Kun kybersäätiedotus lupaa epävakaista, kannattaa jokaisen varustautua hyvin

Cyber security

Nyky-yhteiskunnassa sulautetut tietokoneet ja niiden toimintaan pohjautuva automaatio ulottuu kaikille elämänalueille. Verkottuneet tietokoneet ohjaavat kaikkein kriittisimpiäkin infrastruktuureja, kuten sähkön ja veden jakelua sekä liikennettä. Riippuvaisuus tietoverkoista tuo samalla riskejä: olemme entistä alttiimpia kyberhyökkäyksille. Pahimmillaan tietoverkkojen välityksellä kehittyvät kyberuhat voisivat horjuttaa tai jopa lamauttaa yhteiskunnan toimintaa.

Kyberturvallisuuden säilyttämiseksi kannattaa eri alojen ammattilaisten osaamista kehittää mahdollisimman monipuolisesti. Osaamisen kasvattaminen auttaa estämään uhkaavat kyberhyökkäykset. Se auttaa myös kriittisiä yrityksiä ja yhteiskunnan toimintoja koskettavan vakoilun havaitsemisessa.

Kybertaivaalla roikkuu tummia pilviä

Kybersäällä tarkoitetaan mm. Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen tilannekuvaa erilaisten kyberuhkien ja varoitusten kohdistumisesta Suomeen. Kybersään sanotaan olevan heikentynyt esimerkiksi silloin, kun voimassa on varoituksia seuraavista:

 • palvelunestohyökkäykset
 • kiristyshaitta­ohjelmat
 • saastutetut toimistotiedostot
 • urkinta
 • huijausviestit

Viime kädessä infrapalvelujen toiminnasta vastaavien tahojen osaamisesta riippuu, saavatko kansalaiset kybersäästä riippumatta ja kaikissa olosuhteissa sähköä, puhdasta vettä, polttonesteitä, ostopalveluja, lämpöä, elintarvikkeita, lääkkeitä ja muita elintärkeitä hyödykkeitä.

Jokaisen kannattaa kuitenkin varustautua huonon sään varalle myös itse. Heikentyneessä kybersäässä et aina voi luottaa edes kumppaneiltasi tulevaan viestintään normaalisti. Esim. tutusta firmasta sinulle lähetetyt MS Office -liitteet saattavatkin sisältää hyökkääjän lisäämiä Powershell-komentoja. Tällöin edes yrityksesi kehittyneet tietoturva­menettelyt eivät välttämättä sinua varoita.

Myrskyn jälkeen tulee kuitenkin poutasää: kun uhat on saatu tutkittua ja poistettua, voinet taas luottaa myös tilanteesta kunnialla selvinneisiin kumppaneihisi.

Epävarmuus on uusi normaali

Elämme jo nyt yllättävien tietoliikennehäiriöiden ja kyberturvallisuushyökkäysten jatkuvassa uhassa. Epävarmuudesta on tullut uusi normaali. Vain tämän ymmärtäneet sopeutujat pärjäävät. Välinpitämättömästi tietoturvaan suhtautuvilta ihmisiltä tuleviin viesteihin on todella uskaliasta enää luottaa.

Infraan kohdistuu päivittäin verkkovakoiluyrityksiä, joiden taustalla tai motiivina voi olla esim. yritysten tietoverkkojen lamauttaminen, soluttautuminen sähköverkkojen ohjausjärjestelmiin, sairaalahenkilöstön kiristäminen, tai murtautuminen kiinteistöjen etähallintaan liittyviin järjestelmiin.

Vakoilun jälkeen myös kriittisiin järjestelmiin soluttautuminen on teknisesti mahdollista. Turvallisimpiinkin järjestelmiin voidaan murtautua, mikäli resursseja ja aikaa on riittävästi. Vastapuolella on modernit hyökkäystyökalut ja -palvelut käytössään, varsinkin jos kohteella olisi kiristettävissä merkittävää varallisuutta. Hyökkäyksiä myös räätälöidään kohteen turvajärjestelmät ja -prosessit huomioiden. Kohdistetut hyökkäykset käyttävät yrityksen suojaukset ohittavia menettelyjä, kuten työntekijän yksityisesti käyttämän vempaimen vakoilua.

