Finland could be the next Silicon Valley: Lessons from Silicon Valley – speed, flexibility and boldness

piilaakso

Silicon Valley is a great place to see first-hand how technology can be turned into success stories. As a small, pilot-scale country and a pioneer in digitalisation, Finland is in an excellent position to take advantage of the growth opportunities presented by technological development.

I had the pleasure of attending the Silicon Valley Experience 2017 event in September. The momentum there is certainly mind-blowing. And thankfully also inspiring. I want to take this opportunity to share my experience with you and draw a few comparisons between the atmosphere in Silicon Valley and Finland’s current situation and possibilities.

Time is not your friend in innovation

Are we quick enough and does our culture encourage experimentation?

Finland has given birth to a wonderful start-up culture, with organisations such as Aalto University leading the way through the transformation. Thumbs up to them. We are on the right track. However, we need to be bolder and throw ourselves into new things even faster and on a more international scale.

How can we inject this same enthusiasm into larger corporations as well?

We were introduced to the philosophy and business of two Silicon Valley enterprises that still consider themselves start-ups. Google and Facebook are both growing at a rate of tens of thousands of employees per year. However, their corporate cultures are firmly rooted in open-minded experimentation, and the staff are led on the basis of targets and results, not procedures.

In our own work community, we made a decision to devote even more energy to the cultural transformation:

  • Setting ambitious goals and making sure that they are reached, but with freedom in the implementation.
  • Fewer written plans and reports.
  • More flexibility, learning and choices.
  • The first step was a decision taken by VTT’s management team there and then to radically revise the way we approach innovative research.

Thumbs up to us! 🙂

I am personally very keen on the idea that you need to be leaning forward by so much that you have no choice but to run. Otherwise you fall flat on your face.

Pay it forward

Would we Finns be able to work together in a new way?

In Silicon Valley they believe that altruistic good deeds come back to you when needed.

We know that there is immense potential in new ecosystems, i.e. organisations’ partnership networks, and their disruptive value networks. This refers to new technology that transforms business and markets by making old technology, techniques or business models redundant. As a small, pilot-scale country and a pioneer in digitalisation, Finland is in an excellent position to take advantage of these opportunities. This requires the courage to put enough data into circulation.Think about all the new start-ups and services that could be found in the gaps! Surely everyone, or at least enough people, would ultimately win. I cannot see anyone suffering great losses in any case.

Are we bold enough to throw ourselves in with different partners and see what happens? Without demanding too linear and short-term a return – paying it forward.

Artificial intelligence changes everything: “50% taking action”

Artificial intelligence, machine learning and virtual reality. Almost every message centred around these concepts. Silicon Valley is a firm believer in the role of new technologies in bringing about the next big transformation since the internet.  This is evident in absolutely everywhere.

To summarise a lesson from Google: 1.7 megabytes of new data are created every second for every person on the planet. By 2020, the speed of data creation will be 44 times greater than in 2007. While today the focus between data accumulation, reporting and analysis is split at a ratio of 50/40/10, in the very near future “taking action” will account for 50% and data accumulation and reporting for only 20%.

Finland’s big chance definitely lies in applying artificial intelligence. Google alone spends more than Finland’s national budget on the development of core artificial intelligence technologies. We have strong domain know-how (e.g. autonomous systems, smart energy, health, the forest value chain). We are top experts and users of digital technology, and we have a culture that fosters broad-based cooperation.

How could we create an opportunity for world-class innovation ecosystems that are carried by a culture of experimentation to be born in Finland? How could we give just enough support to networks to overcome the initial friction and get moving? We already have the building blocks. Innovation ecosystems are practice platforms. Now is the time to launch them!

The focus of Silicon Valley has widened, and the cost of being based there has got out of control. This could be a sign of an approaching Big Bang. How about we get our hooks in now? And not wait until tomorrow. Finland could be the next Silicon Valley!

A big thank you to Boardman and #SVExperience17 for the wonderful Silicon Valley 2017 experience!

Erja Turunen VTTErja Turunen
Executive Vice President, Smart Industry and Energy Systems
Cell +358 50 380 9671
erja.turunen@vtt.fi
Twitter @turunen_erja

Tehdään Suomesta seuraava Piilaakso: Piilaakson opit Suomeen – nopeammin, ketterämmin ja rohkeammin

piilaaksoPiilaaksossa pääsee kokemaan ja näkemään, miten teknologiasta tehdään menestystarinoita. Suomella on erinomainen paikka pienenä, pilottikoon maana ja digitaalisuuden edelläkävijänä iskeä kiinni teknologiamurrosten tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin.

