Synteettiset supersienet mullistavat biotekniikan mahdollisuudet

Sienet ovat superruokaa, mutta harva tietää että niistä on moneen muuhunkin.

Sienillä on aivan oleellinen merkitys tulevaisuudellemme; ei ainoastaan luonnossa kasviaineksen hajottajina ja täten hiilen kiertokulun avittajina, mutta yhä enemmän myös teollisuudessa polttoaineiden, kemikaalien ja biomuovien tuottajina.

Syötävien sienten lisäksi on olemassa monenlaisia ominaisuuksia omaavia hiiva- ja homesieniä. Näillä mikrobeilla on luontainen kyky käyttää hyväkseen puuta, olkea, erilaista kasvijätettä sekä näistä saatavia sokereita ja muuttaa ne aineenvaihdunnassaan ihmiselle hyödyllisiksi tuotteiksi kuten antibiooteiksi, alkoholiksi, vitamiineiksi tai pesuaine-entsyymeiksi. Sienet ovat – tai olisivat mitä suurimmassa määrin – luonteva ja tärkeä osa biotaloutta.

Miksi sitten Suomessa biotalouden yhteydessä puhutaan vain ”herkkutattien myynnistä italialaisille”? Ja miksi biotalouden suunnitelmissa harvoin puhutaan itse bioteknologiasta ja sen antamista mahdollisuuksista tässä uudessa, fossiilisia raaka-aineita korvaavassa ja biologiseen kasviraaka-aineeseen perustuvassa taloudessa?

Kuluttaja yleensä tietää, että perinteiset biotekniikan tuotteet viini ja olut on valmistettu hiivaa käyttämällä. Harva kuitenkaan tietää, että insuliini on tuotettu geeniteknisesti muokatulla hiivalla ja että farkut ”kivipestään” entsyymeillä, joita homeet tuottavat suurissa suljetuissa astioissa, satojen tuhansien litrojen bioreaktoreissa. Biotaloudesta kiinnostuneilla teknologian soveltajilla ja päättäjillä tulisi kuitenkin olla käsitys modernin bioteknologian luonteesta ja niistä lukuisista mahdollisuuksista mitä se antaa tuotekirjon monipuolistajana.

Teollinen bioteknologia tarkoittaa elävien organismien käyttämistä hyödyksi teollisessa tuotannossa. Ala kehittyy erittäin nopeasti ja pohjautuu tutkimuksen viimeisimpiin saavutuksiin. Hiivat ja homeet eivät todellakaan ole mitään ”perässähiihtäjiä” teknologian maailmassa. Hiivatutkimus sai Nobel-palkinnon vuonna 2001, ja leivinhiivan genomin julkaiseminen vuonna 1996 oli ensimmäinen ihmisenkaltaisen solurakenteen omaavan (eukaryoottisen) organismin koko perintöaineksen selvitystyö. Myös eri homeiden genomeja on nyt määritetty satoja ja näistä tutkijat etsivät parhaita ehdokkaita geeneiksi, jotka esimerkiksi tuottavat entsyymejä biopolttoaineiden valmistamiseksi oljesta tai puujätteestä.

Tutkimuksen uusimpia saavutuksia on leivinhiivalle tehty ensimmäinen kokonainen synteettinen kromosomi vuonna 2014. Tutkimuksen nopeutta kuvaa se, että hiivan koko perimä, kaikki 16 kromosomia, aiotaan korvata ihmisen suunnittelemalla synteettisellä DNA:lla jo vuoteen 2018 mennessä. Tällöin käsissämme on ensimmäinen synteettinen eukaryoottinen eliö: Saccharomyces cerevisiae 2.0.

Synteettinen biologia mullistaa biotekniikan mahdollisuudet jo lähitulevaisuudessa

Synteettisen biologian työkalujen avulla voimme suunnitella ja valmistaa biologisia rakenteita ja eläviä soluja, joita ei ole luonnossa. Tutkija päättää, minkälaisia ominaisuuksia hän haluaa esimerkiksi tuotanto-organismilla olevan, suunnittelee tietokoneella niitä vastaavan uuden geneettisen koodin ja lähettää tämän yritykselle, joka syntetisoi koeputkessa vastaavat geenit, DNA:n. Lukuisia tällaisia synteettisiä DNA-pätkiä voidaan siirtää nopeasti ja tarkasti tuotantomikrobin perintöaineksen osaksi. Synteettiset geenit aktivoituvat ja periytyvät jälkeläisiin.