Ei vara venettä kaada

Kyberosaamisen kehittämiseen pitää satsata useilla rintamilla. Kriittisten infrojemme ylläpitäjien ja kehittäjien osaaminen ja heille tarjottavat laadukkaat kyberpalvelut ovat avainasemassa. Toisaalta on välttämätöntä myös turvata riittävät resurssit eri viranomaisille ja tukea yhteistyötä eri tahojen välillä. Myös eduskunnan tulee ymmärtää tietoverkkojen kautta meillekin levittäytyneet turvallisuusongelmat.

Näin vakavissa asioissa kannattaa varautua pahimpaan. Mitä tapahtuisi ja mitä tulisi tehdä, jos vakava kyberhyökkäys pääsisi suojauskerrostemme lävitse? Toiminnan ytimessä on hyvä ennakkovarautuminen, mikä tarkoittaa esimerkiksi:

 • tuotantoverkkojen kyberhyökkäyskestävyyden testausta
 • kriittisten varajärjestelmien hankintaa, asentamista ja käyttöönottoa
 • laittoman tiedustelun ja kyberhyökkäysten tunnistamista ja torjuntaa
 • vastatoimien hallintaa ja kyberharjoittelua

Heikoin lenkki voisi murentaa kaikki suojaukset. Siksi kehittämisen ja varautumisen on tapahduttava laajalla rintamalla. Ei vara venettä kaada, kovallakaan kelillä.

Lataa ja tutustu ilmaiseen kyberturvaraporttiimme, joka antaa valmiudet yrityksen suojaamiseen ja tietoturvan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Pasi Ahonen VTT

Pasi Ahonen
johtava tutkija

When the cyber weather forecast gets gloomy, everyone should get prepared

Cyber security

In the modern society computers are embedded everywhere and automation affects our daily lives in several ways. Networked computers control even the most critical infrastructures such as electricity, water distribution, and traffic. Our dependency on these networks also bring risks: we are more vulnerable than ever to cyber attacks. At worst cyber threats spreading via computer networks could weaken or even cripple our society.

In order to maintain cyber safety, professionals of various industry domains should get diverse training. Learning new skills enables preventing potential cyber attacks. It also helps to detect spying attempts toward critical corporations and civic functions.

Dark clouds hanging from the cyber sky

Cyber weather is revealed for example via active alerts on the Finnish Communications Regulatory Authority’s web site. Cyber weather is said to be unstable for example when following warnings are in effect:

 • denial of service attacks
 • blackmailing malware
 • infected office files
 • spying attempts
 • hoax and scam messages

Ultimately it is up to the skills of stakeholders in charge of infrastructure services, whether the citizens get their electricity, clean water, fuel, heating, groceries, medicine, and other vital commodities regardless of the current cyber weather.

That being said, everyone should get personally prepared. In unstable cyber weather you shouldn’t trust even the messages coming from known business partners. MS Office attachments from a familiar company can contain Powershell commands added by an attacker. In such case even the high-quality security procedures of your company do not necessarily warn you.

Hopefully the thunder and the rain will quietly pass you by. After the threats have been investigated and neutralized, you can start to trust your business partners again.

Uncertainty is the new normal

We are already living in a constant threat of communication malfunctions and cyber security threats. Uncertainty has become the new normal. Only the ones who take this seriously are safe. It is risky to trust those who don’t care about security.

The infrastructure takes daily hits from cyber spying. Motives for spying vary: crippling computer networks, infiltrating electricity network control systems, blackmailing hospital personnel, or breaking into real estate remote management systems.

After spying attempts it becomes possible to actually enter the critical systems. Even the most secure systems can be hacked, if enough time and resources are available. Bad guys have the most modern attacking tools and services at their disposal, especially if the target is financially interesting enough for blackmailing.

