Älykästä ja oikeudenmukaista liikennettä, kiitos?

Rantasila Karri_blogi

Mediassa on keskusteltu viime aikoina tiiviisti älyliikenteen kustannuksista ja kilometripohjaisesta verojärjestelmästä. Minua on ihmetyttänyt, miksi älyliikenteestä keskusteltaessa tuodaan ensisijaisesti esille kustannusnäkökulma. Keskusteluun olisi syytä ottaa mukaan myös älyliikenteen yhteiskunnalliset vaikutukset, jotka koskevat paitsi liikennettä myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Suomalaisilla toimijoilla on erinomaista osaamista eri älyliikenteen alueilla. Siten näillä on myös hyvät mahdollisuudet hyötyä kasvavista markkinoista sekä synnyttää Suomeen uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja vientiä. Tätä näkökulmaa toivoisin tuotavan enemmän esille mediassakin.

Joskus väitetään, että teknologia vain vähentäisi työpaikkoja. Ainakaan älyliikenteen kohdalla tämä ei pidä paikkaansa. VTT:n selvityksessä Suomen älyliikennesektorin kooksi arvioitiin noin 300 miljoonaa euroa ja ala työllisti noin 1700 henkilöä (2010). Kansainvälisten älyliikennelaitemarkkinoiden arvioidaan kasvavan vuosittain noin 20 %. Näin merkittävät markkinat tarjoavat mielestäni houkuttelevia mahdollisuuksia eri toimijoille ja ovat kansallisestikin merkittävät.

Älyliikenteen kehittäjänä Suomi on erikoisasemassa. Maamme on kooltaan ja teknologiselta osaamiseltaan ihanteellinen uusien palveluiden ja innovaatioiden kuten älyliikenteen kokeiluun. Myös yritysten, viranomaisten ja tutkimuslaitosten välinen tiivis yhteistyö mahdollistaa hyvän kasvualustan uusille älyliikenteen palveluille.

Älyliikenteen monitoimijaympäristössä pitää pystyä luomaan uusia toimintamalleja ja arvoverkostoja, joissa eri toimijoiden tavoitteet ja vahvuudet kohtaavat. Tästä esimerkkinä on käynnissä oleva Helsinki-Pietari älyliikennekäytävän kehityshanke, jossa VTT on mukana yhteistyössä yritysten ja viranomaisten kanssa. Uudenlaisen älyliikenteen ekosysteemin kehittäminen palveleekin samanaikaisesti sekä liikenne- että elinkeinopoliittisia päämääriä.

Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman Jorma Ollilan johtaman työryhmän Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä -loppuraportissa todetaan, että ennen lopullista päätöstä kilometripohjaiseen veroon siirtymisestä olisi tärkeää saada täysi varmuus tarvittavan tekniikan toimivuudesta, sen soveltumisesta verokäyttöön, kustannuksista ja yksityisyyden suojasta. Lisäksi raportissa todetaan, että asiassa tulisi edetä kokeiluiden kautta, mitä nyt ollaankin tekemässä. VTT on ollut aktiivisena toimijana mukana monissa laajoissa eurooppalaisissa liikenteen kenttäkokeissa. Toivon, että voimme hyödyntää tätä osaamista myös Ollilan työryhmän esittämissä kokeiluissa.

Suomessa on nyt viranomaisten, yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyöllä mahdollisuus tehdä jotain ainutlaatuista ja rakentaa älyliikenteen ekosysteemi. Sen avulla voidaan rakentaa toimivampia liikkujan palveluita sekä synnyttää uutta liiketoimintaa ja vientituotteita.

Suomen älyliikenteen toimijoilla on ainutlaatuinen tilaisuus esitellä osaamistaan ja palvelujaan 16.6. – 19.6.2014 Helsingin älykkään liikenteen Euroopan kongressissa

Myös VTT ja VTT:läiset ovat mukana sekä näyttelyssä että puheenvuoroissa. Löydät meidät osastolta A19.

Tavataan kesällä Messukeskuksessa!

Karri Rantasila, asiakaspäällikkö

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

3 thoughts on “Älykästä ja oikeudenmukaista liikennettä, kiitos?”

%d bloggers like this: