Älykästä ja oikeudenmukaista liikennettä, kiitos?

Rantasila Karri_blogi

Mediassa on keskusteltu viime aikoina tiiviisti älyliikenteen kustannuksista ja kilometripohjaisesta verojärjestelmästä. Minua on ihmetyttänyt, miksi älyliikenteestä keskusteltaessa tuodaan ensisijaisesti esille kustannusnäkökulma. Keskusteluun olisi syytä ottaa mukaan myös älyliikenteen yhteiskunnalliset vaikutukset, jotka koskevat paitsi liikennettä myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Suomalaisilla toimijoilla on erinomaista osaamista eri älyliikenteen alueilla. Siten näillä on myös hyvät mahdollisuudet hyötyä kasvavista markkinoista sekä synnyttää Suomeen uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja vientiä. Tätä näkökulmaa toivoisin tuotavan enemmän esille mediassakin.

Joskus väitetään, että teknologia vain vähentäisi työpaikkoja. Ainakaan älyliikenteen kohdalla tämä ei pidä paikkaansa. VTT:n selvityksessä Suomen älyliikennesektorin kooksi arvioitiin noin 300 miljoonaa euroa ja ala työllisti noin 1700 henkilöä (2010). Kansainvälisten älyliikennelaitemarkkinoiden arvioidaan kasvavan vuosittain noin 20 %. Näin merkittävät markkinat tarjoavat mielestäni houkuttelevia mahdollisuuksia eri toimijoille ja ovat kansallisestikin merkittävät.

Älyliikenteen kehittäjänä Suomi on erikoisasemassa. Maamme on kooltaan ja teknologiselta osaamiseltaan ihanteellinen uusien palveluiden ja innovaatioiden kuten älyliikenteen kokeiluun. Myös yritysten, viranomaisten ja tutkimuslaitosten välinen tiivis yhteistyö mahdollistaa hyvän kasvualustan uusille älyliikenteen palveluille.

Älyliikenteen monitoimijaympäristössä pitää pystyä luomaan uusia toimintamalleja ja arvoverkostoja, joissa eri toimijoiden tavoitteet ja vahvuudet kohtaavat. Tästä esimerkkinä on käynnissä oleva Helsinki-Pietari älyliikennekäytävän kehityshanke, jossa VTT on mukana yhteistyössä yritysten ja viranomaisten kanssa. Uudenlaisen älyliikenteen ekosysteemin kehittäminen palveleekin samanaikaisesti sekä liikenne- että elinkeinopoliittisia päämääriä.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman Jorma Ollilan johtaman työryhmän Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä -loppuraportissa todetaan, että ennen lopullista päätöstä kilometripohjaiseen veroon siirtymisestä olisi tärkeää saada täysi varmuus tarvittavan tekniikan toimivuudesta, sen soveltumisesta verokäyttöön, kustannuksista ja yksityisyyden suojasta. Lisäksi raportissa todetaan, että asiassa tulisi edetä kokeiluiden kautta, mitä nyt ollaankin tekemässä. VTT on ollut aktiivisena toimijana mukana monissa laajoissa eurooppalaisissa liikenteen kenttäkokeissa. Toivon, että voimme hyödyntää tätä osaamista myös Ollilan työryhmän esittämissä kokeiluissa.

Suomessa on nyt viranomaisten, yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyöllä mahdollisuus tehdä jotain ainutlaatuista ja rakentaa älyliikenteen ekosysteemi. Sen avulla voidaan rakentaa toimivampia liikkujan palveluita sekä synnyttää uutta liiketoimintaa ja vientituotteita.

Suomen älyliikenteen toimijoilla on ainutlaatuinen tilaisuus esitellä osaamistaan ja palvelujaan 16.6. – 19.6.2014 Helsingin älykkään liikenteen Euroopan kongressissa

Myös VTT ja VTT:läiset ovat mukana sekä näyttelyssä että puheenvuoroissa. Löydät meidät osastolta A19.

Tavataan kesällä Messukeskuksessa!

Karri Rantasila, asiakaspäällikkö

3 thoughts on “Älykästä ja oikeudenmukaista liikennettä, kiitos?

 1. “Suomessa on nyt viranomaisten, yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyöllä mahdollisuus tehdä jotain ainutlaatuista ja rakentaa älyliikenteen ekosysteemi.”

  viranomaiset eduskunta ja maan hallitus ovat avainasemissa kyseistä ketjua rakennettaessa.
  Me olemmekin tehneet jotain aivan ainutlaatuista viime vuosikymmenen ajan.

  Olemme oikeuskanslerin raportin 15.4.2014 mukaan rakentaneet virheellisillä perustoilla fyysistä älyliikenteen infraa ja väylästöä.

  http://www.okv.fi/media/uploads/ratkaisut/ratkaisut_2014/okv_4_50_2011.pdf

  eli käytännössä rakennamme, oikeuskanslerin raportin mukaan , huippuhienoja järjestelmiä kestävän kehityksen vastaisille infra ratkaisuille.

  Toívottavasti parlamentaarinen liikenneverkon korjausvelan työryhmä saa oikaisua ,pyydettyään jatkoaikaa ´työlleen oikeuskanslerin huomautuksen jälkeen ja vihdoin ottaa huomioon kestävän kehityksen mukaisen tulevaisuuden suunnittelun EU liikennestrategian edellyttämällä tavalla

  http://www.hare.vn.fi/mAsiakirjojenSelailu.asp?h_iId=20069&a_iId=217247

 2. Kiitos kommentista. Kirjoituksessa pyrin tuomaan esiin älyliikenteen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet ja uudet palvelut. Toki myös liikenneinfrastruktuurin ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeää sekä elinkeinoelämälle että muille tienkäyttäjille. Tervetuloa tutustumaan älyliikenteen innovaatioihin Helsingissä järjestettävään ITS Europe konferenssiin missä myös julkinen sektori ja infran ylläpitäjät ovat mukana!

 3. Älyliikenteen kehittäminen on hyvin erilaista, mikäli joku tärkeä elementti on perusteiltaan virheellinen -epämääräisiin tietoihin perustuva- , kuten sen sijaan , että tieliikennettä tulisi siirtää 50% raide ja vesiliikenteelle, suunnittelu suoritetaankin viranomaisten “valvonnassa ja ohjauksessa ” (virheellisin perustoin tehty liikennepoliittinen selonteko ) niin että tieliikenne kasvaa yli 30% vuoteen 2050 mennessä ja vesiliikennettä ei huomioida lainkaan älyliikenteen kehittämisessä korvaamaan tieliikennettä.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.