Mooren laki – onko se tuottavuuden lähde?

Tärkeintä on puutarhanhoito, eikä sekään ole kovin tärkeää, sanoo vanha sananlasku. Tärkeää on myös tuottavuus. Kasvu ei ole välttämättä liiketoiminnan itseisarvo, mutta tuottavuus on. Tuottavuus tarkoittaa, että vähemmällä saadaan aikaan enemmän. Tuottavuus on keskeinen kilpailutekijä markkinataloudessa. Tuottavuuden tavoittelu synnyttää ideat, arvolupaukset, kysynnän, kasvun ja kannattavuuden. Sen tavoittelu ja sen luoma kilpailu pakottaa investoimaan. Se luo työtä ja kilpailukykyä.

Digitaalisuus on ehkä keskeisin tuottavuuden tekijä ja mahdollistaja. Tyypillisinä sen tuottavuutta lisäävinä keinoina nostetaan muuntuvat tuotteet, uudet liiketoimintamallit ja prosessien optimointi. Keskeisinä mahdollistajina elektroniikan laitteet ja niihin perustuen hajautetut toiminnot, automaatio, laskentakapasiteetin saavutettavuus ja datan luomat liiketoimintamahdollisuudet.

Digitaalisuuden tuottavuuslisän mahdollistavat elektroniikan laitteet perustuvat viime kädessä Mooren lakiin. Laki on jatkumo jo 1960-luvulta ja todistettu toimivan. Toisaalta sen jatkumista on kyseenalaistettu niin kauan kuin kukaan jaksaa muistaa (itse n. 20 vuotta) ja aina se on vaan löytänyt jatkumon. Mooren laki tarkoittaa alun perin, että transistorien tiheys neliömillimetrillä tuplaantuu joka 18-24 kk. Komponentteja kutistamalla saadaan aikaan elektronisiin laitteisiin aina vaan parempaa suorituskykyä ja energiatehokkuutta kustannustehokkaasti eli vähemmällä enemmän. Tämä kehitys mahdollistaa digitaalisuuden tuottavuuden, vaikka puutarhanhoidon tehokkuutta ja mukavuutta lisäämään – tai mihin tahansa muullekin talouden sektorille.

Mooren laki vai kirjottamaton sopimus?

Mooren laki on itse asiassa eräänlainen kirjoittamaton ja yleisesti hyväksytty sopimus elektroniikkateollisuuden ja maailman talouden välillä. Sen seurauksena puolijohdeteollisuus tekee jatkuvaa T&K-investointia n. 17 % liikevaihdostaan. Jos se ei toimisi näin, kaikki edistys tapahtuisi paljon hitaammin ja maailman talouden kasvu vaarantuisi. Usko lain jatkumoon ja sen ennustettavuus luovat uskalluksen investointeihin ja tuottavat tarvittavat innovaatiot. Näköalattomuus Mooren lain jatkumolle on iso päänsärky koko maailman taloudelle.

Sanotaan, että Mooren lain on jo ainakin kerran pelastanut Suomessa kehitetty ALD-teknologia. Se mahdollisti hallitun valmistusteknologian ultra ohuiden high-k-eristemateriaalien käyttöönotolle puolijohdetuotannossa ja ratkaisi silloisen päänsäryn eli vuotovirtaongelman pakkaustiheyden kasvaessa. Intel oli edelläkävijä aloittaessaan ensimmäisenä ALD:ta hyödyntävän tuotannon vuonna 2007. Suomessa ALD-teknologian osaaminen on edelleen vahvaa ja tunnustettua.

Tulevaisuus kolmannessa ulottuvuudessa

Tänään transistorit on pakattu neliölle jo niin pieniksi, että kutistamista tehdään yhä kiihtyvämpään tahtiin 3-ulottuvuuteen. Esimerkiksi mittakaava suhteutettuna 4 miljardia pilvenpiirtäjää kolikolla mahdollistaa 256 Gb:n muistipiirin.

ALD:n keskeinen arvolupaus on ratkaista valmistustekniikka 3-ulottuvuuden komponenteille. Kehityksen suurin pullonkaula on kuitenkin hitaus, ja Mooren lakihan on aikasidonnainen. VTT:llä asiaa on pohdittu ja olemme kehittäneet lupaavan ratkaisun.

VTT:n PillarHall-testirakenteet nopeuttavat merkittävästi valmistusprosessien kehittämistä ja hallittavuutta 3-ulotteisiin rakenteisiin. Siitä hyötyvät ALD-teknologian kehittäjät ja koko elektroniikkateollisuuden arvoverkko.  PillarHall on innovaatio niille, jotka innovoivat uusia polkuja Mooren lain jatkumiselle. PillarHall on todellinen Mooren lain mahdollistaja.  Voiko olla varmempaa lupausta luoda tuottavuutta ja vaikuttavuutta?

PillarHall VTTLisätietoja: http://www.pillarhall.com/

Mikko Utriainen VTT

Mikko Utriainen
erityisasiantuntija, liiketoiminnan kehittäminen
Twitter: @MikkoUtriainen

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.