The attacks are also tailored to match security systems and processes of the target. Focused attacks take advantage of any procedures bypassing the company’s firewalls. They can utilize for example employees’ privately used devices.

Better safe than sorry

Investing in cyber security skill development should be applied on all levels. Naturally the stakeholders of our most critical infrastructures and their know-how play a key role. However, it is necessary to ensure enough resources for various officials and support co-operation between them. Also the parliament should understand the widely spread security issues.

When the topics are as severe as mentioned in this blog post, it does not hurt to get prepared for the worst. In the case of a serious cyber attack breaking through our protective layers, what would happen and what should we do? Pre-emptive planning is in the core. For example:

 • carrying out cyber security testing for industrial systems
 • investing in critical backup systems
 • identifying and preventing illegal spying and attacks
 • countermeasure training and management

The weakest link can cause all protective layers to tumble. That is why development and pre-emptive actions must take place on all fronts. In any weather conditions, better safe than sorry.

Download our free report on cyber security and learn how to protect your organisation and defend against security incidents.

Pasi Ahonen VTT

Pasi Ahonen
Principal Scientist

Big data: too many answers not enough questions

Big data

While I applaud the innovative work going into generating big data, the reality is that some companies are drowning in it. You can analyse data to the point of madness but still not know what to do with it. And without a strategy and purpose for making sense of it all, it’s just more and more data for data’s sake.

A recurring theme has crept into my customer discussions. The overarching message being: no more data generating technologies or data analytics until someone could help us figure out why we’re doing this and what we should be looking for. In other words: no more answers please until we can get some questions.

Business and behaviour before big data

I recently spoke at an Internet of Things (IoT) seminar in Helsinki. It was a very techie space, crowded with people and products showcasing data-enabling technologies such as sensors and connectivity solutions. To my mind, the focus was a lot on the technology and maybe too little on the business and behaviour side.

What if we were to first look at the context in which companies operate and what they’re trying to achieve today, tomorrow and beyond. Then consider the role of data and predictive analytics and only from there, think about which enabling technologies would be the right ones.

With purpose, you’re better positioned

A co-speaker at the same IoT event, CIO Soili Mäkinen from Cargotec reaffirmed this thinking in her remarks, stressing that: “Only when you’ve understood your strategic purpose clearly should you start to identify the key questions you want to put to your data.”

Exceptions to every rule

Of course sometimes you get lucky. IRobot’s Roomba vacuum cleaner has recently revealed a surprise secondary talent. Besides sucking dirt, the Roomba can map people’s homes.

This discovery was a clear case of first finding the answer and then looking around for the question. With the data collection technology already in place, Roomba have been unintentionally building a body of anonymous human behavioural data, which IRobot looks set to turn into a whole new business channel selling data to service providers like Google.

Data access not the issue, make it relevant

Too often, we get so excited about the technologies that we forget to ask the important questions of what, how and why. And this is where our customers clearly want help.

So maybe it’s time for us to get our heads out of the Cloud and apply time and resource to first figuring out what’s relevant. Because let’s face it, when it comes to big data, whatever you’re going to want, you’ll be able to get, if not today then tomorrow. You have all the answers. The only thing missing is the question. What is your question?

Mika Toikka VTT

Mika Toikka, Vice President, Sales and Business Development
Twitter: @mjstoikka

Asiakkuus ja palvelut nostettava digiratkaisujen kehittämisen kärkeen

Valmistavassa teollisuudessa on herännyt laaja kiinnostus digitalisaation kehittämiseen. Yritykset ovat kiinnostuneita keräämään dataa olemassa olevasta laitekannastaan sekä sitä hyödyntäen kehittämään uusia tuotteita ja palveluita. Hyvät ideat halutaan viedä nopeasti maaliin, kun näköpiirissä on kasvua ja kansainvälistymistä. Ongelmana on, että teknisiä ratkaisuja uudistetaan kiihkeästi, mutta palveluita ei kehitetä siinä rinnalla. Yritykselle jää epäselväksi, miten tuottaa asiakkaalle lisäarvoa tai mistä asiakas on valmis maksamaan.

