Cybersäkerhet påverkar hela samhället – VTT svarar på utmaningarna

För cybersäkerheten utgör digitalisering, IoT och artificiell intelligens utmaningar som påverkar alla företag och hela samhället. Betydelsen av cybersäkerhet accentueras när världen förändras och blir ännu mer komplicerad. Självförsörjningen av cybersäkerhet måste också utvecklas mer kraftfullt på nivån för hela Europa.

I takt med digitaliseringen måste det finnas cybersäkerhetsmekanismer byggda för alla branscher i Norden, för utbildningen och överallt i samhället. För finländska företag innebär dessa en enorm tillväxtpotential. Den finländska värdekedjans verksamhet och innovationer bör utvecklas effektivt för att förbättra också hela Europas resiliens mot cyberangrepp.

Exempel på cybersäkerhetens ännu större roll i människors vardag är bland annat integritetsskyddet och GDPR, elektronisk autentisering och underrättelselagarna. Utgångspunkten är att det i alla system finns svagheter som potentiella angripare kan utnyttja. Vid utveckling av nya funktionella system måste denna utveckling ske så att systemen innehåller så få svagheter som möjligt.

Även datakommunikation och datakommunikationssystem för 5G för med sig nya utmaningar med avseende på kontroll av cybersäkerhetssidan. Ur cybersäkerhetssynpunkt betydelsefulla objekt i framtiden kommer att vara självkörande eller fjärrstyrda anordningar, såsom bilar eller fabriksrobotar. Även cybersäkerheten för datakommunikation via satellit och dess särdrag måste beaktas.

Cybersäkerheten i Europa saknar utveckling

Just nu är Europa mer en konsument än en producent av högteknologi. Vi borde vara mer självförsörjande i cybersäkerhetsfrågor. Det finns många aktörer i cybersäkerhet i Europa, men cyberskyddets hela värdekedja har inte utvecklats tillräckligt organiserat och effektivt.

Nu har man blivit medveten om situationen och i EU planeras just nu inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och
forskning och ett nätverk av nationella samordningscentrum. När detta blir verklighet möjliggör det, bättre än tidigare, utnyttjande av europeiska nätverk och europeisk finansiering. VTT deltar aktivt i etableringen av det nya kommissionsledda nätverket för cybersäkerhetskompetens och de företagsledda aktiviteterna.

johtoryhmä_cyber

            Tua Huomo                Tauno Vähä-Heikkilä         Kimmo Halunen

 

Tua Huomo
Executive Vice President
Tua.Huomo@vtt.fi                   

Tauno Vähä-Heikkilä
Vice President
Tauno.Vaha-Heikkila@vtt.fi

Kimmo Halunen
Senior Scientist
Kimmo.Halunen@vtt.fi

VTT erbjuder ett omfattande kunnande inom cyberskydd, inklusive testnätverk för 5G och laboratorier för cybersäkerhet. VTT har utmärkt beredskap och kompetens att delta överallt där det finns cybersäkerhetsrelaterade behov, från planering av lösningar till genomförande och testning. Exempelvis har VTT tillsammans med Försörjningsberedskapscentralen genomfört cybersäkerhetsprojekt avseende vattenvård, energi och datakommunikation, både för offentliga aktörer och olika industribranscher.

Läs mera på VTT:s websidor

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.