Me luomme kasvua

Yritykset tarvitsevat innovaatioita ja konkreettisia ratkaisuja enemmän kuin koskaan. Mutta tarvitaanko innovaatioihin todella tiedettä? Vastauksemme on vahva kyllä, ja kerromme tässä miksi.

VTT tunnetaan huipputasoisena teknologiaorganisaationa, jossa tutkijat luovat uraauurtavia keksintöjä ja soveltavat osaamistaan käytäntöön. Etsimisen ilo ja ongelmien ratkaiseminen innostavat meitä. Haastamme jatkuvasti ajatteluamme sekä kysymme, miten voimme parantaa tekemistämme. Siksi kutsuimme koko organisaatiomme ideoimaan ja haastamaan ajatteluamme osana strategiatyötä.

Heureka-oivalluksemme syntyi, kun huomasimme kasvun olevan punainen lanka kaikessa tekemisessämme. Kasvun luominen on se syy miksi olemme olemassa! Luomme kasvua kolmella tavalla. Olemme kasvun moottori asiakkaillemme, tuemme yhteiskunnan kestävää kasvua ja autamme työntekijöitämme VTT:llä kasvamaan. Kasvu syntyy innovaatioista ja innovaatiot tieteestä.

Me valjastamme osaamisemme, kokeelliset ympäristömme, patenttimme sekä verkostomme yritysten kasvun tueksi. Olemme ongelmanratkaisijoita, joiden kanssa yritykset voivat kehittää tieteeseen ja teknologiaan pohjautuvaa uutta liiketoimintaa esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyen. Olemme kehittäneet pitkään uusiutuvia polttoaineita ja esimerkiksi tänään julkistimme yhdessä UPM:n kanssa heidän puupohjaisen, uusiutuvan BioVerno-dieselinsä lupaavia testituloksia. Viime viikolla julkistimme kiertotaloutta käsittelevän policy brief -paperin, jossa tunnistimme uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kuten esimerkiksi proteiinien erottamisen biojätteestä: tällä katettaisiin pienen kaupungin proteiinintarve. Pystyäksemme luomaan näitä innovaatioita, osaamisemme tulee olla huipputasoa ja perustua viimeisimpiin tutkimustuloksiin.

Innovaatioita tarvitaan myös BKT:n ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kasvattamiseen laajasti. Kansakunnan kestävän hyvinvoinnin rakentaminen edellyttää halukkuutta tehdä riskipitoisiakin, tieteeseen perustuvia investointeja. Teknologisten riskien kantaminen vaatii pitkän tähtäimen ajattelua, koska osaamisen kehittäminen voi kestää vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Avaruus- ja energiatutkimus ovat kuvaavia esimerkkejä tästä. Niitä varten tehty työ synnyttää myös välittömiä hyötyjä ja liiketoimintamahdollisuuksia, kuten esimerkiksi fuusioreaktorin etähallintapalvelut, joita VTT on kehittänyt kansainväliselle fuusioreaktori-konsortio ITER:lle. Samaa etähuoltoteknologiaa hyödynnetään myös kunnianhimoisessa UNISONO-projektissa, joka valmistelee miehitettyjä lentoja Marsiin.

Valtiovallalla on kykyä investoida pitkäjänteisesti perus- ja soveltavaan tieteeseen. Yhteiskunnan tulee kuitenkin saada tuotto sijoitukselle BKT:n tai yleisen hyvinvoinnin kasvuna. Kasvua luovat innovaatiot syntyvät yhdessä yliopistojen, muiden tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa eri tieteenalojen rajapinnoilla.

VTT:läisten ammatillisen kasvun tukeminen on kolmas tapa, jolla luomme kasvua. Osaavat ihmiset ovat edellytys sille, että luomme uusia innovaatioita ja autamme asiakkaitamme. Houkutellaksemme ja pitääksemme parhaat ihmiset VTT:llä meidän täytyy tarjota kiinnostavaa työtä, mahtavia työkavereita ja auttaa heitä kasvamaan niin ihmisinä kuin ammattilaisinakin. Eräs parhaista tavoista auttaa ihmisiä kasvamaan on kansainvälistä huippua edustavat projektit kumppanien kanssa. Tämä voi myös synnyttää positiivisen kierteen; esimerkiksi Rolls Roycen kanssa solmittu etäohjattujen laivojen kehittämistä koskeva sopimuksemme perustuu pitkäaikaiseen yhteistyöhön ja vahvaan osaamiseemme.

VTT on yksi halutuimmista työnantajista suomalaisten teknologian opiskelijoiden keskuudessa. Jotta säilytämme tämän tason ja varmistamme työntekijöidemme hyvinvoinnin, meidän täytyy tukea sekä tiimien että yksilöiden oppimista ja kehittymistä.