Digiteollisuus

Teollisuudessa digitalisaation hyödyntämisessä on kyse koneiden tai laitteiden liittämisestä internetverkkoon ja niistä saatavan tiedon analysoimisesta ja yhdistämisestä liiketoiminnassa hyödynnettäväksi. Asiakkaalle varsinainen hyöty muodostuu vasta erilaisista lisäarvopalveluista. Tähän teknologialähtöinen digitalisaatiokehittäminen harvoin tarjoaa sellaisenaan vastauksia. Palveluliiketoimintanäkökulma ohjaa tarkastelemaan digitalisaation kehittämistä kokonaisvaltaisesti yhdistäen palveluntarjoajan ja asiakkaan näkökulmat teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Kehittämällä digitalisaatioratkaisuja palveluliiketoimintanäkökulmasta varmistetaan, että kehitettävät ratkaisut tuovat asiakkaalle lisäarvoa, josta ne ovat valmiita maksamaan. Samalla huomioidaan, että kehitettävät palvelut tukevat palvelua tarjoavan yrityksen liiketoimintaa ja strategisia tavoitteita ja palvelut ovat toteutettavissa kannattavasti niin liiketoiminnan kuin palveluprosessienkin osalta.

Digitalisaatioratkaisuja kehitettäessä on pohdittava ensin liiketoiminnallisia tavoitteita sekä sitä, miten kehitettävät ratkaisut istuvat yrityksen liiketoimintastrategiaan. Tämän jälkeen voidaan aloittaa liiketoimintamallin määritteleminen kohderyhmälle, unohtamatta arvolupausta ja ansaintalogiikka. Palveluprosessien suunnittelussa ja kuvaamisessa määritellään myös palveluille tarvittavat teknologiset ratkaisut sekä tietoprosessit. Kehitystyön aikana tehdään nopeita kokeiluita asiakasrajapinnassa, näin saadaan realistinen kuva kehitettävän palvelun liiketoimintamallin, ansaintalogiikan ja teknologisten ratkaisujen toimivuudesta.

Nähdään Alihankinta-messuilla Tampereella 26.–28.9.2017

Teknologian tutkimuskeskus VTT on toiminut asiatuntijana ja palvelutarjoajana lukuisissa kehitysprojekteissa suomalaisyritysten digitalisaation kehittämiseksi. Elisa on yhdessä IoT-ekosysteeminsä kanssa toteuttanut tuotantoratkaisuja vastaaville yrityksille. Nyt nämä kaksi merkittävää toimijaa ovat aloittaneet yhteistyön, joka auttaa suomalaista teollisuutta hyödyntämään digitalisaatiota entistä paremmin. Tule keskustelemaan digitalisaation tuomista mahdollisuuksista asiantuntijoidemme kanssa Alihankinta-messuilla 26.–28.9.2017, VTT:n osastolla E210 ja Elisan osastolla C422.

Jyrki Poikkimäki                                                     Jukka Nurmi

Manager, Industrial SME sales                             Johtaja, IoT

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy                   Elisa Oyj

Twitter: @JPoikkimaki                                          Twitter: @jukkanurmi

Customers and services should be the focus when developing digi-solutions

Manufacturing industry has become widely interested in developing digitalisation. Companies are interested in gathering data from existing devices and using it to develop new products and services. They want to get new ideas to the finish line quickly, while growth and internationalisation are on offer. But while technical solutions are being developed at a frantic pace, services are lagging behind. Companies remain unsure of how to create added value for the customer and what the customer is willing to pay for.

