Miten luodaan menestyksekkäitä kiertotalouden kuluttajapalveluja?

Palveluiden kautta voidaan tehostaa resurssien käyttöä, pidentää käyttöikää ja varmistaa kierrätys käyttöiän loputtua. Kuluttajapalveluihin siirtyminen vaatii usein ison muutoksen sekä yrityksiltä että kuluttajilta.

Luodaan kuluttajille arvoa uusilla palvelumalleilla

Kiertotalouteen ei mennä pelkästään innovoimalla uusia kestäviä tuotteita tai -palveluja vaan vaaditaan usein koko liiketoimintamallin muutos. Nykyisessä lineaarisessa taloudessa on tuotteiden korjaaminen ja huoltaminen kuluttajalla kannattamatonta. Kiertotalouspalvelujen avulla ne saadaan kannattaviksi sekä palveluntarjoajalle että kuluttajalle. Älykkäiden ratkaisujen kautta palveluntarjoaja voi saada palveluista lisätuloja, arvokasta tietoa asiakkaasta sekä kestävämmän asiakassuhteen. Kuluttaja taas saa tuotteen, joka ei ole rakennettu hajoamaan, vaan tuotteen, jota voi päivittää ja jonka huolto on helppoa.


Kiertotalouden kuluttajapalveluiden haasteet

Aarre-projektin loppuraportin mukaan suuri osa kuluttajista ei ole vielä täysin valmiita siirtymään omistamisesta palveluihin. Tämä koski erityisesti tavaroita, jotka olivat hyvin henkilökohtaisia tai joihin oli luotu tunneside – esimerkiksi sohva. Osalle kuluttajista ajatus palveluista on vieras ja sen vaatima päivittäisten käytänteiden muutos vaatii totuttelua. Palveluihin siirtyminen voikin tapahtua asteittain, jolloin palvelut tarjotaan houkuttelevana lisäpalveluna tuotteen ohessa. AARRE-hankkeessa toteutettu nosti esille palvelujen hyvän saavutettavuuden tärkeyden sekä koko prosessin helppouden ja riskittömyyden.


Palveluntarjoajien yhteistyö tehostuu alustoilla

Digitaalisten alustojen merkitys korostuu kiertotaloudessa. Yksi mahdollinen askel on se, että tulevaisuudessa digitaalinen alusta kokoaa laajan joukon palveluntarjoajia yhteen, jossa he tarjoajat kuluttajille palveluja helppoon arkeen. Palveluntarjoajat toimivat yhteistyössä, jota kuluttajille voidaan tuoda samalla kertaa esimerkiksi ruuat jääkaappiin, polkupyörä huollosta sekä viedä vaatteet pesulaan ja lapset harrastuksiin. Tämän mahdollistamiseksi palveluntarjoajien tulee tehdä tiivistä yhteistyötä keskenään, mikä merkitsee yrityksille suurta joukkoa täysin uusia kumppanuuksia.


Kiertotaloudesta kannattavaa liiketoimintaa

Menestyksekkään ja kannattavan kuluttajapalvelun toteuttaminen vaatii siihen sopivan ansaintalogiikan. Yhtenä vaihtoehtona voi olla Netflixin kaltainen malli, jossa kuukausiveloituksella asiakas saa rajoittamattoman käyttöoikeuden palveluun. Tähän malliin sisältyy monia mahdollisuuksia tarjota kuluttajalle myös premium-palveluita suuremmalla hinnalla tai syventää asiakkuutta esimerkiksi sohvan vuokraamisesta vähitellen koko sisutuksen vuokraamiseen. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan usein uusia kumppanuuksia, digitaalisia ratkaisuja sekä kustannus- ja rahoitusrakenteen uudistamista.

Kiertotalouspalveluiden tuottaminen vaatii tehokkaan logistisen järjestelmän, jota Suomessa ei tällä hetkellä ole. Esimerkkinä tästä on vuokrattavien tuotteiden kotiinkuljetus, joka nykyisessä muodossaan on kallista ja tehotonta. Tähän vaaditaan uusia innovatiivisia ratkaisuja. Keskeistä kiertotalouspalveluiden menestykselle on tehdä kuluttajien arjesta entistä helpompaa.

Maria Antikainen VTT


Maria Antikainen

Senior Scientist
maria.antikainen(a)vtt.fi
Twitter: @MariaAntikainen

 

 

Anna Aminoff VTT
Anna Aminoff 
Erikoistutkija
anna.aminoff(a)vtt.fi
Twitter: @AminoffAnna

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.