Tuhansista erilaisista synteettisistä soluista voidaan parissa viikossa seuloa esille parhaimmat haluttuun tarkoitukseen. Solua voidaan tarkastella matemaattisten mallien avulla, digitalisoida, ja synteettisen DNA:n ja organismien teossa käyttää apuna automaatiota ja robotiikkaa. Uusien entistä tehokkaampien ja uusia yhdisteitä tuottavien tuotanto-organismien rakentaminen nopeutuu suunnattomasti. Yritykset ja tutkimusryhmät, joilla on käytössään synteettisen biologian menetelmät, ovat etulyöntiasemassa uusien innovaatioden kehittämisessä ja patentoinnissa.

Monet maat, mukaan lukien EU, katsovat teollisen biotekniikan olevan erityisesti synteettisen biologian vauhdittamana yksi tärkeimmistä tulevaisuuden tekniikoista. Se mahdollistaa kestävän kehityksen mukaisien ratkaisujen kehittämisen laajasti useille eri teollisuuden aloille kuten energia-, kemian-, lääke- ja metsäteollisuudelle.

Mikrobit voidaan saada tuottamaan samoja tuotteita kasvijätteestä kuin nykyisin valmistetaan öljystä ja monia petrokemian tuotteita voidaan korvata mikrobien luonnostaan tuottamilla. Synteettinen biologia mahdollistaa mikrobien kehittämisen nopeasti supertehokkaiksi ja teolliseen tuotantoon sopiviksi. Biologisia ominaisuuksia voidaan siirtää hallitusti lajista toiseen ja suunnitella jopa aivan uudenlaisia toiminallisuuksia, joita elävät solut voidaan ohjelmoida ilmentämään.

Täysin uudenlaiset bisnesideat tulossa

Synteettinen biologia kiinnostaa matemaatikoita, kemisteja ja fyysikoita ja innostaa opiskelijoita ja nuoria yrittäjiä. Biologian toiminnallisuutta ja spesifisyyttä on käytetty vielä hämmästyttävän vähän hyväksi teollisessa tuotannossa.

Nyt bioteknologia mullistuu, ja jo muutamien vuosien kuluessa tullaan näkemään aivan uusia mielikuvituksellisiakin bisnesideoita.  Tärkein ja ensimmäinen sovelluskohde on kuitenkin bioekonomian ratkaisuissa: kemikaalien, polttoaineiden ja materiaalien valmistuksessa uusiutuvista raaka-aineista.

Sienet laajentamaan suomalaista teollisuuspohjaa!

Suomi on ollut edelläkävijä biotekniikan ja sen tärkeimpien tuotanto-organismien – hiivojen ja homeiden – teollisessa hyödyntämisessä ja modernien bioteknologisten menetelmien kehityksessä. Suomalaiset tutkijat voivat saada hiivan tuottamaan tehokkaasti polttoaineeksi soveltuvaa butanolia, homeen erittämään ihmisen vasta-aineita sekä hiivan valmistamaan maitohappoa, joka polymerisoidaan biomuoviksi. Monipuolinen tutkimus- ja kehitystyö on mahdollistunut pitkälti ulkomaisten yritysten kiinnostuksen vuoksi.

Bioteknologia ja synteettisen biologian menetelmin kehitetyt sienet voisivat luoda uusia mahdollisuuksia myös Suomessa korkea-arvoisten tuotteiden teolliseen tuotantoon ja laajentaa suomalaista teollisuuspohjaa.

Tekesin rahoittama ja VTT:n koordinoima synteettisen biologian projekti Living Factories pyrkii madaltamaan suomalaisen teollisuuden kynnystä ottaa käyttöön bioteknologisia tuotantoprosesseja.  Projekti on jo osoittanut, että synteettisen biologian menetelmillä (mm. genomin editointimenetelmä CRISPR) voidaan nopeuttaa tuotantokantojen rakentamista merkittävästi ja alentaa kustannuksia.

