Dataliiketoimintastrategia on avain big dataa hyödyntävässä B2B-liiketoiminnassa

Big datasta ilmiönä on kirjoitettu paljon. Tiedon määrä kasvaa räjähdysmäisesti, ja samaan aikaan tieto on entistä monitahoisempaa. Siksi on tärkeää luoda dataliiketoiminnalle strategia, jolla ratkaistaan tietojen omistamiseen ja yksityisyyden suojaan liittyvät ongelmat ja yhdistetään dataosaaminen liiketoiminta- ja asiakasymmärrykseen. Siten dataa hyödyntämällä on mahdollista luoda uutta liiketoimintaa ja ratkaista datan hyödyntämisen haasteita. B2B-yritykset kohtaavat datan hyödyntämisessä erilaisia haasteita, jotka olemme luokitelleet neljään ryhmään: data, dataprosessi, toiminnan johtaminen, sekä liiketoiminnalliset ja strategiset haasteet (kuva 1).

Blogikuva

Kuva 1. Big datan hyödyntämiseen liittyvät haasteet.

Ensimmäiseen kategoriaan dataan liittyvät haasteet sisältyvät itse dataan – erityisesti asiakkaita ja kilpailijoita koskevaan dataan – liittyvät haasteet. Tämä data on usein myyntitiimin hallussa olevaa asiakkaan tai toimialan käytäntöjä koskevaa hiljaista tietoa, jolloin se ei ole helposti muiden toimintojen saatavilla tai käytettävissä ylimmän tason päätöksentekoa varten. Toisaalta tämän datan perusteella on harvoin tunnistettavissa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, koska se kerätään nykyisen liiketoiminnan lähtökohdista.

Dataprosessin haasteet se sijaan liittyvät uusia teknologioita, järjestelmiä tai alustoja koskeviin päätöksiin, esimerkiksi datan käsittely- ja analysointijärjestelmien integroimiseen. Nämä vaikuttavat merkittävästi yrityksen mahdollisuuksiin kerätä ja hyödyntää tietoja tehokkaasti. Jos päätöksiä ei mietitä strategisella tasolla, yritykset päätyvät käyttämään useita työkaluja, joissa pahimmassa tapauksessa on suljettu rajapinta eivätkä ne palvele liiketoiminnan kehittämisen tarkoitusta. On kuitenkin tärkeää huomioida, että teknologioiden ohella datapohjainen liiketoiminta edellyttää myös henkilöstöltä uusia valmiuksia, kuten datan analysoinnin perusosaamista.

Kolmas kategoria, toiminnan johtamisen haasteet, on vahvasti sidoksissa datan käsittelyyn, koska big data on jatkuvaa tietovirtaa. Tämä edellyttää johdolta datan omistamiseen ja tallentamiseen, immateriaalioikeuksiin, sopimuksiin ja tietoturvaan sekä erilaisten data-aineistojen ja -analyysien yhteensopivuuteen ja joustavaan integrointiin liittyvää ymmärrystä. Nämä aiheet liittyvät enemmänkin yleiseen tiedonhallintaan kuin uusiin liiketoimintoihin, mutta ovat juuri nyt erityisen ajankohtaisia toukokuussa 2018 voimaantulleen yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) myötä. Asiakkaan näkökulmasta tietojen keräämisen ja hyödyntämisen on oltava avointa ja luotettavaa – kyseessä on asiakkaan luottamus.

Viimeinen kategoria on liiketoiminnan kehittämisen ja strategian haasteet, jotka liittyvät strategisiin päätöksiin, datan ja tiedon arvoon sekä niiden liiketoimintavaikutuksiin. Dataan perustuvan liiketoiminnan järjestelmällinen toteuttaminen edellyttää liiketoimintastrategian luomista ja ylimmän johdon osallistumista. Harri Ketamo, kognitiivisen tekoälyn asiantuntijayrityksen Headain perustaja ja hallituksen puheenjohtaja, tiivistää asian osuvasti:

“Tämä ei ole IT-hanke eikä HR-hanke vaan johtoryhmän hanke.”

Katri Valkokari VTT

 

Katri Valkokari
Tutkimuspäällikkö
katri.valkokari(a)vtt.fi
@valkatti

 

Tuija Rantala
Tuija Rantala
Erikoistutkija
tuija.rantala(a)vtt.fi
@RantalaTuija

 

Katariina_Palomaki

Katariina Palomäki
Tutkija
katariina.palomaki(a)vtt.fi

 

 

 

Tämän blogin lähteenä on käytetty:

Rantala, T., Palomäki, K. & Valkokari, K. 2018. Challenges of creating new B2B business through big data utilization. The ISPIM Innovation Forum, Boston, Yhdysvallat, 25-28. maaliskuuta 2018. Sille myönnettiin konferenssin parhaana tutkimuksena Innovation Management Impact Award -palkinto.

Tutkimus on osa Business Finlandin rahoittamaa BIG-projektia (2017-2019) (https://www.bigdataresearch.fi/)

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.