Tulevaisuuden kiinteistö kilpailee sisäilman laadulla

Pitkään jatkuneisiin sisäilmaongelmiin havahdutaan usein vasta, kun tiloissa olevat henkilöt alkavat oireilla. Silloin sisäilman laadusta puhutaan paljon. Haluaisimme, että sisäilmasta puhuttaisiin myös silloin, kun se on erinomainen, hyvä tai kohtalainen. Silloin valitaan kehityksen suunta. Uskomme, että kiinteistöt kilpailevat sisäilman laadulla jo lähivuosina.

Hyvä sisäilma edistää tutkitusti ihmisen terveyttä, suorituskykyä ja jopa tuottavuutta. Hyvän sisäilman kriteereihin kuuluvat miellyttävä lämpötila ja kosteus, neutraali tuoksu ja epäpuhtauksien, kuten kemikaalien, tupakansavun ja pölyn, vähäinen määrä. Näitä kaikkia voidaan mitata jatkuvasti ja yhä helpommin.

Sisäilman laatua voi mitata jatkuvasti ja monipuolisesti

Jatkuvia mittausratkaisuja on ollut aina näihin päiviin asti tarjolla vain vähän ja yleensä ne ovat pohjautuneet muutaman tekijän, kuten lämpötilan ja suhteellisen kosteuden, mittaamiseen. Haasteina ovat olleet muun muassa mittalaitteiden korkeat kustannukset, asentamisen vaikeus ja langattomien verkkojen kuuluvuus sisätiloissa. Erilaiset sisäilmaluokitukset ja asetukset määrittelevät raja-arvot yksittäisille tekijöille, mutta kahden tai useamman eri haittatekijän yhteisvaikutuksista on tarjolla tietoa vain harvoin. Loppukäyttäjän kokemusta sisäilmanlaadusta ei ole usein otettu lainkaan huomioon.

Kehittyneet ja yhä edullisemmat teknologiat, kuten anturit, langattomat verkot ja tekoäly, mahdollistavat nyt sisäilman laadun jatkuvan mittaamisen. Eri lähteistä tulevaa mittaustietoa voidaan tulevaisuudessa analysoida reaaliaikaisesti, ja näin sisäilman laatua voidaan seurata jatkuvasti ja säätää ennakoivasti. Myös mahdolliset laatuongelmat havaitaan nopeasti.

Odotamme, että jatkuva mittaus tuottaa lähivuosina yhä enemmän hyötyä eri sidosryhmille, kuten kiinteistön omistajille, huoltohenkilöstölle sekä käyttäjille. Analysoitua tietoa voidaan visualisoida eri käyttäjäryhmien tarpeisiin, ja sen avulla voidaan säätää ympäristöä käyttäjän henkilökohtaisten mieltymysten ja tarpeiden mukaisesti. 

Avoin tieto kaikille – sisäilmanlaatu hallintaan

Toimistossa työskentelevät ihmiset eivät yleensä tiedä mitään tilan ilmanlaadusta tai siitä, miten he voivat siihen vaikuttaa. Asia voisi olla toisin. Tulevaisuudessa kiinteistön käyttäjät voivat mobiilisovelluksella paitsi tarkkailla ilmanlaatua ja säätää olosuhteita itselleen sopivaksi, myös yhdistää mitattua ilmanlaatutietoa esimerkiksi omiin hyvinvointi- ja terveystietoihinsa. Sovelluksen avulla voidaan luoda vuorovaikutteinen yhteys eri sidosryhmien välillä: kiinteistön omistaja saa arvokasta palautetta omistamistaan tiloista, huoltohenkilöt saavat reaaliaikaisesti tiedon vaadittavista korjaus- ja säätötoimenpiteistä, ja käyttäjät saavat tietoa sisäilman laadusta ja sen vaikutuksista omaan hyvinvointiinsa.

Sovelluksen tarjoama avoimuus, läpinäkyvyys ja ymmärrettävyys parantavat luottamusta eri sidosryhmien välillä. Puhdas ja miellyttävä sisäilma tuo lisäarvoa kiinteistönomistajalle ja on osa palvelukokonaisuutta. Kiinteistön käyttäjät ovat tyytyväisempiä ja voivat nauttia laadukkaasta sisäilman laadusta.

Kun kiinteistö siirtyy ilmanlaadun seurannasta sisäolosuhteiden hallintaan, terveysriskit vähenevät ja elämänlaatu paranee. Näin myös terveyskustannukset laskevat ja esimerkiksi työntekijöiden tuottavuus paranee. Tärkeintä on viestiä avoimesti sisäilman laadusta sekä tarjota ohjeita ja toimintatapoja, joilla muutos parempaan suuntaan saadaan aikaiseksi.

VTT järjestää 31.10.2019 Sisäilmanlaatu hallintaan -seminaarin. Tervetuloa keskustelemaan aiheesta kanssamme ja tutustumaan ilmanlaatuhankkeiden tuoreimpiin tuloksiin! Lisätietoja: https://www.vtt.fi/medialle/tapahtumat/sisäilmanlaatu-hallintaan-seminaari

Kaisa Vehmas, erikoistutkija, ESTABLISH-projektipäällikkö

Johanna Kallio, erikoistutkija, SCOTT-projektipäällikkö

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.