‘disappearing’ or printed electronics companies into the world, created a business network to accelerate the pace at which electronics disappears and trained experts in making electronics vanish and new businesses materialise. This has led to a unique innovation environment which is helping technology developers, entrepreneurs and companies to create game-changing products and take Finland’s competitiveness to a new level. Things have got off to a great start and fast growth is in prospect, with room on board for all enthusiastic developers. Stick around – don’t disappear!

Raimo Korhonen

Head of Research Area

Further details on the technologies introduced in this blog (available in Finnish). 

Näkymätön elektroniikka nostamaan Suomen innovatiivisuus uudelle tasolle

Elektroniikkateollisuus on viime vuosina kadonnut kiihtyvällä tahdilla Aasiaan ja jopa itse elektroniikkatuotteetkin alkavat kadota. Hyödyntämällä tätä teknologiamurrosta Suomen elektroniikkateollisuudella on mahdollisuus siirtyä taantumasta jälleen kasvuvaiheeseen.

Ledilamput muuttuvat ohuiksi taipuisiksi valopinnoiksi ja katoavat sisustukseen antamaan miellyttävää valoa. Tämä antaa aivan uusia mahdollisuuksia sisustussuunnitteluun!

Kalvo

Taipuisat aurinkokennot katoavat erilaisiksi design-elementeiksi ulko- tai sisätiloihin tuottamaan energiaa.

Aurinkokennotaulu

Katso videolta, kuinka aurinkokennoja valmistetaan painokoneella rullalta-rullalle-tekniikalla VTT:llä

Pinnoilla olevat kytkimet katoavat rakenteiden sisään liiketunnistuksella toimiviksi kuten myös peliohjaimet pelipöytiin tai -lautoihin. Pinnat voidaan suunnitella design-näkökulmasta, kun sähköiset osat ovat piilossa.

Rakenteiden sisään langattomasti luettaviksi katoavat myös erilaiset sensorit, esimerkiksi lämpötila- ja kosteussensorit. Suuren sensorimäärän tuottama tieto antaa mahdollisuuden tilan lämpötilamukavuuden ja energiatehokkuuden parantamiseen samanaikaisesti. Langattomasti luettavia sensoreita voidaan myös kylvää maahan mittaamaan esimerkiksi kasvuolosuhteita tai vaarallisia aineita ja tehtävänsä suoritettuaan sensorit katoavat maatumalla.

painettu elektroniikka

Päällepuettava elektroniikka katoaa rannekkeista ja muista laitteista tekstiileihin, iholle liimattaviin tarroihin ja lopulta ihmisen ihon alle. Terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen muuttuu radikaalisti!

Kauneuslaastari

Näytöt katoavat silmälasien edestä lasien sisään tuoden ihmisen näkökenttään huomaamattomasti sulautuvan käyttöliittymän. Langattomat sensorit katoavat urheiluvälineiden sisään ja kommunikoivat pilvipalveluihin, jotka analysoivat dataa ja auttavat parantamaan urheilusuoritusta. Suomella on taas mahdollisuus mitalisijoille!

Lasit

Kaikki nämä teknologiat ovat olemassa ja kehitetty VTT:llä. Me teemme katoavaa elektroniikkaa Oulussa Printocent-pilottitehtaassa. Tällaista elektroniikkaa tarvitaan isoja määriä, joten tuotanto perustuu äärimmäisen tehokkaaseen rullalta rullalle tekniikkaan, jonka kehitystä on inspiroinut katoavan paperiteollisuuden tuotantomenetelmät.

Printocent

VTT on perustajajäseniä Printocent-yhteisössä, joka on synnyttänyt useita katoavan elektroniikan start-up yrityksiä, luonut yritysverkoston nopeuttamaan elektroniikan katoamista ja kouluttanut kehittäjiä kadottamaan elektroniikkaa ja luomaan siitä liiketoimintaa. Näin on syntynyt ainutlaatuinen innovaatioympäristö, joka auttaa kehittäjiä, yrittäjiä ja yrityksiä luomaan mullistavia tuotteita ja nostamaan Suomen kilpailukyvyn aivan uudelle tasolle. Toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle ja voimakas kasvuvaihe on edessä, joten kaikki innostuneet kehittäjät mahtuvat mukaan.  Älkää kadotko!

Raimo Korhonen

Tutkimusalueen päällikkö

Lisätietoa kirjoituksen teknologioista.