Digiteollisuus

In industry, digitalisation is being exploited by connecting machines or devices to the internet and analysing, and combining the data obtained from them for business purposes. However, the customer only actually benefits from various value-added services. Technology-driven development of digitalisation can seldom respond directly to the customer’s needs. On the other hand, the service business perspective shifts the focus to the holistic development of digitalisation, by combining the service provider’s and customer’s perspectives with technological potential.

Developing digitalization solutions from this perspective ensures that added value is generated which the customer is willing to pay for. It is also ensured that the business, strategic objectives and services of the company supporting the services being developed can be implemented profitably in terms of its service processes and business.

When developing digitalisation solutions, consideration must first be given to business objectives and how the solutions fit with the company’s strategy. Specification of a business model aimed at target groups can begin after this, not forgetting the value promise and earnings logic. The technological solutions and information processes required for the services are also defined when designing and outlining the service processes. Quick experiments are conducted at the customer interface during development work; this provides a realistic picture of the viability of the business model, earnings logic and technological solutions under development.

See you at the Subcontracting Trade Fair in Tampere from 26 to 28 September 2017

VTT Technical Research Centre of Finland has served as an expert and service provider in numerous projects to develop the digitalisation of Finnish companies. Elisa has created production solutions for similar companies, together with players from its IoT ecosystem. These two major players have now begun collaborating to help Finnish industry utilise digitalisation more effectively. Come and discuss the opportunities being created by digitalization with our experts at the Subcontracting Trade Fair on 26 to 28 September 2017, at VTT’s stand (E210) and Elisa’s stand (C422).

Jyrki Poikkimäki                                                           Jukka Nurmi

Manager, SME Sales                                                   Director, IoT

VTT Technical Research Centre of Finland Ltd           Elisa Corporation 

Twitter: @JPoikkimaki                                                  Twitter: @jukkanurmi

Älyvaatetus tulee – oletko valmis?

Älyvaatetukselle on ennustettu vähintäänkin kymmenen viimeisintä vuotta huomattavia kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Viimeaikaisen sensori-, tietoliikenne- ja muun teknologian merkittävän kehittymisen myötä aika alkaa olla kypsä todella merkittävien kansainvälisten läpimurtojen tekemiseksi.  

Vedä älyvaate päällesi ja koe älyvaatteen menestystarinoita.

Antti Asentaja – turvallisesti tarkkaa työtä vaativissa olosuhteissa

Hyötytuulen Tahkoluodon tuulivoimapuiston Antti Asentaja siirtyy veneellä asennuskohteeseen syysmyrskyssä. Työnjohto monitoroi Antin matkaa asennuspaikalle ja kuittaa, että hän on päässyt turvallisesti perille. Antti kiipeää räntäsateessa torniin, mutta koleat olosuhteet eivät tunnu niin vaikeilta, koska hänellä on älykengissään lämmityselementit, jotka pitävät hänen jalkansa lämpiminä. Antin työtakkiin asennettu kiihtyvyysanturi kuitenkin tunnistaa, että torniin kiipeäminen lisää lämmöntuottoa ja hänen älypuhelimeensa asennettu lämpöaistimuksen älysovellus lopettaa kenkien lämmittämisen ennen kuin Antille tulee liian kuuma – lisäksi älysovellus antaa takin selkäpuolelle liitetylle toiminnalliselle tuuletusaukolle automaattisen avaussignaalin. Antti ryhtyy asentamaan tuuliturbiinin nasellissa isoja pultteja. Työnjohto seuraa Antin sykettä ja hengitystiheyttä havaiten tunnin asennuksen jälkeen huolestuttavaa kuormittuneisuutta – ja lähettää Antille kehotuksen pitää pienen tauon. Antti pitää taukoa, mutta samalla hän huomaa, että ahtaassa nasellissa on kytevä kaapeli. Tilaan asennettu anturi on jo antanut automaattisen hälytyksen lähimmälle viranomaisten pelastusyksikölle, ja Antti kuittaa älytakistaan, että hän on itse toimintakunnossa ja pystyy rajaamaan uhkaavan palotilanteen. Antti ja ajoissa paikalle ehtivä pelastusyksikkö saavat yhdessä sammutettua kytevän kaapelin, ja asennustyöt voivat jatkua normaalisti.