Näillä kolmella tavalla luomme kasvua ja vaikuttavuutta. Me olemme monien tärkeiden innovaatioiden ja teknologioiden taustalla ja seuraamalla asiakkaidemme ja yhteiskunnan kehittymistä voimme arvioida vaikuttavuuttamme. Työntekijämme luovat vaikuttavuutemme erinomaisella osaamisellaan. Erinomaisuus olikin toinen heureka-ajatuksemme, ja kerromme siitä lisää seuraavassa blogissamme.

Antti Vasara, toimitusjohtaja

Katri Kallio, strategiapäällikkö

vasara_kallio

Twitter: @ahavasara, @katri_kallio

We exist to create growth

Companies need innovations and concrete help more than ever, but is it really necessary to base innovations on competence and science? Our answer is a firm yes and here we explain why.

VTT has a reputation of being a top-notch technology organization where scientists create ground-breaking new things and focus on applying their knowledge to practice. The joy of discovery and passion for solving problems are what makes us tick. We also want to challenge our thinking all the time and ask how can we become even better at what we do? That’s why our entire organization was asked earlier this year to contribute ideas and to challenge our thinking with our new strategy.

Our ‘eureka’ moment was when we realised that all the dots in what we do connect to growth. VTT exists to create growth! There are three different elements to our growth. We are an engine for growth for our customers, we create sustainable growth for society and we help our own people at VTT grow. Growth requires innovations and innovations require science.

As an engine for our customers’ growth, our job is to use our knowledge, our experimental facilities, our patents and our partner networks to help companies grow. We are the problem solvers who work with companies to understand where the opportunities are. Together we propose different ways of matching opportunities to business solutions built on technology and science. And we always co-develop the innovations with our customers. We help our customers to see business opportunities rising, for example, from producing solutions to prevent climate change. We have been developing renewable fuels for a long time. Related to this, today we announced with UPM the test results for their wood-based BioVerno renewable diesel fuel. Last week we published a circular economy policy brief where we addressed many new business opportunities, such as how to separate proteins from bio waste to fulfil the protein requirement of a small city. To be able to create these innovations, we need science-based research and top quality competence.

Innovation is needed also for our second growth element: growth of the GDP and well-being in society at large. Sustainable wealth creation in a nation requires that society is willing to do bold new, risky things based on the latest science. Carrying the technology risk associated with new science requires long-term commitment as the required competence may take years or even decades to build.  Space exploration and energy research are great examples of areas that are crucial for the future of mankind where we still do not have the required technology available. The work that is being done for these long-term goals, however, spawns immediate benefits and business opportunities for companies, such as the remote maintenance services that VTT has developed for ITER, the international fusion reactor consortium. This remote maintenance technology is also applied in the UNISONO project, which supports future human missions to Mars. VTT contributes to the long-term success of society while at the same time generating immediate business opportunities that creates growth in the present.

Many times it is only governments that have long enough timespans for this type of work. In return, society needs to see a return for their money through growth in GDP and the overall well-being of citizens. That can only happen in knowledge-intensive countries, like Finland, through systematic investments into basic and applied research. Together with universities, other research institutes and companies we can drive innovation that pushes the boundaries of science forward and creates opportunities for companies that they could not have done alone.

Last but not least, the third growth element is to help VTTers to grow: the only way we create innovations and help customers, is by ensuring that we have great people working for us. To attract and retain the best people, we offer exciting work, great colleagues and help them grow both as people and as professionals. Interesting world-class projects with international partners is one of the most important ways to help people grow. It can also create a positive spiral: our new agreement with Rolls Royce regarding remote controlled ships is based on long co-operation and strongly proven competence.

VTT is one of the most desirable employers among Finnish engineering students. To stay in the top tier and to ensure the well-being of our people, we need to lead our people in a way that promotes continuous learning both for teams and individuals.

These three elements of growth are the reason why we exist and our impact is the growth we create for our customers and society. During our first 75 years of existence we have been co-creating many important technologies and innovations, and our impact becomes visible in how our customers perform. Our scientists and their excellent competence are behind our impact. The importance of excellence was another ‘eureka’ moment in our thinking process. We will tell you more about that in our next blog.

Antti Vasara, President and CEO

Katri Kallio, Strategy Manager

vasara_kallio

 

 

 

 

 

 

 

Twitter: @ahavasara, @katri_kallio

Service innovations derive from dialogue and collaborative learning with users

Modern economies are based on service- and knowledge-intensiveness. In Western countries, services account for more than 70% of the GDP.

The structures of our service society need a reform, but we also need to consider how we could develop our organisations  to be able to produce renewals and service innovations themselves. The focus should be placed on understanding the grassroots level of development: the development of suitable human competencies and interactions that contribute to the development of service innovations.

