QR Code Reveals Meat’s Freshness – Without Having to Open the Package

The best before date alone is not enough for consumers anymore. People want to be aware of the authenticity and ethicality of the products they buy. That is why production and logistics of food items is becoming more and more transparent. Best before stamp is not the whole truth. For example milk is often perfectly fine to drink even after the date has passed. On the other hand, if the milk carton is damaged, its contents can be undrinkable even if the date is valid. The TagItSmart project tackles this problem.

One central requirement in meat industry is that the cold chain remains intact. However, verifying this has been difficult until these days. The only way to make sure has been to inspect the product itself and determine whether it is in good or bad condition. Consumers do not have the equipment nor know-how to do this. If the meat did not reveal its rotten condition via smell or looks, the consumer learned about it the hard way. I have personally complained several times either to the producer or the grocery store about a bad product with a valid date.

QR codes and other 2D code technologies have been among us for over 20 years. These two-dimensional barcodes have found their way to several applications, both in B2C and B2B. Now they are being taken to the next level. As a consequence it will be easier to resolve whether or not the cold chain has remained intact. Consumers are already used to read 2D codes with their smartphones e.g. for accessing a web page of a company. Now reading the code will also capture things like sensor data, location, and other information needed for personalizing a service. All this without the consumer having to understand the colors of the sensor, for example. The code reading application deals with understanding the context and provides a direct link to the customized service.

VTT has participated in the TagitSmart project and developed functional inks, which enable a new kind of 2D code. Such code can alter its appearance according to the conditions in its surroundings. For example a change in lighting conditions or oxygen level can execute a change in the code. Also a raise or decline in temperature can do the same.

If a temperature surrounding a meat package has at some point risen over a preset limit, a code glued on it will change. A chef, storekeeper or even a shopper can realize this as long as they have smartphones equipped with the needed app. They don’t have to inspect the product itself which makes it easier for everyone.

There are also several other application areas for these new and improved 2D codes. The TagitSmart project has identified the following cases, for example:

  • You can resolve the authenticity and origin of wine by lighting the 2D code on it with the smartphone’s flashlight.
  • You can reward and guide a consumer on recycling based on 2D codes on the package and recycling containers.
  • You can predict the need for fixing a household appliance based on excess heat or contact with water.
  • You can give a brewery feedback via a code printed on a beer bottle for advancing customer loyalty. If a customer is planning a party, for example, she can even order an extra batch of certain products directly from the brewery. At the same time the brewery finds out that this particular customer likes this particular batch and can tune its production conditions accordingly.

There is one thing in common with all use cases based on the TagitSmart innovation: all codes have been implemented cost-effectively by utilizing printing technologies. Using such technologies does not substantially increase the packaging costs, and the industry can therefore apply it to very cheap consumer products. We have certainly yet to discover several application areas. The TagitSmart project has already applied VTT’s Owela innovation platform for identifying new use cases. We will keep on involving people in these innovations for years to come!

liisa_hakola
Liisa Hakola

Principal Scientist, VTT
liisa.hakola(a)vtt.fi

 

 

For more information:
www.vttresearch.com
iot-epi.eu/project/tagitsmart/

QR-koodi paljastaa lihan tuoreuden – pakkausta avaamatta

Pelkkä parasta ennen -päivämäärä ei enää riitä. Kuluttajat haluavat olla tietoisia ostamiensa tuotteiden alkuperästä ja eettisyydestä. Siksi elintarvikkeiden tuotanto- ja logistiikkaketjujen läpinäkyvyys kasvaa koko ajan. Parasta ennen -päivämäärä ei ole ainoa totuus. Esimerkiksi maito on monesti vielä ihan juomakelpoista tai monet kuivatuotteet käytettävissä parasta ennen -päivämäärän jälkeenkin. Vastaavasti pakkaus on voinut vuotaa, ja tuote on päässyt pilaantumaan käyttökelvottomaksi jo aiemmin. TagItSmart-projekti tarjoaa ongelmaan ratkaisun.