Minulla oli ilo päästä kokemaan ja aistimaan Piilaaksossa Silicon Valley Experience 2017 -tapahtuma syyskuussa. Kyllähän siellä oleva tekemisen meininki pistää ajattelemaan. Ja onneksi myös innostumaan. Jaan kanssanne tämän elämyksen, ja erityisesti peilaan Piilaakson tunnelmaa Suomen nykytilaan ja mahdollisuuksiin

Time is not your friend in innovation

Olemmeko me riittävän nopeita ja kokeilukulttuurihenkisiä?

Suomessa startup-kulttuuri on hienosti kehittynyt, ja esimerkiksi Aalto-yliopisto on ollut tässä murroksessa aivan edelläkävijä. Peukku sinne. Olemme hyvällä taipaleella. Tarvitsemme kuitenkin lisää rohkeutta heittäytyä entistä nopeammin ja kansainvälisemmin.

Miten hyödyntää sama tekemisen meininki myös isommissa korporaatioissa?

Piilaaksossa pääsimme tutustumaan kahden itseään edelleen kasvuyrityksenä pitävän yrityksen ajatteluun ja toimintaan. Google ja Facebook kasvavat molemmat vuodessa jopa kymmenien tuhansien henkilöstömäärillä. Kuitenkin kulttuuri on vahvasti ennakkoluulottoman kokeilukulttuurin puolella, ja ihmisiä johdetaan tavoitteiden ja tulosten – ei toimintatapojen kautta.

Omassa työyhteisössämme päätimme kiihdyttää kulttuurimuutostamme entisestään:

  • Asettaa kunnianhimoisia tavoitteita ja seurata niitä, mutta sallia vapauksia toteutustavoissa.
  • Vähemmän kirjallisia suunnitelmia ja raportteja.
  • Enemmän ketterää tekemistä, sen kautta oppimista ja valintojen tekemistä.
  • Ensimmäinen askel on, että päätimme saman tien VTT:n johtoryhmässä muuttaa radikaalisti
    uutta luovan tutkimuksemme toimintatapoja.

Peukku meille 🙂

Itse olen tykästynyt kovasti ajatukseen, että on otettava niin iso etukeno, että on pakko juosta. Muuten kaatuu rähmälleen.

Pay forward

Osaisimmeko me suomalaiset tehdä yhteistyötä uudella tavalla?

Piilaaksossa uskotaan, että pyyteettömästi toisen eteen hyvää tekemällä sama tulee myös omalle kohdalle, silloin kun tarvetta on.

Tiedämme, että uusissa ekosysteemeissä eli organisaatioiden yhteistyöverkostoissa ja niiden distruptiivisissa arvoverkoissa muhii isot mahdollisuudet. Tällä tarkoitetaan liiketoimintoja ja markkinoita muuttavaa uutta teknologiaa, joka tekee vanhan teknologian, menetelmät tai liiketoimintamallit välillä jopa tarpeettomiksi. Suomella on erinomainen paikka sekä pienenä pilottikoon maana että digitaalisuuden edelläkävijänä iskeä kiinni näihin mahdollisuuksiin. Tämä vaatii sen, että on rohkeutta laittaa riittävästi dataa liikkeelle. Mitä uusia startuppeja ja palveluita rajapinnoista voisikaan löytyä? Lopulta varmasti kaikki tai vähintään riittävän moni voittaisi.  En usko, että kukaan ainakaan pahasti häviäisi.

Onko meillä rohkeutta eri toimijoiden heittäytyä yhdessä ja katsoa mitä syntyy? Ilman liian suoraviivaista ja liian lyhytjänteistä takaisinmaksuvaadetta – Pay forward.

Artificial intelligence changes everything: ”taking action is 50 %”

Tekoäly, koneoppiminen ja virtuaalitodellisuus. Näiden ympärille rakentui lähes jokainen viesti. Piilaaksossa uskotaan vahvasti uusien teknologioiden rooliin aikaansaada seuraava iso muutos sitten internetin.  Tämä näkyy ihan kaikessa.

Referoin lyhyesti Googlelta opittua: 1,7 megatavua uutta dataa tuotetaan jokainen sekunti jokaista maapallon ihmistä kohti. Datan tuottonopeus tulee olemaan 44 kertaa suurempaa 2020 kuin 2007. Jos tänään fokus on datan keruussa, raportoinnissa ja analyyseissa suhteessa 50/40/10, niin aivan lähitulevaisuudessa datan hyödyntäminen ”taking action” on 50 % kokonaisuudesta ja datan keruun ja raportoinnin osuus on vain 20 %.

Suomen mahdollisuudet ovat aivan varmasti tekoälyn soveltamisessa. Itse ydinteknologioita tekoälyyn kehitetään pelkästään Googlella suuremmalla summalla kuin, mikä on Suomen valtion budjetti. Meillä on vahva domain-osaaminen (mm. autonomiset systeemit, älykäs energia, terveys, metsän arvoketju). Olemme huippuosaajia ja -soveltajia digitaalisuuden teknologiassa, ja meillä on kulttuuri tehdä laaja-alaista yhteistyötä.