Service innovations mean new, creative and efficient ways for organising services and business operations. Technological development and digitalization serves as an important driver for the development of new kind of services. However, the innovation itself is often based on its social aspects, such as a new way of organising the service and renewing the roles of the service provider and user in its provision.

Key issue: collaboration and learning from the users

During my dissertation work, I noticed that collaboration and the ability to learn from service users are the most important prerequisites of generating of service innovations. The results of collaborative learning emerge in interaction between the users, employees and the management.

In earlier studies, the active role of users and learning with them have been identified as major contributing factors for service innovations, but this activity has not been described in concrete terms.

The results of my dissertation describe how essential it is for service providers to understand the goals of the service users’ activities and their everyday problems and to create solutions that better meet them. For example, the Uber taxi service has brought a new, cost-efficient transport service on the market.

In addition, service users are an important source of innovation; they are capable of generating ideas and implementing service innovations in practice. The City of Hämeenlinna, for example, empowered its residents to generate ideas and implement the kind of service reforms they wanted. This resulted in hundreds of service reforms, of which we could mention as examples a life-cycle café for older people and school children, and a sports club for young men in danger of social exclusion.

Path towards the generation of service innovations:

To generate service innovations, organisations should invest in their capability to learn from service users and create services that best serve the goals of their activities. In the following, I describe five theses with the help of which organisations can start developing their operations in this direction:

  1. Respect the service users: For an organisation that intends to generate innovations, it is important to understand the goals of their users’ and to develop solutions to better meet them. The understanding of users’ aims is best established in dialogue: by hearing the users and getting to know their operating environment. The organisation should respect the users and their ideas.
  2. Make deliberate efforts to learn from service users: Service innovations often emerge as novel solutions to mundane problems that can be generalised. Make deliberate efforts to involve service users in both practical decision-making and strategic situations that steer the activities.Lead-users, or pioneers within the field, in particular are important collaborators when seeking a strategic direction for an organisation. The organisation may, for example, take advantage of the views of the pioneers in their strategic work, when foresighting changes in their operating environment and evaluating their past operations.
  3. Encourage collaborative experimentation: Innovative service solutions often emerge as a result of practical learning experiments. Service users can also be mandated to come up with new solutions themselves. This requires that the organisation has tolerance to failure and that it conducts several learning experiments with the users.
  4. Make space for joint evaluation: Changed practices often generate new insights. Innovation requires that these insights are put into practice, since an insight without a practical solution is not yet an innovation. Space must be made for joint evaluation, the kind of learning situations where experiences from collaboration with users can be evaluated in a critical manner and these evaluations are used as a basis for changing the organisation’s operations.
  5. Create systematic practices for collaborative learning: The responsibility for creating innovations lies with both the management and the employees. The generation of innovations cannot be left to random ideation and implementation capacity. Invest in building the kind of systematic learning practices through which the employees and the management encounter the service users and collaborative reflect the results of that collaboration.

My dissertation “Collaborative learning with users as an enabler of service innovation (Yhteistoiminnallinen oppiminen käyttäjien kanssa palveluinnovaatioiden mahdollistajana)” is available online.

Katri Kallio,

Research scientist

Katri Kallio’s viva voce examination will be held at Aalto University on 13 November. 

Palveluinnovaatiot syntyvät vuoropuhelusta ja yhteistoiminnallisesta oppimisesta

Yhteiskunnat palveluvaltaistuvat jatkuvasti. Yli 70 % länsimaiden bruttokansantuotteesta tulee erilaisilta palvelualoilta.

Palveluyhteiskuntamme rakenteita on uudistettava, mutta lisäksi on mietittävä, miten kehitämme organisaatioitamme yhä kilpailukykyisemmiksi. Tarvitsemme palveluinnovaatioita tuottavia työyhteisöjä. Tällöin keskiöön nousee ymmärrys ruohonjuuritason kehittämisestä: osaamisen ja toiminnan kehittämisestä.

Palveluinnovaatioilla tarkoitetaan käytäntöön vietyjä, uusia, luovia ja tehokkaita tapoja organisoida palveluita ja liiketoimintaa. Useat palveluinnovaatiot hyödyntävät teknologiaa, mutta itse innovaatio perustuu sen sosiaalisiin ulottuvuuksiin: esimerkiksi uudenlaiseen tapaan järjestää palvelu ja uudistaa palvelun tuottajan ja käyttäjän rooleja sen tuottamisessa. Teknologinen kehitys toimii pontimena myös ihan uudenlaisten palveluiden kehittämiselle.

Ydinasia: Käyttäjiltä oppiminen ja vuoropuhelu

Havaitsin väitöstyössäni, että palveluinnovaatioiden synnyn edellytyksenä on kyky oppia palvelun käyttäjiltä. Yhteistoiminnallisen oppimisen tulokset syntyvät palvelun käyttäjien, työntekijöiden ja johdon välisessä vuorovaikutuksessa.

