Kohti tulostaloutta ja Suomen teollisuuden uudistumista

Koko Suomi kärsii, jos teollisuutemme ei toimi tehokkaasti. Teollisuus on edelleen pääsiallinen kasvun ja hyvinvoinnin tuottaja ja Suomen talouden selkäranka. Tarvitsemme myös vahvaa vientiteollisuutta, sillä kaupankäynti pelkästään maan rajojen sisällä ei riitä pitämään kansantaloutta käynnissä.

Mistä kasvua tulevaisuudessa?

Valmistavalla teollisuudella on edelleen tärkeä rooli Suomessa, mutta sen suorituskyky edellyttää älykkäiden ratkaisujen hyödyntämistä. Tulevaisuudessa tuotto ei tule niinkään tuotteiden ja palveluiden myynnistä, vaan siitä, miten asiakkaat hyödyntävät niitä oman liiketoimintansa tukena. Tulevaisuuden tuotteet muistuttavat digitaalisia alustoja, jotka kokoavat asiakkaan saamiin hyötyihin ja tuloksiin liittyvää dataa. Taloudesta, jossa asiakkaiden saavuttamat tulokset ohjaavat toimintaa, käytetään nimitystä tulostalous (outcome economy).

Tulostaloudessa menestyminen edellyttää, että tuotteet ja niitä valmistavat laitteet ovat entistä älykkäämpiä. Älykkyyden lisäämisessä keskeistä on yhteistyö ja jakaminen.

Testausta ilman suuria investointeja

Tarvitaan uusia alustoja, jotka auttavat pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja uusia tulokkaita löytämään kasvumahdollisuuksia ja testaamaan ja pilotoimaan uusia tuotteita nopeasti ilman suuria etukäteisinvestointeja. Voisiko jaettu infrastruktuuri olla esimerkki jakamistalouden hyödyntämisestä teollisuudessa? Myös suurempien ja vakiintuneiden yritysten on etsittävä eri aloilla toimivia kumppaneita uusista verkostoituneista ekosysteemeistä, jotka hyödyntävät big dataa ja analytiikkaa uusien toimintatapoja testaamisessa ja arvon jakamisessa.

Uudenlaisissa verkostoissa voi olla toimijoina niin asiakkaita, kumppaneita, toimittajia, palveluntarjoajia, startup-yrityksiä kuin kilpailijoitakin. Kilpailijat yhdistävät kilpailun ja yhteistyön (co-opetition), kun ne pyrkivät tuottamaan asiakkaille enemmän arvoa. Haasteena on se, että kaikkien ekosysteemin toimijoiden täytyy kyetä tarjoamaan lisäarvoa, joka sopii yhteen muiden toiminnan kanssa.

Valmistavan teollisuuden helpdesk

Yksityishenkilöt, jotka haluavat jakaa tietoa tai oppia muilta, voivat liittyä erilaisiin verkostoihin tai some-palveluihin. Yritykset voivat vastaavasti liittyä oman alansa kumppaniverkostoihin.

VTT on luonut yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa osaamiskeskittymän nimeltä SMACC (Smart Machines and Manufacturing Competence Centre). Se on avoin osaamiskeskittymä, joka auttaa yrityksiä löytämään uusia yhteistyömalleja ja edistää innovointia ja kilpailukykyä.

Suomi voi nousta edelläkävijäksi

Tällainen yhteistyö ei tietenkään ole Suomessa mikään uusi asia. Nokian inspiroima ICT-klusteri on jo menestyksekkäästi hämärtänyt rajoja perinteisen teollisuuden ja digitaalisten startup-yritysten välillä. Molempien elinehto on, että ne jakavat tietoa ja osaamista keskenään. Meillä on monialaista huippuosaamista ja erittäin vientikelpoinen ICT-sektori. Kun yhtälöön lisätään Suomen laajat osaamisverkostot ja huippututkimus, meillä on erinomaiset edellytykset paitsi uudistaa oma taloutemme myös käynnistää maailmanlaajuinen muutos.

Nyt on aika toimia!