Miten antaisimme mahdollisuuden sille, että Suomeen voisi syntyä maailmanluokan innovaatioekosysteemeitä, joissa kokeilukulttuuri on kantavana voimana? Miten voisimme sopivasti antaa verkostoihin tukea siihen, että alkukitka ylittyy ja saadaan vauhti päälle? Palikat ovat jo kasassa. Innovaatioekosysteemit ovat harjoitusalustoja. Laitetaan niitä nyt liikkeelle!

Piilaakson fokus on laajentunut, ja siellä asumisen kustannukset karanneet käsistä. Se voi olla merkki kohti uutta alkuräjähdystä. Mitä jo iskisimme omien ytimiemme kanssa kiinni nyt? Ei huomenna. Tehdään Suomesta seuraava Piilaakso.

Kiitos Boardman ja #SVExperience17 tästä Piilaakso 2017 -kokemuksesta!

Erja TurunenErja Turunen VTT
Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät -liiketoiminta-alueen johtaja
CELL: (+358) 50 380 9671
erja.turunen@vtt.fi
Twitter @turunen_erja

 

Kohti tulostaloutta ja Suomen teollisuuden uudistumista

Koko Suomi kärsii, jos teollisuutemme ei toimi tehokkaasti. Teollisuus on edelleen pääsiallinen kasvun ja hyvinvoinnin tuottaja ja Suomen talouden selkäranka. Tarvitsemme myös vahvaa vientiteollisuutta, sillä kaupankäynti pelkästään maan rajojen sisällä ei riitä pitämään kansantaloutta käynnissä.

Mistä kasvua tulevaisuudessa?

Valmistavalla teollisuudella on edelleen tärkeä rooli Suomessa, mutta sen suorituskyky edellyttää älykkäiden ratkaisujen hyödyntämistä. Tulevaisuudessa tuotto ei tule niinkään tuotteiden ja palveluiden myynnistä, vaan siitä, miten asiakkaat hyödyntävät niitä oman liiketoimintansa tukena. Tulevaisuuden tuotteet muistuttavat digitaalisia alustoja, jotka kokoavat asiakkaan saamiin hyötyihin ja tuloksiin liittyvää dataa. Taloudesta, jossa asiakkaiden saavuttamat tulokset ohjaavat toimintaa, käytetään nimitystä tulostalous (outcome economy).

Tulostaloudessa menestyminen edellyttää, että tuotteet ja niitä valmistavat laitteet ovat entistä älykkäämpiä. Älykkyyden lisäämisessä keskeistä on yhteistyö ja jakaminen.

Testausta ilman suuria investointeja

Tarvitaan uusia alustoja, jotka auttavat pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja uusia tulokkaita löytämään kasvumahdollisuuksia ja testaamaan ja pilotoimaan uusia tuotteita nopeasti ilman suuria etukäteisinvestointeja. Voisiko jaettu infrastruktuuri olla esimerkki jakamistalouden hyödyntämisestä teollisuudessa? Myös suurempien ja vakiintuneiden yritysten on etsittävä eri aloilla toimivia kumppaneita uusista verkostoituneista ekosysteemeistä, jotka hyödyntävät big dataa ja analytiikkaa uusien toimintatapoja testaamisessa ja arvon jakamisessa.

Uudenlaisissa verkostoissa voi olla toimijoina niin asiakkaita, kumppaneita, toimittajia, palveluntarjoajia, startup-yrityksiä kuin kilpailijoitakin. Kilpailijat yhdistävät kilpailun ja yhteistyön (co-opetition), kun ne pyrkivät tuottamaan asiakkaille enemmän arvoa. Haasteena on se, että kaikkien ekosysteemin toimijoiden täytyy kyetä tarjoamaan lisäarvoa, joka sopii yhteen muiden toiminnan kanssa.

Valmistavan teollisuuden helpdesk

Yksityishenkilöt, jotka haluavat jakaa tietoa tai oppia muilta, voivat liittyä erilaisiin verkostoihin tai some-palveluihin. Yritykset voivat vastaavasti liittyä oman alansa kumppaniverkostoihin.

VTT on luonut yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa osaamiskeskittymän nimeltä SMACC (Smart Machines and Manufacturing Competence Centre). Se on avoin osaamiskeskittymä, joka auttaa yrityksiä löytämään uusia yhteistyömalleja ja edistää innovointia ja kilpailukykyä.

