Etelä-Afrikan tie digitaaliseen terveydenhuoltoon

Myllyoja Jouko

Olemme Daspoortin poliklinikalla Johannesburgin lähiössä. Meille kerrotaan, että joskus verkkoyhteydet saattavat olla viikon poikki esimerkiksi ukkosmyrskyistä johtuen. Klinikan toiminnan keskeisen voimavaran muodostavat opiskelijat – heidän työpanoksensa ja oppimisensa.

VTT käynnisti kahden vuoden mittaisen tutkimushankkeen ”Digital Health Future – Roadmapping South African Strategy” helmikuussa 2014. Kyseessä on ulkoministeriön rahoittama IKI-hanke ja sen tavoitteena on tukea Etelä-Afrikan terveydenhuoltojärjestelmän kehittämistä. Hankkeen pidempijaksoisen vaikuttavuuden on tarkoitus toteutua erityisesti paikallisen tutkimusyhteistyökumppanin, CSIR-Merakan osaamisen vahvistumisen myötä.

Vierailimme Etelä-Afrikassa Torsti Loikkasen ja Hannes Toivasen kanssa huhtikuussa. Matkalla tutustuimme Cape Peninsulan teknilliseen yliopistoonRLabs:iin sekä Daspoortin poliklinikkaan. Yliopistovierailu kohdistui innovaatiokeskukseen, jossa opiskelijoiden ideoita kehitetään samaan aikaan sekä henkilöstön tuella että yhdessä toisten opiskelijoiden kanssa. Huomionarvoista oli toiminnan monitieteisyys, aihioiden vahva käytännönläheisyys sekä yrittäjyystaitojen kehittymisen tukeminen. Rlabs avasi sosiaalisen innovaation ulottuvuuksia paikallisissa yhteisöissä − Esimerkiksi naisille suunnatun internet-kurssin merkittävin vaikutus saattaa muodostua mahdollisuudesta irtaantua arjesta sekä jakaa siihen liittyviä haasteita toisten naisten kanssa. Klinikkavierailulla nousi esiin erilaisia teknisiä käytännön ongelmia, kuten verkkoyhteyksien epäluotettavuutta. Alueella asuvien ihmisten jatkuvasti vaihtuvat matkapuhelinnumerot sekä hoitoon hakeutumiseen liittyvät asenteelliset seikat ovat esimerkkejä toisenlaisista haasteista.

Paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin haasteisiin vastaamisen rinnalla hankkeeseen sisältyy metodologista kehitystyötä, sillä ennakoinnin (Foresight) ja kaikissa huonoimmassa asemassa olevia väestöryhmiä koskevan innovaatiotutkimuksen (Pro-poor / Inclusive innovation) lähestymistapojen kohtaaminen edellyttää niiden keskinäisen rajapinnan muodostamista. Uutta ajattelua tarvitaan myös mietittäessä hankkeen osana muodostettavan Roadmapin sisältöjä – länsimaisessa ympäristössä relevanteiksi katsottavat muutoksen ajurit, pullonkaulat, teknologiat tai ratkaisut voivat kehittyvän maan kontekstissa olla osin hyvin erilaisia. Ero korostuu mitä lähemmäs paikallista toimintaympäristöä mennään, sillä klinikkatasolla tarpeet ovat hyvin välittömiä ja konkreettisia. Siellä megatrendeistä tai kymmenen vuoden aikajaksosta puhuminen saattaa tuntua melko ontolle.

Paikallinen todellisuus, jossa historia, poliittinen toimintaympäristö, toimintatavat, elämänarvot ja käytännön haasteet ovat toisenlaiset, kyseenalaistaa totutut lähestymistapamme, mutta luo samalla mahdollisuuden rikastaa menetelmiämme ja tapaamme ajatella.  Tämä mahdollisuus tulee myös käyttää hyväksi, jolloin on kuitenkin muistettava, että pohjimmiltaan kyse ei ole jonkin ainutlaatuisen osaamisen ”viennistä” ja sen kautta vastaanottajalle automaattisesti syntyvästä uudesta tieto-taidosta. Pikemmin kyse on siitä, että kykenemme olemaan avoimia erilaisille todellisuuksille ja lähestymistavoille, jakamaan omaa tieto-taitoamme sekä vastaanottamaan yhteistyökumppanin tieto-taitoa. Tämän molemminpuolisen oppimisprosessin tuloksena syntyy uutta ymmärrystä ja osaamista, jota voimme edelleen soveltaa – yhdessä ja erikseen.

Toimittaessa globaalissa toimintaympäristössä, luotaessa uusia yhteistyömahdollisuuksia sekä pyrittäessä vaikuttamaan yhteiskunnalliseen kehitykseen myös viestintä ja läpinäkyvyys ovat tutkimukselle tärkeitä sanoja.  Kokoamme työpajaesityksiä, tutkimustuloksia ja muuta hankkeen kuluessa syntyvää materiaalia projektin kotisivuille. Ne löytyvät osoitteesta: http://futureshealth.wordpress.com/

Jouko Myllyoja

Erikoistutkija

 

Helsingin Sanomat uutisoi 2.6.2014, että viime vuonna lähes puolet suomalaisen huipputekniikan viennistä oli terveysteknologiaa, mikä teki siitä huipputekniikan viennin kärkialan. Samassa jutussa todetaan myös, että terveysteknologian kasvuvauhti on jo kuuden vuoden ajan alan ollut 6% / vuosi. Ala edustaa yhtä nopeimmin kasvavista aloista myös maailmalla. 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.