Bioteknologia on tällä hetkellä yksi nopeiten kehittyvistä teknologioista, ja on useimpien maiden teknologiastrategioiden kärjessä. Modernissa bioteknologiassa yhdistyvät myös Suomelle tärkeät menestystekijät: huippuosaaminen ja uusiutuvien biopohjaisten raaka-aineiden käyttö.

Merja Penttilä

Tutkimusprofessori

Time for Finland’s mining industry to come of age

Nina_kuva

As a researcher, I have been following the mining industry through its tumultuous last few years, during which Finland and the rest of the world have been experiencing a mining boom. Suspicions about and general opposition to mining seem to have grown as environmental risks have been realised, particularly in the case of Talvivaara.  Could such opposition have been avoided? Could steps have been taken to anticipate and prepare for environmental concerns? Why is the mining industry now facing opposition in Finland, just as the forest industry did over 20 years ago?

The mining boom has also led to a boom in studies investigating the acceptability of mining in Finland. Tekes’ Green Mining SAM project on acceptability pondered issues such as how the forest industry responded to concerns expressed by stakeholder groups in the 80s and 90s, and whether the mining industry could learn from such experiences.

The forest industry took the environmental problems highlighted by locally active environmental agencies seriously and recognised tough licensing terms and conditions for what they were – processes that actually supported future business activities. Secondly, the industry treated the concerns of stakeholders seriously and redirected its communications accordingly. Thirdly, at the sector’s joint research centre (KCL), the forest industry developed technology for solving environmental problems and built a joint environmental reporting system. Fourthly, an environmentally friendly corporate culture was created, based on which environmental awareness permeated all staff and processes in the sector as a vital factor in the success and continuity of business activities.

The mining industry has woken up to the need to achieve similar things. The Responsible Mining network started up by Sitra is swiftly engaging stakeholders in dialogue. The industry has just published a social responsibility report, in relation to which a responsible mining industry toolkit can be found on the kaivosvastuu.fi website. A social responsibility management system is being created based on a model drawn up by the Canadians (Towards Sustainable Mining TSM). But why now in particular? Why wait until people are angry and trust has evaporated? Perhaps because there was no need before now. Before the mining boom and the Talvivaara tragedy, the Finnish mining industry went almost unnoticed. There was no need to engage with the public because nothing new seemed to be afoot and stakeholder concerns had not been awoken.

Environmental organisations are now asking questions such as why dig up gold when the world’s banks are crammed with the stuff? How would the industry answer this? Such questioning of the need for mines is one example of the questions simmering beneath the surface of society, which a sustainable sector should prepare for and answer in its strategic plans. This would require foresight and processes that engage with various stakeholders, while involving the expression of a spread of opinions and ideas. In an ideal world, industries would seek to act together before conflicts led to a loss of trust and the rousing of public anger. Of course, this applies also to other sectors and business in general, not just mining.

 

Nina Wessberg

Senior Scientist

Kaivosteollisuuden kasvun aika Suomessa

Nina_kuva

Olen seurannut suomalaisen kaivosteollisuuden myllerryksiä tutkijana muutaman vuoden ajan. Maailmassa ja Suomessa on viime vuosina eletty kaivosbuumin aikaa. Kun ympäristöriskit toteutuivat, erityisesti Talvivaaran kaivoksessa, epäluulo kaivostoimintaa kohtaan kasvoi ja kaivostoiminnan yleinen vastustus näyttää lisääntyneen. Olisiko tämä vastustus voitu välttää? Olisiko voitu ennakoida ja varautua ihmisten ympäristöhuoleen? Miksi kaivosteollisuus kohtaa nyt vastustusta Suomessa samalla tavalla kuin suomalainen metsäteollisuus yli 20 vuotta sitten?

Kaivosbuumi aiheutti Suomeen myös kaivosteollisuuden hyväksyttävyystutkimuksen buumin. Hyväksyttävyyteen liittyvässä Tekesin Green Mining SAM-hankkeessa pohdittiin muun muassa sitä, kuinka metsäteollisuudessa vastattiin yhteiskunnan sidosryhmiltä tulleisiin huolen ilmauksiin 80- ja 90-luvuilla ja voisiko kaivosteollisuus oppia näistä kokemuksista.