Lihateollisuudessa eräs keskeinen vaatimus on katkeamaton kylmäketju. Sen todentaminen on kuitenkin näihin päiviin asti ollut vaikeaa. Ainoa tapa varmistua asiasta on ollut tutkia tuotetta ja todeta, onko se kunnossa vai pilalla. Kuluttajilla ei ole välineitä eikä tietotaitoa asian varmentamiseen. Jos liha ei hajunsa tai ulkonäkönsä puolesta viesti pilaantuneisuudestaan, on kuluttaja saanut todeta sen ”kantapään kautta”. Olen useammankin kerran reklamoinut tuotteesta valmistajalle tai kaupalle, kun juuri ostettu tuote onkin kotona osoittautunut pilaantuneeksi, vaikka pakkauksen päiväys väittää toista.

QR-koodit ja muut 2D-kooditeknologiat ovat olleet käytössämme jo yli 20 vuotta. Nuo 2-ulotteiset viivakoodit ovat löytäneet tiensä useisiin sovelluksiin, niin kuluttajapuolella kuin teollisuudessakin. Nyt niitä ollaan viemässä uudelle tasolle. Samalla myös kylmäketjun eheyden selvittäminen helpottuu merkittävästi. Kuluttajat ovat jo tottuneet 2D-koodien lukemiseen kännykällä ja pääsemään esim. yrityksen www-sivuille. Nyt samalla lukukerralla tarjotaan myös mahdollisuus saada sensoritietoa, paikkatietoa ja muuta palvelun personointiin tarvittavaa informaatiota ilman, että kuluttajan tarvitsee esimerkiksi ymmärtää sensorin värejä. Lukuohjelma hoitaa olosuhteiden tulkinnan ja tarjoaa suoran linkin räätälöityyn palveluun tulkintojen pohjalta.

VTT on ollut mukana TagitSmart-projektissa kehittämässä toiminnallisia painovärejä, jotka mahdollistavat uudenlaisen 2D-koodin. Tällainen koodi vaihtaa ulkomuotoaan sitä ympäröivien olosuhteiden muuttuessa. Esimerkiksi vaihtelu valoisuudessa tai happipitoisuudessa voi laukaista muutoksen koodissa. Saman voi tehdä myös lämpötilan nouseminen tai laskeminen yli sallittujen raja-arvojen.

Jos lihapakkausta ympäröivä lämpötila on jossain vaiheessa noussut yli määritellyn rajan, muuttuu sen kylkeen lätkäisty koodi. Ravintoloitsija, kauppias tai jopa kaupan asiakas voi todeta tämän, kunhan hänellä on älypuhelin ja siinä koodeja lukeva sovellus. Itse tuotetta ei tarvitse tutkia, mikä helpottaa kaikkien elämää.

Vaihtuville 2D-koodeille on useita muitakin sovelluskohteita. TagItSmart-projektissa on löytynyt mm. seuraavia:

  • Selvittää viinin alkuperän ja aitouden valaisemalla sen kyljessä olevaa 2D-koodia kännykän salamavalolla.
  • Palkita ja opastaa kierrättävää kuluttajaa perustuen pakkauksessa ja asianmukaisissa kierrätyspisteissä oleviin 2D-koodeihin.
  • Ennustaa kodinkonehuollon tarvetta perustuen laitteen liialliseen lämpöön tai kosteuteen.
  • Antaa panimolle palautetta olutpullon etikettiin painetun koodin avulla ja siten lisätä asiakaslojaalisuutta. Asiakas voi jopa tilata suuremman erän tietynlaisia tuotteita suoraan valmistajalta esimerkiksi juhlia varten. Samalla valmistaja saa tiedon, että asiakas on pitänyt juuri tämän erän tuotteista, ja voi pyrkiä ohjaamaan tuotantoaan vastaamaan paremmin juuri tuon erän tuotanto-olosuhteita.