Tulostalous on vahvasti esillä Tampereella 29.–31. toukokuuta 2017 järjestettävässä Manufacturing Performance Days -tapahtumassa, johon myös VTT osallistuu. Tapahtuman keskeinen kysymys on, miten tulostalous voi vauhdittaa Suomen valmistavan teollisuuden muutosta ja etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan uudistamista. Jos olet yrittäjä, mieti, mistä asiakasarvo muodostuu. Miten tulostalous tulee vaikuttamaan yrityksesi toimintaan? Onko yrityksesi valmis muuttumaan?

Erja Turunen VTT

Erja Turunen
Liiketoiminta-alueen johtaja, älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät

Tervetuloa Manufacturing Performance Days 2017 -tapahtumaan tapaamaan meitä! Lue lisää ja rekisteröidy.

Manufacturing Performance Days 2017

VTT ja Tampereen teknillinen yliopisto järjestävät tiistaina 30.5.2017 klo 9–12 Creating the Future Success -seminaarin.

Erja Turunen esitelmöi keskiviikkona 31.5.2017 klo 10 aiheesta Customers of the future. Tervetuloa kuuntelemaan, kuinka asiakas vaikuttuu!

Seuraa Twitterissä: @mpdays

Towards Outcome Economy – transforming Finnish industry

If our industry is not effective then the whole of Finland suffers! Industry is still our main source of growth and prosperity and forms the backbone of the Finnish economy. Our export industry also needs to be strong. We can’t just keep passing the same cash back and forth among ourselves.

So where will future growth come from?

Manufacturing still matters in Finland but we have to make things smart and they have to be outcome smart. In the future, product margins will come less from the sale of products and services as such and more from how customers can use those products and services to advance their businesses. Future products will be more like digital platforms that bundle data from the point of view of customer preferred outcomes. This industry shift towards customer outcomes has given rise to the term Outcome Economy.

To compete in this new economy, products, and the machines that make them, need to get smarter. The key to getting smarter will be cooperation and sharing.

Testing without too much investing

New platforms are needed to help small and medium-sized businesses even market entrants find new possibilities to grow – testing and piloting rapidly and without too much up-front investment. Can shared infrastructure be an example of an industrial sharing economy? Also even larger established companies need to start teaming up across the sectors into these new networked ecosystems that use big data and analytics to test new ways of doing things and to share value.

These new networks can be made up of customers, partners, suppliers, service providers, start-ups and even competitors. In this case, competitors working together in the spirit of “co-opetition” in the race to higher value creation. The challenge to success is that all the partners in the ecosystem need to be able to bring their own unique value-add while still staying aligned with the team and its shared outcomes.

Help desk for hard industries

Just as we as consumers might join a personal networks on social media to share or learn more from crowd knowledge, companies can also jump into partnership networks or sharing platforms at industry level.

At VTT, together with Tampere University, we’ve developed one such platform called SMACC (Smart Machines and Manufacturing Competence Centre) which is an open ecosystem designed to help companies discover new collaboration models as well as drive innovation and competitive advantage.

Finland well-positioned for leadership

Of course this kind of cooperation is not a new idea for Finland. The very successful Nokia inspired ICT cluster has already helped blur the once strict line between traditional industries and digital start ups. Both see the most potential in sharing their respective knowledge if they want to stay in the game. Finland has top-of-the-class vertical capabilities in many sectors combined with a strong exportable ICT sector. Put that together with Finland’s extensive knowledge networks and cutting edge research and we are positioned not just to transform our own economy but to disrupt and transform the world.

Call to action!

Outcome Economy is the main theme of the upcoming Manufacturing Performance Days event in Tampere May 29 to 31, which VTT is part of. The big question we’ll be asking there is: How can the Outcome Economy accelerate the transformation of the Finnish manufacturing sector, especially for our small and medium-sized businesses? If you’re in business ask yourself, where is your customer value coming from? How do you think outcome economy will change your game? Are you ready to change?

Erja Turunen VTT

Erja Turunen
Executive Vice President, Smart industry and energy systems

Continue reading