Metsäteollisuus otti tosissaan erityisesti paikallisten aktiivisten ympäristöviranomaisten metsäteollisuuteen liittyvät ja nostamat ympäristöongelmat, ja tiukat ympäristöviranomaisen asettamat lupaehdot toiminnalle tunnustettiin liiketoiminnan jatkuvuutta tukevaksi toiminnaksi. Toiseksi sidosryhmien huolet otettiin vakavasti ja kehitettiin viestintää heidän suuntaansa. Kolmanneksi metsäteollisuus kehitti teollisuuden alan yhteisessä tutkimuslaitoksessa (KCL) tekniikkaa ympäristöongelmien ratkaisemiseen sekä rakensi yhteisen ympäristöraportointijärjestelmän. Neljänneksi tähdennettiin ympäristömyötäistä yrityskulttuuria, jonka mukaan ympäristöasioista huolehtiminen on koko henkilöstön ja läpi koko teollisen prosessin menevä asia ja liiketoiminnan jatkuvuudelle ja menestymiselle elinehto.

Kaivosteollisuudessa on herätty tekemään samansuuntaisia toimia kuin metsäteollisuudessa 90-luvulla. Sitran käynnistämä Vastuullisen kaivostoiminnan verkosto on hyvässä vauhdissa kooten sidosryhmiä keskusteluihin. Toimialan yhteinen yhteiskuntavastuuraportti ilmestyi juuri ja samassa yhteydessä kaivosvastuu.fi-sivustolta on löydettävissä vastuullisen kaivosteollisuuden työkalupakki. Yhteiskuntavastuun johtamisjärjestelmää ollaan kehittämässä kanadalaisten piirtämällä mallilla (Towards Sustainable Mining TSM). Mutta miksi vasta nyt? Miksi vasta, kun ihmiset on jo suututettu ja luottamus menetetty? Ehkä siksi, että ennen ei ollut tarvetta. Ennen kaivosbuumia ja Talvivaaran murhenäytelmää kukaan ei edes huomannut, että Suomessa on kaivosteollisuutta. Ei ollut tarvetta kehittyä yhteiskunnan mukana, koska ei kasvettu eikä luotu uutta, eikä siten herätetty sidosryhmien huolta.

Ympäristöjärjestöissä kysytään näinä päivinä esimerkiksi miksi kaivaa kultaa, kun sitä on maailman pankit pullollaan varastoituna? Miten kaivosteollisuus vastaa tähän? Kullan kaivuun tarpeellisuuden kyseenalaistaminen on yksi esimerkki niistä yhteiskunnassa muhivista kysymyksistä, joihin kestävän teollisuuden kannattaisi strategisissa suunnitelmissaan varautua ja vastata. Tähän tarvitaan ennakointia ja erilaisia sidosryhmiä mukaan ottavia prosesseja, joissa moniääniset mielipiteet ja ajatukset nousevat esiin. Unelmien maailmassa voitaisiinkin ehkä toimia niin, että ei tarvitsisi ensin menettää luottamusta ja suututtaa ihmisiä, vaan pystyttäisiin toimimaan yhdessä jo ennen konflikteja. Tämä tietysti pätee myös muihin teollisuuden aloihin ja ylipäänsä yritystoimintoihin, ei vain kaivosteollisuuteen.

Erikoistutkija

Nina Wessberg

 

Lue myös: Sidosryhmä- ja ympäristöasiat kaivosteollisuuden menestystekijöiksi

Smart City is on its way – towards interoperable systems or vendor lock-in?

Digitalisation is rapidly taking over every part of the urban environment: roads, vehicles, energy networks, security systems, and water and waste systems. Information can be gathered from places of all kinds, and used in all kinds of ways to provide better services. This evolution is developing into a megatrend known as the Smart City: an urban environment in which full use is made of ICT technologies and where services are flexible and run in real-time.

In his VTT blog, Matti Kokkala described Smart City as a development trend from large, centralised units towards distributed and networked solutions. In its essence Smart City will enable more modular, decentralized operating models and empower citizens and businesses to create valuable services in the urban environment. Although Smart City still lacks a precise definition, it is generating a huge amount of buzz both internationally and nationally. Leading cities and technology companies are currently investing heavily in new Smart City solutions. The Smart City market is expected to grow significantly in the next few years and will thus also present a major possibility for Finnish companies.

Smart City is also an important theme domestically in Finland. It offers cities the opportunity to create new valuable services, improve productivity, streamline processes and save costs. It also introduces new ways to engage citizens and businesses, and tools for more sustainable and environmentally aware city planning.