TagitSmart-innovaation kaikkia hyötyjä ja käyttömahdollisuuksia yhdistää se, että koodit on toteutettu kustannustehokkaasti painotekniikoita hyödyntämällä. Teknologian hyödyntäminen ei lisää pakkauskustannuksia merkittävästi, jolloin se soveltuu jopa edullisten tuotteiden kuluttajapakkauksiin. Sovellusmahdollisuuksia, joita emme vielä ole keksineet, on varmasti vielä vaikka millä mitalla. TagItSmart-projektissa on jo hyödynnetty VTT:n Owela-innovointialustaa uusien käyttötapausten tunnistamiseksi. Tarkoituksemme on jatkaa tätä osallistavaa ideointia vastedeskin.

liisa_hakola

Liisa Hakola
Senior Scientist
liisa.hakola(a)vtt.fi

 

Lisätietoa:
VTT ja UpCode tuovat älysensorit ja toiminnalliset painovärit kuluttajatuotteisiin 
Toiminnalliset painovärit tuovat lisäinfoa ja viihteen

Quick tests for water quality making their way to holiday bags

Hakola Liisa

The summer holiday is a good time to think about water quality. Here in Finland we’re in pretty good shape: drinking water comes straight from the tap, and we swim in sea water checked all summer for quality. Finns can trust the authorities to carry out the quality inspections required by law and to maintain the high quality of water for drinking and other uses.

Travellers should nevertheless keep in mind that things are not quite so rosy elsewhere, particularly outside the Nordic countries. Although you can rely on all developed countries having good-quality tap water, the normal bacterial strains are different enough to make bottled water a worthwhile alternative. Bottled water is already essential equipment when holidaying in developing countries.

The appearance of blue-green algae in waters used for swimming is a worldwide phenomenon, and you should be aware that authorities in all countries are not necessarily as active as those in Finland when it comes to monitoring. And those holidaying in Finland must surely be interested in the algae situation at their summer cottages or other lakeside venues before dipping their toes. Not to mention peace of mind over allowing children and pets into the water.

My hope is that a water quality quick test will form part of the basic equipment of every holidaymaker or traveller, alongside the regulation anti-venom kit, insect repellent and sun-tan lotion. This kind of simple test would allow anyone to find out in minutes whether water is clean enough for drinking, swimming or other uses. Blue-green algae toxins and certain bacteria causing gastric illness can be seriously debilitating, and even fatal. A few euros and a two-minute wait for the results seems a small price to pay. In other words, cheap insurance against a potentially anxious situation.

Blue-green algae bloom is also easy to spot with the naked eye, and normally a sign that you should stay out of the water. Not all blue-green algae appearing in lakes are toxic – roughly speaking this is about half. The quick test will show whether the water is safe enough for swimming, even where bloom is visible. If it turns out the water is safe, there will be no need to explain to your children – who on a hot day are naturally hankering for a swim – why they can’t go. On the other hand, if the test shows the water is unsafe, a ban on swimming will be difficult to argue against!

Many summer cottages have a well nearby intended mainly for drinking water. Here the water quality is always worth checking. And what could be easier than a simple quick test designed with the consumer in mind? The same test could also be used to check drinking water in the more exotic holiday destinations.

VTT has developed quick tests in recent years for the purpose of analysing water quality. The focus has been mainly on detection of blue-green algae toxins and phenolic compounds. A commercialisation project for a blue-green algae test was begun in 2014 in cooperation with the University of Turku, and funded by Tekes – the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. The project is set to run until the end of 2015. After that I hope to see the first consumer-friendly blue-green algae tests on the shop shelves within one or two years!

 

Liisa Hakola

Senior Scientist

Vedenlaadun pikatestit lomalaisen laukkuun tulevaisuudessa

Hakola Liisa

Nyt kesälomien aikaan on hyvä aika pohtia vedenlaatua. Meillä Suomessahan asiat ovat hyvässä kunnossa: vesihanasta tulee juomakelpoista vettä ja uimarantojen vedenlaatua tarkkaillaan pitkin kesää. Kansalaiset voivat luottaa siihen, että viranomaiset tekevät lain edellyttämän laaduntarkkailun ja ylläpitävät juoma- ja käyttöveden hyvää laatua.