Aikaisemmissa tutkimuksissa käyttäjien aktiivinen rooli ja oppiminen heidän kanssaan on tunnistettu merkittäviksi tekijöiksi palveluinnovaatioiden synnylle, mutta tätä toimintaa ei ole kuvattu konkreettisesti.

Väitöskirjani tulokset kuvaavat kuinka, keskeistä palvelutuottajille on ymmärtää palvelun käyttäjien toiminnan päämääriä ja arkisia ongelmia sekä luoda niitä paremmin vastaavia ratkaisuita. Esimerkiksi Uber-taksipalvelu on tuonut markkinoille uudenlaisen, kustannustehokkaan liikkumispalvelun.

Lisäksi palvelun käyttäjät ovat merkittävä innovaatioiden lähde; he kykenevät ideoimaan ja toteuttamaan palveluinnovaatioita käytännössä. Esimerkiksi Hämeenlinnan kaupunki antoi kuntalaisille valtuutuksen ideoida ja toteuttaa sellaisia palvelu-uudistuksia, joita kuntalaiset halusivat. Lopputuloksina syntyi satoja palvelu-uudistuksia, joista esimerkkinä voidaan maininta ikäihmisten ja koululaisten elämänkaarikahvila sekä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten liikuntakerho.

Polku kohti palveluinnovaation syntyä:

Palveluinnovaatioita synnyttääkseen, organisaatioiden tulisi panostaa kykyyn oppia palvelun käyttäjiltä ja luoda heidän toiminnan päämääriä ja arkisia ongelmia parhaiten palvelevia ratkaisuja. Kuvaan viisi teesiä, joiden avulla organisaatiot voivat alkaa kehittää toimintaansa tähän suuntaan:

  1. Arvosta palvelun käyttäjiä: Innovaatioita kehittävän organisaation on tärkeä ymmärtää käyttäjiensä toiminnan tavoitteita sekä kehittää niitä paremmin vastaavia ratkaisuja. Käyttäjien tarpeista muodostetaan parhaiten käsitys vuoropuhelussa: kuulemalla käyttäjiä ja tutustumalla heidän toimintaympäristöönsä. Palvelun käyttäjiä ja heidän ideoitansa tulee arvostaa organisaatiossa.Etenkin  ‘kärkikäyttäjät’ eli alansa edelläkävijät ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita etsittäessä organisaation strategista suuntaa. Organisaatio voi esimerkiksi hyödyntää alansa edelläkävijöiden näkemyksiä strategiatyössä ennakoidessaan toimintaympäristönsä muutoksia ja arvioidessa päättynyttä toimintaansa.
  2. Opi tietoisesti palvelun käyttäjiltä: Palveluinnovaatiot syntyvät usein uudenlaisina, yleistettävinä ratkaisuina arjen ongelmiin. Osallista palvelun käyttäjiä tietoisesti sekä käytännön ratkaisujen tekemiseen että strategisiin, toimintaa suuntaaviin tilanteisiin.
  3. Kannusta kokeiluihin: Innovatiiviset palveluratkaisut syntyvät usein käytännön oppimiskokeiluiden tuloksena. Palvelun käyttäjiä voidaan valtuuttaa ideoimaan ratkaisuja myös itse. Tämä edellyttää organisaatiolta epäonnistumisen sietokykyä ja useita oppimiskokeiluita käyttäjien kanssa.
  4. Luo tilaa yhteiselle arvioinnille: Muuttuneista käytännöistä syntyy useita oivalluksia. Innovaatiot edellyttävät näiden oivallusten täytäntöönpanoa, sillä oivallus ilman käytännön sovellusta ei ole vielä innovaatio. On luotava tilaa yhteiselle arvioinnille, sellaisille oppimistilanteille, joissa kokemuksia käyttäjäyhteistyötä voidaan arvioida kriittisesti ja muuttaa organisaation toimintaa niiden pohjalta.
  5. Luo systematiikkaa: Vastuu innovaatioiden luomisesta kuuluu sekä johdolle että työntekijöille. Innovaatioiden syntyä ei voida jättää satunnaisten oivallusten ja toimeenpanokyvyn varaan. Panosta sellaisten systemaattisten oppimiskäytäntöjen rakentamiseen, joissa työntekijät ja johto kohtaavat palvelun käyttäjät.

Väitöskirjani “Collaborative learning with users as an enabler of service innovation (Yhteistoiminnallinen oppiminen käyttäjien kanssa palveluinnovaatioiden mahdollistajana)” on luettavissa verkossa.

Katri Kallio

Tutkija

Katri Kallio väittelee 13.11. Aalto-yliopistossa.