Palvelut muuttavat datan liiketoiminnaksi

Palvelut ja palveluliiketoiminta ovat keino saada teollisen internetin datasta uutta liiketoimintaa ja kasvua suomalaisille yrityksille. Palveluissa realisoituvat teollisen internetin liiketoiminta- ja asiakashyödyt.

Teknologia riittävän valmista

Useat valmistavan teollisuuden yritykset keräävät jo hyvin dataa toimittamastaan kone- ja laitekannasta. Teollisen internetin teknologiat datan keräämiseen, siirtämiseen, tallentamiseen ovat nyt jo siihen riittävän valmiita ja kohtuuhintaisia. On kehitetty data-analytiikkaa suurten datamassojen louhintaan ja analysointiin sekä tapoja vetää yhteen dataa ja raportoida sitä visuaalisesti selkeässä ja houkuttelevassa muodossa. Pilvipalvelut ovat oma laaja kehitysalueensa, joka on vauhdittanut teollisen internetin hyödyntämistä. Anturiteknologian lisäksi teollisen internetin alustoihin integroidaan monenlaisia mobiilisovelluksia ja yhä enenevissä määrin esimerkiksi virtuaali- ja täydennetyn todellisuuden sekä tekoälyä hyödyntäviä sovelluksia. Haaste on datan hyödyntämisessä. Dataa ei osata vielä riittävästi käyttää liiketoiminnan kasvattamiseen, asiakasarvon luomiseen ja oman organisaation oppimiseen.

Vaaditaan uutta ajattelutapaa

Vasta palvelut muuttavat datan liiketoiminnaksi ja luo aivan uusia kasvun mahdollisuuksia. Teollisen internetin palveluissa lyövät kättä digitalisoituminen ja palvelullistuminen. Tarvitaan näiden molempien ymmärtämistä ja jäsentämistä oman yrityksen näkökulmasta. Haastavaksi asian tekee se, että molemmissa tarvitaan aivan uutta ajattelutapaa ja sen myötä liiketoimintamallin, organisaation ja toimintamallien muutosta.

Palveluliiketoiminnan kehittämisestä useilla yrityksillä on jo kokemusta. On päästy palveluksista palveluihin, joista asiakkaat ovat valmiita maksamaan. Lisäksi nämä yritykset ovat muokanneet omaa organisaatiotaan, kehittäneet palveluntarjoajaverkostoaan ja suuntaavat entistä enemmän kohti palvelukeskeistä liiketoimintalogiikkaa. Teollinen internet on kuitenkin tuonut palveluliiketoiminnan piiriin uusia aikaisemmin tuotekeskeisellä liiketoimintalogiikalla toimineita yrityksiä.

Tärkeä asiakasymmärrys

Palveluliiketoiminnan kehittämisen kannalta datan arvo määräytyy sen mukaan, mistä asiakas on valmis maksamaan. Yritysmarkkinoilla toimiville palveluntarjoajille tämä tarkoittaa sitä, että sen tulee ymmärtää erittäin hyvin asiakkaansa liiketoimintaa ja sen kehittymisnäkymiä. Tuotekeskeisestä liiketoiminnasta on iso hyppy palveluliiketoimintaan, eikä palvelujen kehittämistä voi tehdä menestyksekkäästi ilman asiakasta. Pienille laite- ja konetoimittajille tämä voi olla yksi kompastuskivi. Jos ennen on riittänyt asiakkaan osto-organisaation kanssa toimiminen ja tuotteen ominaisuuksien kehittäminen, teollisen internetin palveluissa se ei enää riitä.

Luottamus ja datan käyttöoikeus

Teollisen internetin palvelut vaativat hyvän asiakasymmärryksen lisäksi molemmin puolista luottamusta. Datan omistajuus ja datan käyttöoikeus ovat ensimmäisiä asioita, jotka nousevat esille, kun lähdetään miettimään laitteiden ja koneiden käyttödatan keräämistä. Yritysasiakkaalle tuntemattoman laitetoimittajan pyyntö käyttää dataa voi olla asia, joka on helppo sivuuttaa. Sen sijaan yhdessä kehittämiseen perustuvassa pitkäjänteisessä asiakassuhteessa hyvin perustellut ja asiakasarvon tuottamista mahdollistavat syyt datan käyttöön saa aivan erilaisen vastaanoton.

Uudenlaista osaamista

Teollisen internetin palvelujen kehittäminen kannattavaksi liiketoiminnaksi edellyttää ylempänä mainittujen asioiden lisäksi syvällistä ymmärrystä siitä, millaisia palveluja teollisen internetin avulla on mahdollista kehittää, mitkä niiden keskeiset ominaispiirteet ovat, ja miten teollisen internetin palveluliiketoiminnan kehittäminen käytännössä etenee. Yleisesti tarvitaan vielä lisää teollisen internetin palvelujen osto-osaamista. Tämän takia palveluntarjoajan tulee kiinnittää huomiota myös sekä ostamisen helppouteen että myyntiargumentaatioon, jossa on hyvä keskittyä asiakkaan arvon konkretisoimiseen.

Rohkeutta ja kokeiluja

Vaikka datapohjaiset, teollisen internetin, palvelut eivät tarjoa oikotietä menestykseen ja kasvuun, kannustamme suomalaisia yrityksiä tarkastelemaan niiden sopivuutta omalle yritykselle. Ei kannata missään nimessä ajatella niiden olevan vain hetken hypetystä. Teollisen internetin palveluiden avulla myös pk-yrityksen on helppo hakea kansainvälistä kasvua, kun ensimmäisenä ei tarvitse olla luomassa esimerkiksi globaalia huoltoverkostoa. Kannattaa myös muistaa, että teollinen internet ja sen palvelut eivät ole sama asia kuin uuden tuotantolaitteen tai muun ison investoinnin hankkiminen. Päinvastoin, niitä tehdään pienillä kokeiluilla sekä teknologian että asiakastarpeen tunnustelun osalta. Joten, hypetermien taakse jää helposti uusia mahdollisuuksia piiloon, jollei niitä jaksa vähän pöyhiä ja kääriä hihoja uusiin kokeiluihin. Entisten aikojen perään ei kannata jäädä haikailemaan. Nyt tarvitaan rohkeutta muuttaa ja muuttua!

Teollisen internetin palveluista on juuri ilmestynyt raportti, jossa kootaan yhteen VTT:n yhteistyössä kone- ja laitetoimittajayritysten kanssa tehtyjen palveluliiketoiminnan kehityshankkeiden oppeja.

Taru Hakanen
Taru Hakanen
Research Team Leader, VTT
taru.hakanen(a)vtt.fi

 

 

TiinaApilo
Tiina Apilo
Senior Scientist, VTT
@TiinaApilo

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.