Kohti tulostaloutta ja Suomen teollisuuden uudistumista

Koko Suomi kärsii, jos teollisuutemme ei toimi tehokkaasti. Teollisuus on edelleen pääsiallinen kasvun ja hyvinvoinnin tuottaja ja Suomen talouden selkäranka. Tarvitsemme myös vahvaa vientiteollisuutta, sillä kaupankäynti pelkästään maan rajojen sisällä ei riitä pitämään kansantaloutta käynnissä.

Mistä kasvua tulevaisuudessa?

Valmistavalla teollisuudella on edelleen tärkeä rooli Suomessa, mutta sen suorituskyky edellyttää älykkäiden ratkaisujen hyödyntämistä. Tulevaisuudessa tuotto ei tule niinkään tuotteiden ja palveluiden myynnistä, vaan siitä, miten asiakkaat hyödyntävät niitä oman liiketoimintansa tukena. Tulevaisuuden tuotteet muistuttavat digitaalisia alustoja, jotka kokoavat asiakkaan saamiin hyötyihin ja tuloksiin liittyvää dataa. Taloudesta, jossa asiakkaiden saavuttamat tulokset ohjaavat toimintaa, käytetään nimitystä tulostalous (outcome economy).

Tulostaloudessa menestyminen edellyttää, että tuotteet ja niitä valmistavat laitteet ovat entistä älykkäämpiä. Älykkyyden lisäämisessä keskeistä on yhteistyö ja jakaminen.

Testausta ilman suuria investointeja

Tarvitaan uusia alustoja, jotka auttavat pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja uusia tulokkaita löytämään kasvumahdollisuuksia ja testaamaan ja pilotoimaan uusia tuotteita nopeasti ilman suuria etukäteisinvestointeja. Voisiko jaettu infrastruktuuri olla esimerkki jakamistalouden hyödyntämisestä teollisuudessa? Myös suurempien ja vakiintuneiden yritysten on etsittävä eri aloilla toimivia kumppaneita uusista verkostoituneista ekosysteemeistä, jotka hyödyntävät big dataa ja analytiikkaa uusien toimintatapoja testaamisessa ja arvon jakamisessa.

Uudenlaisissa verkostoissa voi olla toimijoina niin asiakkaita, kumppaneita, toimittajia, palveluntarjoajia, startup-yrityksiä kuin kilpailijoitakin. Kilpailijat yhdistävät kilpailun ja yhteistyön (co-opetition), kun ne pyrkivät tuottamaan asiakkaille enemmän arvoa. Haasteena on se, että kaikkien ekosysteemin toimijoiden täytyy kyetä tarjoamaan lisäarvoa, joka sopii yhteen muiden toiminnan kanssa.

Valmistavan teollisuuden helpdesk

Yksityishenkilöt, jotka haluavat jakaa tietoa tai oppia muilta, voivat liittyä erilaisiin verkostoihin tai some-palveluihin. Yritykset voivat vastaavasti liittyä oman alansa kumppaniverkostoihin.

VTT on luonut yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa osaamiskeskittymän nimeltä SMACC (Smart Machines and Manufacturing Competence Centre). Se on avoin osaamiskeskittymä, joka auttaa yrityksiä löytämään uusia yhteistyömalleja ja edistää innovointia ja kilpailukykyä.

Suomi voi nousta edelläkävijäksi

Tällainen yhteistyö ei tietenkään ole Suomessa mikään uusi asia. Nokian inspiroima ICT-klusteri on jo menestyksekkäästi hämärtänyt rajoja perinteisen teollisuuden ja digitaalisten startup-yritysten välillä. Molempien elinehto on, että ne jakavat tietoa ja osaamista keskenään. Meillä on monialaista huippuosaamista ja erittäin vientikelpoinen ICT-sektori. Kun yhtälöön lisätään Suomen laajat osaamisverkostot ja huippututkimus, meillä on erinomaiset edellytykset paitsi uudistaa oma taloutemme myös käynnistää maailmanlaajuinen muutos.

Nyt on aika toimia!

Tulostalous on vahvasti esillä Tampereella 29.–31. toukokuuta 2017 järjestettävässä Manufacturing Performance Days -tapahtumassa, johon myös VTT osallistuu. Tapahtuman keskeinen kysymys on, miten tulostalous voi vauhdittaa Suomen valmistavan teollisuuden muutosta ja etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan uudistamista. Jos olet yrittäjä, mieti, mistä asiakasarvo muodostuu. Miten tulostalous tulee vaikuttamaan yrityksesi toimintaan? Onko yrityksesi valmis muuttumaan?

Erja Turunen VTT

Erja Turunen
Liiketoiminta-alueen johtaja, älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät
@turunen_erja

Tervetuloa Manufacturing Performance Days 2017 -tapahtumaan tapaamaan meitä! Lue lisää ja rekisteröidy.

Manufacturing Performance Days 2017

VTT ja Tampereen teknillinen yliopisto järjestävät tiistaina 30.5.2017 klo 9–12 Creating the Future Success -seminaarin.

Erja Turunen esitelmöi keskiviikkona 31.5.2017 klo 10 aiheesta Customers of the future. Tervetuloa kuuntelemaan, kuinka asiakas vaikuttuu!

Seuraa Twitterissä: @mpdays

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.