Kesä alkaa ja suomalaiset suuntaavat mökeille – selviääkö ilman autoa?

Rantasila Karri

Suomalaiset tunnetusti rakastavat mökkeilyä, ja maassamme onkin reilut puoli miljoonaa kesämökkiä. Monet näistä sijaitsevat vesistöjen äärellä, kauempana kaupungeista paikoissa, joiden saavutettavuus julkisen liikenteen avulla on haastavaa.  Onneksi kansamme käytössä on myös mittavassa määrin henkilökohtaisia liikkumisvälineitä, joita henkilöautoiksikin kutsutaan. Näin ollen mökkielämyksen saavutettavuus ei tuota suuria ongelmia. Kuitenkin viime vuosina etenkin suurissa kaupungeissa ovat ajokortin suorittaneiden määrät pudonneet eikä auton omistaminenkaan ole välttämättä itseisarvo kaikille.

Samaan aikaan uudentyyppinen liikkumiskonsepti, “Liikkuminen palveluna” (Mobility as a Service – MaaS) on levinnyt Suomesta maailmalle. Ideana ”MaaS”-ajattelussa on tarjota kaikki liikkumispalvelut (ml. julkinen liikenne, auton vuokraus, kevyt liikenne jne.) käyttäjälle liikkumisoperaattorin kautta. Toisin sanoen liikkumisoperaattori pyrkii tarjoamaan saman palvelutason kuin henkilöauto ilman, että kuluttajan pitää auto omistaa itse. Lomakauden alla herääkin kysymys: pääsisikö mökille ilman omaa autoa?

Luonnollisestikaan kysymykseen ei ole yhtä ainoaa vastausta, sillä tämä riippuu mm. etäisyyksistä ja käyttäjän omista tarpeista. Asiaa on kuitenkin mahdollista lähestyä käyttäen esimerkkinä omaa juhannuksen mökkireissuani. Matkaa mökille oli 270 km, jonka taittamiseen kului edestakaisin kuusi ja puoli tuntia sekä 65 euron edestä polttoainetta. Autossa oli lisäkseni yksi matkustaja. Mikäli oman auton käytölle haluttaisiin laskennallinen hinta, olisi se ollut arviolta noin 19 euroa (sisältäen arvonaleneminen 10€ sekä vakuutus- ja huoltokulut 9€). Vaihtoehtona tälle 84 euron hintaiselle, tyypilliselle mökkimatkalle olisi ollut:

  • Julkinen liikenne: halvin vaihtoehto (sis. 4x bussilippu + 2x taksimatka) 97,2€ / 5 kilometriä kävelyä / 11,5 tuntia matka-aikaa (josta odotusaikaa olisi tullut 3,5 tuntia)
  • Vuokra-auto: halvin vaihtoehto (sis. vuokra+2x bussilippu+bensakulut) 238€ / 1 kilometri kävelyä / 9 tuntia matka-aikaa

Taloudellisesti ja helppouden kannalta katsottuna oma auto onkin siis tässä tapauksessa ehdoton vaihtoehto. Usein kuitenkin kokonaisuutta on hankala arvioida yhden esimerkin pohjalta. Auton omistaminen aiheuttaa kustannuksia joka päivä käytöstä riippumatta. Näin ollen kokonaisuuden kannalta ainakin taloudellisesti järkeviä vaihtoehtoja auton omistamiselle on. Esimerkin mökkimatkakin taittuisi suhteellisen edullisesti julkisella liikenteellä, jos aikaa ja kävelyhaluja löytyy!

Uusien liikennepalveluiden kehittämisessä onkin kiinnostavaa juuri loputtomat mahdollisuudet.  Yhden palvelun ei tarvitse sopia kaikille, vaan eri vaihtoehtoja voidaan kehittää käyttäjien lukuisiin tarpeisiin, jotka vaihtelevat elämäntilanteesta riippuen. Uusia palveluita (esim. kimppakyydit) syntyy koko ajan täyttämään näitä tarpeita ja VTT on tässä kehityksessä vahvasti mukana. Ehkä ensi kesänä meillä kaikilla on enemmän vaihtoehtoja mökkimatkalle!

Karri Rantasila

Asiakaspäällikkö

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.