Fragmented Smart City solutions a key challenge

Despite the huge potential, in practice Smart City solutions tend to be fragmented, where cities but also the different Smart City sectors such as mobility, built environment and energy work in isolation. This has created a situation in which innovations do not diffuse between cities and sectors, economies of scale are not reached and markets do not grow to their full potential. Traditionally IT procurements by cities in Finland and by the public sector in general, have been problematic. In many cases procurements lead to a vendor lock-in situation where large closed and vertically integrated solutions are procured that are not interoperable with the systems of other cities. Even though the needs are to a large degree the same, dedicated solutions are built for each city. This poses challenges also for the suppliers, which have to spend a great deal of resources to unnecessary tailoring and integration, instead of benefiting from economies of scale. On the other hand, also SMEs have suffered from large procurements, which typically favour large companies.

Although the Smart City evolution is still in its early stages, there is a danger that such fragmentation continues and that dedicated vertically integrated solutions are built for each city and sector. At the other end, a scenario can be also envisioned where a single player (whether public or private) takes a gatekeeper role and creates one huge silo to which all of the data is integrated.

Interoperability and modularity in a key role

Interoperability and modularity should be at centre of Smart City development. It is worth remembering that for example the global success of the Internet and mobile networks was based largely on interoperability and a modular, scalable architecture both on a technical and business level. Valuable lessons can be learned from these historical examples and leveraged also in Smart City development.

Many positive development trends are emerging in Finland. For example open source code is increasingly used in procurements. Also, the use of open data and open APIs is becoming more common and seems to be a very promising trend. In parallel to these, additional ways to achieve interoperability and a multi-buyer and multi-vendor market could be introduced. A key tool in this respect could be the testing and certification of the interoperability of the systems. Recently for example in Finland, the National Archive of Health Information Services (Kanta) has introduced a testing and certification service, which suppliers can use to validate system interoperability and enable the transfer of prescriptions from health centres to pharmacies. System interoperability could also be enhanced by city procurement. When many cities are procuring  systems for similar purposes, they could agree on common principles and interfaces that would be used, but still procure the systems independently, and thus enable the emergence of multi-vendor market.

Towards more interoperability in Smart City

These kinds of horizontal processes could be developed for all Smart City sectors and all cities in Finland. Many activities are ongoing which support the evolution towards interoperability, such as the joint strategy between six leading Finnish cities – 6AIKA, the creation of a National Service Channel based on Estonia’s Data Exchange Layer X-road, Tekes programmes (e.g. Witty City and Smart Procurement), the increased usage of APIs and the introduction of MyData, i.e. personal data gathered from each and every one of us. Additionally, single actors such as Forum Virium (e.g. the CitySDK project), Association of Finnish Local and Regional Authorities, The Finnish Centre for Open Systems and Solutions (COSS), buildingSMART Finland and ITS Finland have shown good example and also VTT plans to contribute in order to make this evolution path a reality.

Interoperability will be a key issue in the evolution of Smart Cities. The different stakeholders working with Smart City solutions need to be challenged to come up with new ways to support modularity and interoperability. Finland could also lead the way in enabling an open multi-buyer and multi-vendor environment in the global Smart City competition. Now is the right time to move firmly towards a horizontal Smart City market-structure, before it gets locked into closed solutions.

Thomas Casey,

Research Scientist, Business Ecosystem Development

Smart City tulee – kohti yhteentoimivia järjestelmiä vai toimittajaloukkua?

Digitaalisuus on kovaa vauhtia leviämässä kaupunkiympäristön jokaiseen kolkkaan: teihin, ajoneuvoihin, energiaverkkoihin, turvallisuusjärjestelmiin sekä vesi- ja jätehuoltoon. Tietoa pystytään keräämään mitä erilaisimmista paikoista ja hyödyntämään mitä erilaisimmilla tavoilla. Kehitys on kiteytymässä yhteen megatrendiin, joka kulkee nimellä Smart City: kaupunkiympäristö, jossa ICT-teknologioita hyödynnetään täysimääräisesti ja palvelut toimivat reaaliaikaisesti ja joustavasti.