Suomi voi nousta edelläkävijäksi

Tällainen yhteistyö ei tietenkään ole Suomessa mikään uusi asia. Nokian inspiroima ICT-klusteri on jo menestyksekkäästi hämärtänyt rajoja perinteisen teollisuuden ja digitaalisten startup-yritysten välillä. Molempien elinehto on, että ne jakavat tietoa ja osaamista keskenään. Meillä on monialaista huippuosaamista ja erittäin vientikelpoinen ICT-sektori. Kun yhtälöön lisätään Suomen laajat osaamisverkostot ja huippututkimus, meillä on erinomaiset edellytykset paitsi uudistaa oma taloutemme myös käynnistää maailmanlaajuinen muutos.

Nyt on aika toimia!

Tulostalous on vahvasti esillä Tampereella 29.–31. toukokuuta 2017 järjestettävässä Manufacturing Performance Days -tapahtumassa, johon myös VTT osallistuu. Tapahtuman keskeinen kysymys on, miten tulostalous voi vauhdittaa Suomen valmistavan teollisuuden muutosta ja etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan uudistamista. Jos olet yrittäjä, mieti, mistä asiakasarvo muodostuu. Miten tulostalous tulee vaikuttamaan yrityksesi toimintaan? Onko yrityksesi valmis muuttumaan?

Erja Turunen VTT

Erja Turunen
Liiketoiminta-alueen johtaja, älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
@turunen_erja

Tervetuloa Manufacturing Performance Days 2017 -tapahtumaan tapaamaan meitä! Lue lisää ja rekisteröidy.

Manufacturing Performance Days 2017

VTT ja Tampereen teknillinen yliopisto järjestävät tiistaina 30.5.2017 klo 9–12 Creating the Future Success -seminaarin.

Erja Turunen esitelmöi keskiviikkona 31.5.2017 klo 10 aiheesta Customers of the future. Tervetuloa kuuntelemaan, kuinka asiakas vaikuttuu!

Seuraa Twitterissä: @mpdays

Towards Outcome Economy – transforming Finnish industry

If our industry is not effective then the whole of Finland suffers! Industry is still our main source of growth and prosperity and forms the backbone of the Finnish economy. Our export industry also needs to be strong. We can’t just keep passing the same cash back and forth among ourselves.

So where will future growth come from?

Manufacturing still matters in Finland but we have to make things smart and they have to be outcome smart. In the future, product margins will come less from the sale of products and services as such and more from how customers can use those products and services to advance their businesses. Future products will be more like digital platforms that bundle data from the point of view of customer preferred outcomes. This industry shift towards customer outcomes has given rise to the term Outcome Economy.

To compete in this new economy, products, and the machines that make them, need to get smarter. The key to getting smarter will be cooperation and sharing.

Testing without too much investing

New platforms are needed to help small and medium-sized businesses even market entrants find new possibilities to grow – testing and piloting rapidly and without too much up-front investment. Can shared infrastructure be an example of an industrial sharing economy? Also even larger established companies need to start teaming up across the sectors into these new networked ecosystems that use big data and analytics to test new ways of doing things and to share value.

These new networks can be made up of customers, partners, suppliers, service providers, start-ups and even competitors. In this case, competitors working together in the spirit of “co-opetition” in the race to higher value creation. The challenge to success is that all the partners in the ecosystem need to be able to bring their own unique value-add while still staying aligned with the team and its shared outcomes.

Help desk for hard industries

Just as we as consumers might join a personal networks on social media to share or learn more from crowd knowledge, companies can also jump into partnership networks or sharing platforms at industry level.

At VTT, together with Tampere University, we’ve developed one such platform called SMACC (Smart Machines and Manufacturing Competence Centre) which is an open ecosystem designed to help companies discover new collaboration models as well as drive innovation and competitive advantage.

Finland well-positioned for leadership

Of course this kind of cooperation is not a new idea for Finland. The very successful Nokia inspired ICT cluster has already helped blur the once strict line between traditional industries and digital start ups. Both see the most potential in sharing their respective knowledge if they want to stay in the game. Finland has top-of-the-class vertical capabilities in many sectors combined with a strong exportable ICT sector. Put that together with Finland’s extensive knowledge networks and cutting edge research and we are positioned not just to transform our own economy but to disrupt and transform the world.

Call to action!

Outcome Economy is the main theme of the upcoming Manufacturing Performance Days event in Tampere May 29 to 31, which VTT is part of. The big question we’ll be asking there is: How can the Outcome Economy accelerate the transformation of the Finnish manufacturing sector, especially for our small and medium-sized businesses? If you’re in business ask yourself, where is your customer value coming from? How do you think outcome economy will change your game? Are you ready to change?

Erja Turunen VTT

Erja Turunen
Executive Vice President, Smart industry and energy systems

Continue reading