Antti Asentaja

Ville Vaeltaja – mukavasti nauttien luonnosta

Aktiivisena ulkoilijana Ville Vaeltaja hankkii älytakin vaellusretkelleen. Takissa oleva anturointi seuraa reaaliajassa sään kehitystä, ja Ville voi seurata älypuhelimellaan ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden kehitystä. Koska lämpötila näyttää olevan laskemassa sääennustetta nopeammin, Ville päättää valita hieman lyhyemmän reitin. Ville on antanut kotiin jääneelle vaimolleen Maijalle pääsyn monitorointidataan – ja hän saakin Maijalta viestin, että kelin viilenemisen takia, tuntuu fiksulta lyhentää vaellusta. Ville lähtee reippaasti liikkeelle. 15 minuutin matkanteon jälkeen älytakin kiihtyvyys- ja sykeanturit tunnistavat, että Villen aktiivisuustaso on selvästi koholla. Älypuhelimeen asennettu sovellus arvio, että tällä aktiivisuustasolla hänen painoisensa henkilön lämmöntuotto on noussut niin paljon, että (tällä vaatetuksella ja tässä säässä) hänen tulisi hiki 4 minuutin kuluttua. Hikoilun vähentämiseksi sovellus lähettää funktionaaliselle älytakille yksilöllisen säätösignaalin siitä, että takin sivuilla olevia tuuletusaukkoja tulee avata 13 mm. Älytakki avaa tuuletusaukot. Ville jatkaa matkaansa, kunnes tulee taukopaikalle, jossa hän tekee nuotion, istuu alas ja ryhtyy valmistamaan välipalaa. Älytakin sensorit tunnistavat laskeneen aktiivisuustason, lämpötilat hänen selkä- ja rintapuolellaan. Takin säätösovellus arvioi, että näissä olosuhteissa Villen hiki laskee ja vilu tulisi 7 min kuluttua. Tämän välttämiseksi sovellus antaa säätösignaalin älytakille tuuletusaukkojen sulkemiseksi, ja Ville nauttii välipalan pienessä tihkusateessa. Kotiin päästyään Ville katsoo tabletiltaan vaeltamansa reitin ja päättää jakaa sen sosiaalisessa mediassa myös retkeilykavereilleen.

Ville Vaeltaja

Risto Reipas – puuhaten ulkona ja sisällä

Maija-äiti lähtee viisivuotiaan Risto-pojan kanssa aamupalan jälkeen leikkipuistoon. Vaikka ulkona on reilut 10 astetta pakkasta ja pureva viima, niin tämä ei haittaa Ristoa lainkaan, sillä hänellä on päällään uusia älyhaalari. Älyhaalari nimittäin tunnistaa kylmät olosuhteet ja lämmittää Riston selkää yksilöllisesti juuri hänelle näissä olosuhteissa sopivalla 3,2 W lämmitysteholla. Kun Risto on leikkinyt peuhaamalla lumessa 5 minuuttia, niin älyhaalari tunnistaa, että lämmitysteho on tarpeeton ja lopettaa sen. Reilun tunnin ulkoilun jälkeen äidille tulee hieman kylmä, ja hän lähtee käymään kaupassa pojan kanssa. Äidin tulee kaupassa hieman kuuma. Riston on mukava olla myös sisällä kaupassa, sillä hänen haalareissaan on lämpimät olosuhteet tunnistavat tuuletuselementit, joiden avautumisen äiti huomaa älypuhelimessa olevan sovellusohjelman lähettämästä viestistä.