Matti Kokkala kuvasi Smart Cityä VTT:n blogissaan erityisesti kehityksenä keskitetyistä suurista yksiköistä kohti hajautettuja ja verkottuneita ratkaisuja. Smart City mahdollistaakin aivan uudet modulaarisemmat toimintamallit. Vaikka termi hakee vielä tarkkaa määrittelyä ja voi tapauksesta riippuen pitää sisällään erilaisia teknologioita ja toimialoja, vipinää sen ympärillä on valtavasti niin kansainvälisellä kuin kansallisellakin tasolla. Kaupungit ja teknologiayhtiöt investoivat tällä hetkellä vahvasti uusiin ratkaisuihin ja kehitykseen. Smart City -markkinan uskotaankin kasvavan merkittävästi seuraavien vuosien aikana. Vientipotentiaali suomalaisille yrityksille on siis mittava.

Myös kotimaisella tasolla Smart City on tärkeä teema ja se voi parantaa merkittävästi tuottavuutta ja luoda uudenlaista arvoa. Smart City -ratkaisut tarjoavat kaupungeille mahdollisuuden sujuvoittaa prosesseja, säästää kustannuksissa ja kuroa kiinni julkisen sektorin alijäämää. Tämän lisäksi tarjolla on uudenlaisia tapoja aktivoida kaupunkilaisia sekä edistää kestävää, ympäristötietoisempaa kehitystä. Horisontissa näkyy myös merkittävä mahdollisuus edistää yritystoiminnan kehittymistä kaupungeissa.

Haasteena sirpaloituneet järjestelmät

Haasteitakin on edessä. Vaikka potentiaali on valtava, käytännössä kuitenkin Smart City -ratkaisut ovat tällä hetkellä paljolti sirpaloituneita ja kaupungit sekä toimialasektorit (esim. liikenne, rakennettu ympäristö ja energia) toimivat erillään. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa innovaatiot eivät leviä kaupunkien ja sektorien välillä eivätkä markkinat pääse kasvamaan täysimääräisesti. Perinteisesti kuntien ja ylipäätään julkisen sektorin IT-hankinnat ovat olleet ongelmallisia. Usein päädytään ns. toimittajaloukkuun ja tilataan suljettuja, räätälöityjä ja vertikaalisti integroituja ratkaisuja, jotka eivät toimi yhteen muiden kuntien järjestelmien kanssa. Karkeasti sanottuna tarpeet ovat usein samat, mutta pyörää keksitään uudelleen. Asetelma on ollut ongelmallinen myös toimittajayrityksille, jotka joutuvat räätälöimään ja integroimaan ratkaisuja liikaa eivätkä pääse hyödyntämään skaalaetuja. Toisaalta myös PK-sektori on kärsinyt, koska se ei ole päässyt täysimääräisesti mukaan isoihin hankintoihin, jotka tyypillisesti menevät suurille yrityksille.

Vaikka Smart City-kehitys on vasta alkumetreillä, uhkakuva on, että tämänkaltainen siiloutuminen, jossa kehitetään kaupunki- ja sektorikohtaisia ratkaisuja, jatkuu. Toisaalta toisessa ääripäässä uhkakuvana on myös, että monen eristyksessä olevan pienen siilon sijaan meillä on yksi valtava siilo, johon kaikki tietomme integroidaan, minkä johdosta yksi iso taho (oli se sitten yritys tai julkinen toimija) on portinvartijaroolissa.

Yhteentoimivuus ja modulaarisuus avainasemassa

Smart City-kehityksen keskiössä tulisikin olla järjestelmien yhteentoimivuus, avoimuus ja modulaarinen lähestymistapa. On hyvä muistaa, että esimerkiksi Internetin ja mobiiliverkkojen maailmanlaajuisen menestyksen takana oli nimenomaan yhteentoimivuus ja modulaarinen skaalautuva arkkitehtuuri niin teknisellä kuin liiketoiminnan tasolla. Historiallisista esimerkeistä voidaan oppia ja tuoda parhaita käytäntöjä myös Smart City-kehitykseen ja -ratkaisuihin.

