Teknologia muuttaa maailmaa, mutta miten paljon?

”Matti tietää “höyryvenheen”, sellaisen kuin Suomela, jonka pohjalta hän päättelee lokomotiivin eli veturin jonkin kaltaiseksi pyörien päälle nostetuksi höyryveneeksi”

Näin kirjoitti Juhani Aho teoksessaan Rautatie aikanaan. Teknologinen kehitys on jo pitkään ollut jänis, jonka perässä yhteiskuntamme on etanan lailla pyrkinyt pysymään.  Teknologiaennakoinnin tutkimuksella pyritään ymmärtämään teknologian vaikutuksia yhteiskuntaan, yritysten strategioihin sekä yksilöihin. Analytiikan avulla annamme päätöksentekijöille tietoa siitä miten yksittäiset teknologiat kehittyvä ja miten ne vaikuttavat.

Teknologia ja kehitys

Teknologia on ihmisen kehittämää, ei mitään sellaista, jota voisimme kerätä luonnosta vaan jotain sellaista, jota me olemme saaneet aikaan. Teknologian tarkoitus on auttaa ihmisiä parempiin suorituksiin parantamalla meidän kykyjä ja ominaisuuksia, vaikka tämä vaikutus olisikin vaikeasti tunnistettavissa.

Teknologia on myös aina sidottu ympäristöönsä sekä aikaan, jossa elämme. Kalat eivät tiedä olevan vedessä, mutta eivät pärjää ilman vettä. Samalla tavalla teknologiat ovat eri ihmisille eri ajassa vettä, jota ilman emme selviä. Toisille vettä on kuokka, toisille juna ja nykyään monelle matkapuhelin. Mikä on tulevaisuuden teknologinen vesi? Tämä on kysymyksenä mielenkiintoinen ja sitä ymmärtämällä voimme suunnata tutkimusta, yritysten strategioita ja auttaa ”Matteja” ymmärtämään tulevaisuuden ”höyryvenheiden” hyödyntämisessä.

Teknologia ja yhteiskunta

Teknologia on aina osiensa summa – auton rengas on auton rengas, mutta se täyttää tarkoituksen vain autossa, ja auto täyttää tarkoituksena vain tiellä, jossa se palvelee ihmisen kykyä liikkua nopeasti. Toisaalta harvoin ymmärrämme, mistä teknologia on tullut. Käsityksemme teknologiasta jää vajavaiseksi, jos emme pysty ymmärtämään, mistä se on kehittynyt ja miksi.

Isot teknologiset muutokset ovat aiemmin olleet maailmaamme mullistavia syklisiä tapahtumia, jotka ovat uudelleen määritelleet kykymme sekä tapoja toimia. Suuret murrokset ylittävät usein kykymme hahmottaa tulevaisuuden tapahtumia. Tyypillisesti arvioimme lyhyellä tähtäimellä teknologiset mahdollisuudet liian optimistisesti, mutta pitkällä tähtäimellä liian pessimistisesti.

Teknologian vaikuttavuus

Yleensä lyhyen tähtäimen optimismimme auttaa meitä unohtamaan tarkastella teknologian vaikutuksia monipuolisesti. Ymmärrämme teknologian positiiviset vaikutukset, mutta emme voi sulkea pois teknologian negatiivisia vaikutuksia. Kuten aina voimalla on myös vastavoima. Teknologian kohdalla vastavoima on yleensä sellainen, jota emme tunnista heti vaan seuraukset syntyvät vuosien tai vuosikymmenien päästä. Esimerkkeinä voidaan käyttää vaikka asbestia, jota on käytetty rakennusmateriaaleissa, koska se on hyvä lämmön- ja sähköneriste. Myöhemmin olemme kuitenkin ymmärtäneet teknologian vastavoiman, asbestin ollessa ihmiselle erittäin vaarallista. Asbestin kohdalla vastavoima on niin suuri, että se ylittää teknologiasta saadut hyödyt.

Teknologia on kuitenkin, ei vain tietty vaikutus, vaan lopputulos. Yhä useammin olemme kiinnostuneita siitä, mitä teknologia on, ei arvona jota se tuottaa vaan arvo sellaisenaan. Millainen on automme, matkapuhelimemme tai vaatetuksemme. Näin teknologia menettää tärkeimmän arvonsa, se mitä teknologia on eli väline.

Teknologiaennakointi, innovaatiojärjestelmä ja analytiikka

Teknologiaennakoinnin tutkimus pyrkii ymmärtämään teknologisen muutoksen vaikutuksia yhteiskuntaan, yritysten strategioihin ja yksilöihin. Tutkimus pyrkii nostamaan esille suurelle yleisölle vielä tuntemattomia teknologioita, joilla voi olla merkittävää vaikutusta teolliseen toimintaan tai yksilöihin. Määrällisen ja laadullisen tutkimuksen keinoin työ pyrkii antamaan päätöksentekijöille tietoa, siitä miten yksittäiset teknologiat kehittyvä ja miten ne vaikuttavat.

Tutkimus voi toisinaan keskittyä ymmärtämään yksittäisiä teknologioita, kuten vaikka polttokennoteknologian mahdollisuuksia ja sen vaikutuksia ajoneuvoteollisuuteen. Toisaalta välillä keskitymme ymmärtämään, sitä mitä tutkimme ja miten tutkimus voi tuottaa uusia teknologisia mahdollisuuksia. Lopulta tutkimme myös yritysten strategisia valintoja hankkia ja hyödyntää teknologista osaamista.

 

Arho Suominen VTT
Arho Suominen
Senior Scientist, VTT
arho.suominen(a)vtt.fi
@ArhoSuominen

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.