Risto Reipas

Paula Postinkantaja – rivakasti ympäri vuoden säässä kuin säässä

Paula on jakamassa vuorollaan aamupostia marraskuisessa lähiössä. Äly-t-paidassa on aktiivisuustasoa sekä lämpötilaa ja suhteellista kosteutta monitoroivaa langatonta teknologiaa. Ulkona on poikkeuksellisesti pakkasta 10 astetta, joten älykengät lämmittävät varpaita ja älyhansikkaat lämmittävät sormia. Porraskäytävässä sisälämpötila on +15 astetta. Paula kiipeää ripeästi portaikon ylimpään, kolmanteen kerrokseen. T-paidan anturit tunnistavat, että kehon lämpötila on nousussa. Ennen kuin Paulan tulee hiki, lämmitys elementit menevät pois päältä, ja älytakin helmassa ja kainaloissa olevat tuuletuselementit avautuvat. Ulkona lämpötila on niin alhainen, että Paulan älypuhelimeen asennettu laskentasovellus ohjaa tuuletuselementit kiinni – eikä hänen tule kylmä siirtyessään naapuritaloyhtiöön tuulisessa pakkaskelissä. Vaikka Paulan takissa on aktiivinen valoelementti, hän on liukastua puutteellisesti hiekoitetulla pihalla. Älykengän kiihtyvyysanturi tunnistaa tämän ja lähettää vaaratilanteesta aika- ja paikkaleimatun sähköisen viestin Paulan vuoropäällikölle. Vuoropäällikkö tiedustelee tekstiviestillä, että onko kaikki OK. Paula kuittaa, että voi hoitaa vuoronsa loppuun – tämä oli tällä kertaa vain ”läheltä piti” -tilanne.

Paula Postinkantaja

Paavo Palomies – turvallinen sankari

Paavon yksikkö saa hälytyksen uhkaavaan kerrostalon palo-onnettomuuteen. Paavo pukee savusukeltajan älyvaatetuksen päälleen ja saapuu ensimmäisen yksikön mukana palopaikalle. Kiireisimpänä tehtävänä on pelastaa kolmannen kerroksen huoneistosta liikuntarajoitteinen asukas. Palopäällikkö ohjeistaa Paavon savusukelluksen, seuraa Paavon etenemistä paikannussovelluksen avulla ja antaa tälle reittiohjeita omalta tabletiltaan saatavien palavan talon pohjapiirustusten mukaan. Uhkaava toisen kerroksen huoneistopalo tuottaa savua porraskäytävään. Palopäällikkö näkee Paavon vaatetukseen liitettyjen antureiden mittaamat savukaasuindeksit tabletillaan, ja samat tiedot näkyvät Paavon kypärään asennetun lisätyn todellisuuden näytöstä. Paavo saa ohjeet edetä ripeästi huoneistoon, ja tässä auttaa myös infrapunanäyttö. Hän pääsee huoneistoon, ja siirtyy pelastettavan asukkaan kanssa huoneiston parvekkeelle, josta heidät pelastetaan tikasauton nostokoriin. Paloasemalla käydään vielä läpi tallennetun pelastustapahtuman aikana antureiden keräämä mittausaineisto. Tästä aineistosta huomataan, että Paavon syke oli enimmillään 188 ja happisaturaatio laski alimmillaan lukemaan 78 %. Näitä tietoja hyödynnetään myös Pelastusopiston seuraavan kevään kurssin materiaalissa keskusteltaessa ja kehitettäessä pelastustoimen yleisiä toimintakäytäntöjä.

Paavo Palomies

Mitä yhteistä näillä edellä kuvatuilla mahdollisilla menestystarinoilla on? Ainakin niissä on kuvattu älyvaatetuksen tarjoamia hyötyjä loppukäyttäjille – ja sehän on koko jutun pihvi: älyvaatetuksesta tulee merkittävää liiketoimintaa silloin ja vain silloin, kun teknologia saadaan palvelemaan ihmistä.

Älyvaatetus tulee – oletko valmis?

#SmartClothing2 Pekka Tuomaala VTT

Pekka Tuomaala, johtava tutkija
040 720 1724 , pekka.tuomaala (a) vtt.fi

Twitter: @pekka_tuomaala