Positiivista on, että erilaisia tapoja avoimuuden lisäämiseen on alkanut levitä. Avoimen lähdekoodin käyttö järjestelmähankinnoissa on lisääntymässä. Myös avoin data ja avoimien toiminnallisten ja ohjelmointirajapintojen (APIen) käyttö ovat yleistymässä ja hyvin lupaava kehityssuunta. Rinnalle voitaisiin tuoda myös muitakin menetelmiä yhteentoimivuuden ja monen ostajan ja toimittajan markkinan aikaansaamiseksi. Yksi keskeinen työkalu voisi olla järjestelmien yhteentoimivuuden testaus ja sertifiointi. Esimerkiksi Kansallinen Terveysarkisto (Kanta) tarjoaa jo nyt testaus- ja sertifiointipalvelun, jolla toimittajat voivat varmistaa järjestelmien yhteentoimivuuden ja reseptejä voidaan näin siirtää kätevästi terveysasemilta eri apteekkeihin.

Tilaajapuolella esimerkiksi kaupunkien hankinnoilla voitaisiin parantaa yhteentoimivuutta. Kun monta kaupunkia on tilaamassa samanlaista järjestelmää, hankinnoille voitaisiin sopia yhteiset raamit, mutta ne voisi toteuttaa paikallisesti, ja näin pystyttäisiin hyödyntämään toisaalta skaalaetuja, mutta toisaalta samalla räätälöimään ratkaisuja paikallisiin tarpeisiin ja mahdollistaa ns. monitoimittajaratkaisut.

Kohti horisontaaleja toimintatapoja

Horisontaaleja toimintatapoja voitaisiin kehittää kaikille Smart City-sektoreille ja kaikkiin kuntiin. Meneillään on useita aktiviteetteja, jotka tukevat kehityssuuntaa kohti yhteentoimivuutta: mm. kuuden suurimman kaupungin yhteisstrategia 6AIKA, Viron X-road arkkitehtuuriin perustuvan Kansallisen palveluväylän rakentaminen, Tekesin ohjelmat (mm. Fiksu kaupunki ja Huippuostajat), APIen hyödyntäminen  sekä meistä kaikista kerätyn henkilötiedon (ns. MyDatan) esiintuominen. Lisäksi yksittäiset toimijat kuten Forum Virium (mm. CitySDK-projekti), Kuntaliitto, COSS ry (Avoin Kunta-aloite), buildingSMART Finland sekä ITS Finland ovat näyttäneet esimerkkiä ja myös VTT on näissä talkoissa mukana.

Yhteentoimivuus tulee olemaan yksi keskeisimmistä haasteista Smart City -kehityksessä. Oleellista on haastaa toimijakenttää miettimään uudenlaisia toimintamalleja, jotka tukevat modulaarisuutta ja yhteentoimivuutta. Suomi voisi toimia suunnannäyttäjänä, ja ottaa avoimuuden valttikortikseen myös kansainvälisessä Smart City-kilpailussa. Nyt on oikea aika pyrkiä vahvasti kohti horisontaalista Smart City -markkinarakennetta ennen kuin se lukkiutuu suljettuihin ratkaisuihin.

Thomas Casey

Tutkija, Liiketoimintaekosysteemien kehitys

Innovations enable sustainable growth

Anne-Christine_Ritskchoff_300dpi_2

The world population growth has led to increased utilization of limited natural resources. On the other side, the demand for raw materials for industrial use is constantly increasing. This is a challenging equation with no easy solution. However, every challenge is an opportunity – resource wisdom provides the means to generate new businesses, to gain competitive advantage and to create totally new business models.

Resource wisdom is resource efficiency, if you like, it can also be interpreted as ”more from less”, meaning that less materials, energy and water is used in processes and production. Recycling of materials, components and goods is getting more and more attractive, also and especially from a business point of view. Industrial symbiosis, someone´s by-product or waste is crucial raw material for the other, represents new way of thinking and paves the way to wiser use of resources.   Resource efficiency is a crucial part of clean technology. The global cleantech market is growing rapidly and Finns possess the basic knowledge. That is why cleantech is part of the new government programme with high economical and societal expectations.

This all sounds good and promising by having a lot of potential to generate new businesses, sustainable growth, jobs and well-being. However, to make this happen there is a need for target-oriented research, technology development and innovation which can and will be successfully converted into products, services and businesses. Finland is known as a high technology country. We Finns have the ability to innovate.  In the recent Global Competitiveness Report 2014 – 2015 (by World Economic Forum) Finland was ranked No. 1 in innovativeness among 144 countries. But do we have the ability to exploit the outcome economically? Thus, innovation capability matters.

