Finland a global driver of the platform economy – Suomi2.0

The platform economy, ecosystem, MyData, artificial intelligence, data, Suomi2.0…what does it all mean?

The platform economy means a new economic sector in which a company provides a technological platform on which companies, individuals or communities can create something that produces added value. A good example is Airbnb (https://www.airbnb.fi/), a platform which enables people to rent out their own homes. Uber (https://www.uber.com/fi/) provides a platform on which a car owner can offer rides to other people. Platform users form an ecosystem, or community, on top of – and benefiting from – the technological platform.

Finland has set itself the goal of becoming a leader of the global platform economy. This country has a good basis for becoming a driver of the platform economy. We have world-class expertise in the Internet of Things and are pioneers in 5G technology. Finland is the first country in the world to implement the MyData (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78439) concept. Finland also has exceptionally long time series of health data and a highly educated people, slightly skewed towards technology.  It is no accident that the Linux operating system originated in Finland. Together, we are creating a technology-friendly platform called Suomi2.0. An ecosystem of strong technological platforms will grow on Suomi2.0.

It is fascinating to watch the world, and now Finland, turn in the direction in which we have been heading for many years. At sites such as Otaniemi, VTT has innovations including a platform which gathers data on energy, building automation and electricity consumption. This platform is being strengthened by the Otaniemi Smart Energy Pilot Platform project now underway (https://tapahtumat.tekes.fi/uploads/af21d1105/Reboot_workshop_slides_Smart_energy_pilot_platform_public-3566.pdf). We are also helping to enhance a number of platforms provided by Finnish cities. Since most future platforms, data sources and sensors will be concentrated in cities, urban areas will be at the forefront of the transformation into digital environments. The digital, smart cities of Finland’s future will therefore create a platform on which we Finns can begin building powerful artificial intelligence – to help humankind.

In my next blog, I will focus on a single technology that is critical to the platform economy of the future, blockchain technology. The Googles, Facebooks and Amazons of the future may be built on blockchain technology, hopefully in Finland.

 

mikko_tuomisto

Mikko Tuomisto
Research Scientist, Interactive Buildings
@MikkoTuomisto
@digimurros

 

(photo: Timo Riihimäki)

Suomesta alustatalouden globaali veturi – Suomi2.0

Alustatalous, ekosysteemi, MyData, tekoäly, data, Suomi2.0… siis mitä, häh?

Alustatalous tarkoittaa uutta talouden alaa, jossa yritys tarjoaa teknologisen alustan, jonka päälle yritykset, yksityishenkilöt tai yhteisöt voivat luoda jotain, joka tuottaa lisäarvoa. Hyvä esimerkki on Airbnb (https://www.airbnb.fi/), jonka alustaa hyödyntämällä tavalliset ihmiset voivat vuokrata omaa kotiaan. Uber (https://www.uber.com/fi/) tarjoaa alustan, jossa auton omistaja voi tarjota kyydityspalveluita muille ihmisille. Alustan käyttäjät muodostavat teknologisen alustan päälle ekosysteemin eli yhteisön, joka hyödyntää alustaa.

Suomi on linjannut tavoitteekseen lähteä vetämään globaalia alustataloutta. Suomella on hyvät edellytykset nousta alustatalouden veturiksi. Meillä on erinomaista esineiden internet (IoT) -osaamista, sekä 5G-teknologiassa olemme edelläkävijöitä. MyData (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78439) -konsepti ollaan viemässä ensimmäisenä maailmassa käytäntöön Suomessa. Suomessa on myös poikkeuksellisen pitkiä aikasarjoja terveysdataa, sekä korkeasti koulutettu hieman teknologiaan vinossa oleva kansa. Niinhän se Linux-käyttöjärjestelmäkin syntyi Suomesta. Luodaan yhdessä teknologiamyönteinen alusta nimeltä Suomi2.0, jonka päälle syntyy vahvojen teknologisten alustojen ekosysteemi.

On todella mielenkiintoista seurata, kun maailma ja nyt myös Suomi kääntyvät suuntaan, johon me olemme jo pitkään kulkeneet. VTT:llä on muun muassa Otaniemen alueella mm. energia-, rakennusautomaatio- ja  sähkönkulutus -dataa keräävä alusta, jota vahvistetaan meneillään olevassa Otaniemi Smart Energy Pilot Platform (https://tapahtumat.tekes.fi/uploads/af21d1105/Reboot_workshop_slides_Smart_energy_pilot_platform_public-3566.pdf) -projektissa. Olemme myös mukana vahvistamassa useiden suomalaisten kaupunkien alustoja. Suurin osa tulevaisuuden alustoista, datalähteistä ja sensoreista keskittyykin kaupunkeihin, joten kaupungit muuttuvat eturintamassa digitaalisiksi ympäristöiksi. Näin ollen tulevaisuuden suomalaiset digitaaliset älykaupungit luovat meille suomalaisille alustan, jonka päälle voimme alkaa rakentamaan vahvaa tekoälyä – auttamaan meitä ihmisiä.

Seuraavassa blogikirjoituksessa paneudun tulevaisuuden alustatalouden yhteen tärkeään teknologiaan, eli lohkoketjuteknologiaan. On mahdollista, että lohkoketjuteknologian päälle rakentuu tulevaisuuden Googlet, Facebookit ja Amazonit – mieluiten Suomeen.

 

mikko_tuomisto

Mikko Tuomisto
Research scientist, Interactive Buildings
@MikkoTuomisto
@digimurros

(kuva: Timo Riihimäki)