Lomalaisen on kuitenkin hyvä muistaa matkustaessaan erityisesti Pohjoismaiden ulkopuolelle, että kaikkialla ei tilanne ole yhtä hyvä. Vaikka varmasti jokaisessa kehittyneessä maassa hanavesi on laadukasta, normaali bakteerikanta on ulkomailla kuitenkin sen verran erilainen, että pullovesi on hyvä vaihtoehto. Kehittyvissä maissa pullovesi onkin sitten jo pakollinen matkailijan varuste.

Myös sinilevän esiintyminen vesistöissä on maailmanlaajuinen ilmiö ja ulkomailla uidessa on hyvä muistaa, että sinilevätilannetta ei välttämättä tarkkailla samalla aktiivisuudella kuin Suomessa viranomaisten taholta. Toisaalta myös kotimaan matkaajaa varmasti kiinnostaa mökkirannan tai muun järvimaiseman sinilevätilanne ennen kuin kastaa varpaansa veteen. Puhumattakaan siitä, että lapset ja lemmikit päästetään uimaan turvallisin mielin.

Lomalaisen ja matkailijan perusvarustukseen tulee toivottavasti tulevaisuudessa kuulumaan vedenlaadun pikatestisetti kyypakkauksen, hyttyskarkotteen ja aurinkovoiteen rinnalla. Tällaisen pikatestin avulla voisi jokainen helposti testata saman tien tarjolla olevan juoma-, käyttö- tai uimaveden puhtauden. Koska muun muassa sinilevämyrkyt ja tietyt vatsatauteja aiheuttavat bakteerit voivat aiheuttaa vakavia vaurioita ja jopa kuolemia, on pieni hinta maksaa muutamia euroja testistä ja odotella pari minuuttia vedenlaadun pikatestin tuloksia. Pikatesti olisi näin ollen halpa henkivakuutus epävarmoissa tilanteissa.

Sinileväkukinnothan on helppo huomata silmämääräisesti ja tällöin tyypillisesti vältetään veden käyttöä. Kuitenkin erityisesti järvissä esiintyvistä sinilevistä kaikki eivät ole myrkyllisiä – karkeasti ottaen vain noin puolet. Tällöin pikatestin avulla voidaan arvioida, onko esimerkiksi uiminen kuitenkin turvallista, vaikka vedessä esiintyy kukintoja. Jos vesi onkin turvallista käyttää, ei tarvitse selittää uimista hinkuville lapsille hellepäivänä, miksi veteen ei nyt saisi mennä. Ja toisaalta sitten ei mennä veteen ollenkaan silloin, kun testi osoittaa, että nyt ei ole turvallista uida.

Monilla kesämökeillä on pääasiallisena juomaveden lähteenä kaivo, jonka tarjoaman veden laatua on syytä tarkkailla. Ja mikäs olisikaan parempi keino kuin kuluttajille suunnattu helppokäyttöinen pikatesti. Samaa testiä voisi sitten käyttää tarjolla olevan juomaveden laadun pikaiseen tarkistamiseen eksoottisessa lomakohteessa.

VTT on viime vuosina kehittänyt pikatestejä vedenlaadun analysointiin. Erityisesti on keskitytty sinilevämyrkkyjen ja fenoliyhdisteiden havainnoimiseen. Sinilevätestistä on käynnistynyt heinäkuussa 2014 Tekesin rahoittama kaupallistamishanke yhteistyössä Turun yliopiston kanssa. Hanke kestää vuoden 2015 loppuun asti. Toivottavasti jo vuoden parin sisällä hankkeen päättymisestä ensimmäinen kuluttajille suunnattu sinilevätesti löytyy kauppojen hyllyltä!

 

Liisa Hakola

Erikoistutkija