Cleantech is a growth area, which needs innovations. The Global Cleantech Summit 2015 is a forum for businesses, R&I and entrepreneurs to meet and to change ideas. Let´s innovate!

Anne-Christine Ritschkoff

Executive Vice President, Strategic Research

 

The blogpost was published 12.8. in the Global Cleantech Summit webpages.

 

 

A summer well spent as a Research Trainee at VTT

Five years at the technology university here in Otaniemi with occasional guest lectures given by VTTers has shaped my perception of VTT as a place where the real experts work and where you go to be at the cutting edge of –in my case- energy systems research. Needless to say, I’ve wished to work here for some time already. The chance to do so this summer made me drop another job opportunity –and you’d think that that high expectations actually makes a real set up for disappointment. However, the past two and a half months have been everything but.

Hands-on work in real projects

During the relatively short time I’ve worked at VTT I’ve had the chance to participate in two very different projects; one where time was of the essence and another which will be more long-running and which has co-authors in other countries as well. The first project was a summary and comparison of the different impact assessments made by EU member states regarding  the EU 2030 energy package, and I got to write the parts concerning a couple of the countries. I was surprised to be given that chance and responsibility right away and even more surprised when I to my delight saw that I am even mentioned as a co-author! That exceeded my expectations of what a summer trainee gets to do.

The second project which is under work right now is part of the IEA’s Nordic Energy Technology Perspectives 2016 book and concerns urban energy use in the Nordic countries. Here I am collecting and compiling basic data to assist the other team members in their writing of the chapter.

The greatest part about both projects is that I am being paid to read about interesting things and in some cases dig into questions I’ve long wished to know more about. The challenges are perhaps putting the findings into words, and more acutely into perspective; when you are only just beginning to read about a different country’s past and present energy politics, it is sometimes hard to know what is relevant or which earlier, national or international, agreements might lie behind a certain decision or make another one moot. However there is plenty of support just a few desks away if you just ask for it.

A glimpse in to research work

In addition to training different skills when working on different projects I feel like this summer has been a good intro to what research work is like; sometimes you have to make the most out of what you have and compile something useful in a short time, and on other projects you have more time and many international partners to bounce ideas off, discuss things –and to wait for.

After seeing only two projects I am obviously not really in a position to judge, but it seems like all projects are different. That’s usually right there at the top of the list if you ask people what they want from a job: they want varying work, project work. What’s delighting is also the coffee brakes during which news regarding energy politics are discussed and I can pick the brains of Finland’s leading energy specialists if I like to!

What makes a good working life?

As a young person on the verge of entering into the workforce I’ve found myself contemplating working life all the more often during this past year, and even participating in projects and programs where it is discussed. It seems to be something of an ongoing trend right now to ponder what work should be like; the talk of autonomy at work, of mobile work, of what makes a good working environment –and obviously I can’t help but use my current workplace as a reference point.

I am in awe at how well we summer trainees and master thesis workers were received and taken care of. Everything from the introduction to practicalities to the warm welcome into the VTT Young Professionals network –thank you VTT YP for all your events! It is great that there are so many so that everyone truly has a chance to attend at some point, even during the summer when I was expecting social happenings at work to be a bit toned down due to holidays!

Not to mention the everyday life at the office, where the Energy Systems team has been remarkably welcoming, and I say remarkably because it is no easy feat to make new people, especially persons you know will not be employees for more than a few months, feel like a part of your group of long-time colleagues. The work community in the team in which I work has been more supportive and open to new members than in other companies where I’ve worked before.

The culture is inclusive, and I’ve felt appreciated even before “proving myself” at work. I’ve been given a good amount of responsibility and even grown to like the timecard system –it gives me the autonomy to work late one day and leave early another!

These are exciting times as VTT is learning how to cope with less support from the state and as we recently selected a new CEO –so much about working here is great, but of course there are always inspiring role models out there (Google’s creative Friday!) and new heights of excellence to be reached as a company. All I know is, I’ll be sad to leave and I’ll be following the news on how things are developing at VTT for a long time after my employment here ends in September!

A big, warm Thank You to VTT and all VTTers for this summer!

Amanda Björnberg

Research Trainee