Luovasti kasvua ja menestystä

AR_MG_1632-1web

Nykyisin elämme keskellä kaikenlaisia talouksia. Puhumme biotaloudesta, mineraalitaloudesta, digitaalitaloudesta, aurinkotaloudesta ja jopa metaanitaloudesta, vain muutamia mainitakseni.  Vieraillessani Etelä-Koreassa viime vuoden lopulla törmäsin siellä käsitteeseen luova talous (creative economy).

Onhan tästä meilläkin jo kauan puhuttu yhtenä monista talouden muodoista. Luova talous ei, uskokaa tai älkää, ole ihan sitä miltä se voi äkkiseltään varsinkin teknologin korviin kuulostaa, vaan ihan vakavasti otettava talouden suunta. Luova talous määritellään wikipediassa seuraavasti:

”Luova talous on osaamisen ja luovien alojen koko kansantalouteen synnyttämää taloudellista arvoa. Luovan talouden arvo on mitattavissa esimerkiksi patenttien, muotoilusuojien ja tekijänoikeuksien avulla”.

Tämähän kuulostaa sellaiselta, jota me Suomessakin haemme tutkimuksesta ja teknologian kehittämisestä.

Mutta miksi Etelä-Korea haluaa panostaa luovaan talouteen? Mehän olemme tottuneet ajattelemaan Etelä-Koreaa maana, jossa kyetään haarukoimaan muualla tehtyä tutkimusta ja muokkaamaan sitä nopeasti liiketoiminnassa hyödynnettävään muotoon. Varsin hyviä taitoja, joita mekin haluaisimme omaksua, eikö?

Kysyessäni mitä he tällä luovalla taloudella oikein tarkoittavat, vastattiin minulle, että talouskasvua aikaansaadaan ajattelemalla ja tekemällä asioita toisin. Heidän tapauksessa kopioinnin aika on ohi ja he pyrkivät luomaan itse uutta, toimimaan tienraivaajina ja edelläkävijöinä. Tämähän tarkoittaa sitä, että siirrytään pois mukavuusalueelta, pohditaan asioita toiselta kantilta ja löydetään uudenlaiset ratkaisut haasteisiin.

Tämä ajattelutapa on nykytilanteessa välttämätön myös meille VTT:ssä ja Suomelle. Rakennemurroksen kurimuksessa on tilausta uudenlaisille ajattelu- ja toimintatavoille. Esimerkiksi biotalouden pitäisi olla meidän kansantaloudelle ”low-hanging fruit”, meillä on sillä alueella hurjasti osaamista, tietotaitoa ja kokemusta.

VTT on aktiivisesti mukana viemässä Suomen elinkeinoelämää edelläkävijän asemaan. Olemme olleet vahvasti vaikuttamassa kansallisen biotalousstrategian sisältöön mm. visioimalla Suomen biotalouden mahdollisuuksia. Visiomme ”People in Bioeconomy 2044” julkaistaan ennen kesää ja sen sivuilla tulet tapaamaan mm. Helmin ja Igorin, Anderssonit ja erittäin luovan Jonas ”Brad” Salmen.

Luovasti mukavuusalueen ulkopuolelle menemällä mahdollistamme sen, että Suomi on paras paikka investoinneille!

Anne-Christine Ritschkoff, tieteellinen johtaja 

andersonsv5

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

One thought on “Luovasti kasvua ja menestystä”

%d bloggers like this: